A Magyar Svéd Online Források honlapja  

  Kéttornyú politika
  írta Csapó Endre
  a HUNSOR tudósítója, a Magyar Élet főszerkesztője
  2005. november 3., Magyar Élet, HUNSOR.se  911. Immár bűvös szám, a rövidítéseket kedvelô amerikaiak tudják, hogy ez egy naptári nap jele, amely napon valami olyan történt, amit nem szabad elfelejteni, amibôl olyan új igazság fakad, amitôl megfosztani a történelmi jelentôséget, amit egyáltalán tagadni bűn. Ilyen vonatkozásban kissé holokausztos. Elég ezt a számot beütni bármely internet keresôbe, azonnal megtudjuk, hogy 2001. szeptember 11-érôl van szó, ezen a napon omlott össze a World Trade Centre két nagy toronyépülete. Egy-egy repülôgép belecélozta magát a két toronyba, elôidézve ezek alapokig történt összeomlását.  A hivatalos magyarázat szerint arab terroristák térítettek el amerikai utasszállító gépeket, és irányítottak a célba, terrorakcióként, jelezve hogy olyan újfajta harcmodorral támadnak, amivel szemben a vezetô világhatalom is sebezhetô. A zseniális szervezési, műszaki és légi közlekedési bravúr kitevezôje és irányítója a korábban az amerikaiakkal az afganisztáni háborúban szövetséges dzsihád harcosok vezetôje, Oszama bin Laden volt ­ legalábbis a hivatalon megállapítás szerint ­, amely bravúr négy utasszállító gép egyidejű elterelésének és minden ellenôrzés kijátszásának precíz kivitelezésével valósult meg.

  A hivatalos vizsgálattal ellenkezô állítólagos bizonyítékok és feltételezések alapján bôséges irodalma van az eset olyan változatainak, amelyek szerint nem arabok követték el a támadásokat, hanem amerikai és izraeli titkosszolgálati szervek műve lehetett, hogy indokul szolgáljon Amerika közel-keleti háborúi részére. Ebben természetesen mi nem tudunk állást foglalni, de egy kérdés fenn bolyong és logikai vitába száll a hivatalos jelentéssel: ha bin Laden ilyen zseniális feladatot kiagyalt és irányított a hegyekben eldugott barlangjából, hogyan számol el önmagával azzal az ostobasággal, hogy egy ilyen cselekedet az arab világra zúdít olyan háborút, ami a felháborodás tarajhullámán igazolttá, igazságos büntetô hadjárattá válik, amihez úgy csatlakoznak távoli országok, mint annak idején a hitleri Németország ellen. Hacsak nem arra számított, hogy a legmagasabb amerikai kitüntetésre érdemesítik, hiszen enélkül elakadt volna Amerika globális elônyomulása, ami a Szovjetunió összeomlásával elôállott hatalmi űr betöltésére kapott történelmi esélyt. Ami ha nem következik be jó idôben, új és váratlan konstellációkat nyújt valamely más, élelmes hatalmaknak. Például Közel-Keleten a kisterületű katonai nagyhatalom Izrael hátában.

  ***

  Most azonban nem követjük ezt a vonalat, minket magyarokat a 911-bôl fakadó háború és amerikai politika érint. A háború, amelyhez magyar katonákat kell adni, és az amerikai kormányzat lehetôsége és szándéka beavatkozni Magyarország belügyeibe.

  A közelmúltban történt események felszínre hozták a mai magyarországi kormányzat jellemrajzát. Nem új dolog, hogy a liberálbolsevista pártelit a moszkvahűségen belénevelt szolgalelkűséggel borul a távoli világhatalom lábai elé. A vonzódás kölcsönös.

  A Magyar Élet 2003. február 13-i számában már említettem ezzel kapcsolatban az alábbiakat:

  Investorąs Business Daily, az amerikai befektetôk elsô számú, 300,000 példányban megjelenô napilapja szenzációszámba menô cikket közölt Brian Mitchell, a lap washingtoni irodaveze-tôje tollából, Miért a volt kommunistáké a hatalom Kelet-Európában? címmel. Mit szeretne a Nyugat, hogy napjainkban kik irányítsák Kelet-Európát? ‹ teszi fel bevezetôjében a kérdést a szerzô. Válasza: a volt párttagok, apparatcsikok és kémek. A korábbi Varsói Szerzôdés országainak elônyben részesített uralkodói a volt kommunisták. Az új ellenség pedig a volt antikommunisták.

  A lap megszólaltatja Johnathan Sunleyt, a Budapesten dolgozó brit üzleti tanácsadót, aki kijelentette, hogy "a világnak ezen a részén számos kommunista felületesen színt változtatva még nagyobb hatalmat szerzett magának. Mégpedig a Nyugat áldásával és aktív, de hallgatólagos támogatásával". Az Egyesült Államok és európai szövetségesei azon dolgoztak, hogy a népszerű középjobb kormányok megbukjanak és helyüket átvegyék a baloldali vagy középbal kormányok. A cél az, hogy olyan kormányokat válasszanak, amelyek boldogan adják el a közvagyont külföldi befektetôknek. Ennek eredményeként éppen azok kerültek hatalomra, akik a szovjet érában álltak a kormánykeréknél, mint Medgyessy Péter. A választók tudták, hogy Medgyessy egész életét a kommunista rezsim pénzügyminisztériumában töltötte, de azt nem tudták, hogy a "KGB embere volt, D-209-es kóddal".

  A lap ezután a kommunista múltját vállaló Rudolph Schuster szlovák elnök esetét ismerteti, majd azt írja: "Ha azt hinnénk, hogy az ilyen emberek a mai Nyugaton szalonképtelenek, rosszul hisszük. A mai nyugati uralkodó réteg tele van a tegnap radikálisaival". Ha a Nyugat valakire rásüti a "nacionalista" bélyeget, az a halál csókja ‹ nyilatkozta Srdja Trifkovic, Kostunica egykori tanácsadója.

  Bush elnök Budapestre küldött nagykövete, Nancy Goodman Brinker elsôként a baloldali vezetôkkel találkozott. Hetekkel késôbb, immár új állomáshelyén, máris panaszkodott az idegengyűlöletrôl és antiszemitizmusról. A Brit Helsinki Emberjogi Csoport kurátora, John Laughland szerint "a kisebbségek kérdését az amerikaiak és európai szövetségeseik eszközként használják ezen országok aláaknázására. Ha egy országon a srófot meg akarják húzni, akkor kisebbségeikért kezdenek aggódni. Ha aztán már az a kormány uralkodik, amelyiket ôk akarnak, akkor az aggodalommal ismét felhagynak". (Idézet vége.)

  ***

  Amirôl itt szó van, az egy történelmi konstelláció, amit egy nagyhatalom jelenléte valósít meg. Ilyen esetekben éles ellentét alakul ki a külhatalmat kiszolgáló és a ország érdekeit védelmezô táborok között. Ez a mai magyarországi politikai feszültség oka. Ismerôs helyzet a kuruc­labanc szembenállás óta, bár meg kell adni, akkor még a labancok is magyar érdekeket igyekeztek szolgálni. A mai labancok a nemzet, a haza, az ország érdekei ellenében szolgálják az idegen hatalmakat

  Dr. Kaslik Péter (Kanada) is foglalkozik a függôség okaival:

  "Az Amerikai Egyesült Államok többek között, azért támogatja, a kelet-európai »rendszerváltókat«, mert a Szovjet Unióban és a kelet-európai országokban megvalósult »rendszerváltás« következtében a szóban forgó országok nyersanyag és más jövedelmi forrásainak jó része amerikai tulajdonba kerültek. A rendszerváltó elit, pedig azért támaszkodik Amerikára, mert újonnan szerzett vagyonának törvényesítése, és »szalonképessége« az Amerikai Egyesült Államok elismerésétôl függ.

  Ha egy országon belül, az ország lakosainak érdekei, tehát a nemzeti érdekek kerülnek elôtérbe, akkor az szembe kerül az Amerikai Egyesült Államok nemzeti érdekeivel, mert az illetô ország azáltal korlátozza az Amerikai Egyesült Államok gazdasági terjeszkedésének lehetôségét. Minél nagyobb a valószínűsége annak, hogy egy ország nemzeti törekvései megvalósuljanak, és azzal a környezô országok számára is példaként szolgáljanak, az illetô ország annál nagyobb veszélyt jelent az Amerikai Egyesült Államok birodalmi politikája számára.

  Az Amerikai Egyesült Államok birodalmi politikáját Magyarországon a hatalmi elit értékrendjével azonosuló értelmiség hisztérikusan védelmezi: TINA-alapon (There Is No Alternative.) »Nincs más lehetôség, ha nem mi vagyunk itt hatalmon, akkor a nyilasok kerülnek hatalomra«. Ez minden ide vonatkozó újságcikk, kijelentés, és filozófiai traktátum, és külföldre kijuttatott fordítás, és interjú örökösen ismétlôdô mondanivalója.

  Az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövete, Nancy Goodman Brinker, Bush elnök személyes barátja, közvetlenül a magyar országgyűlési választások elôtt nyíltan kijelenti, hogy Amerika melyik két párt uralomra jutását tartja kívánatosnak Magyarországon. És lôn este, és lôn reggel, és Magyarországon ma is ez a két párt kormányoz. Más szóval; a demokrácia fontos, de csak akkor, ha a választások eredményei megfelelôek."

  2002-ben így jött létre a liberálbolsevisták uralma az Egyesült Államok akaratából. Most újra beindult a nemzetellenes gépezet: nehogy az ellenzék kormányra kerüljön. Bush elnök fogadja Gyurcsányt, Magyarország miniszterelnökét, aki hazatérvén, beszámolójában azt állította, hogy Bush elnök kritikát fogalmazott az Orbán-kormány 2001. szeptember 11-ét követô magatartását illetôen. Nem derült ki tételesen, mit kifogásolt az elnök, de Gyurcsány nyilatkozatainak lényege, hogy az Orbán-kormány nem fordult szembe Csurka István akkor tett nyilatkozataival, sôt mentegette azokat. Ebben az fogalmazódik meg, hogy Orbán egyetért Csurkával, épp olyan fasiszta.

  Ez azért eléggé belpolitikai ügy, és jelentéktelensége miatt méltatalan lenne a világhatalom elnökétôl. Most Martonyi János akkori külügyminiszter nyilatkozott, hogy: "Csurka István botrányos nyilatkozatával kapcsolatban az akkori ellenzék elhatárolódást igényelt, ezúttal is figyelmen kívül hagyva, hogy elhatárolódni a saját politikai erôk valamely tagjának vagy csoportjának a nézeteitôl szoktak. Az Orbán-kormány ezért nem egyszerűen elhatárolódott a nyilatkozattól, hanem a leghatározottabban elítélte azt."

  Nagy vihart keltô és nagyon kényes kérdés kerekedett, mert ha igaz, akkor Bush elnök mélyen beavatkozott a magyar belügyekbe, a másik esetben viszont a miniszterelnök hazudott és rossz hírbe hozta az Egyesült Államok elnökét. Az ellenzék nyilatkozatot kért az amerikai nagykövettôl. George Herbert Walker levélben kijelentette, hogy: "minden politikai párt felé nyitva tartjuk a kommunikációs csatornákat... nem engedjük magunkat belevonni a magyar belpolitikába".

  Ezt követôen Révész Máriusz Fidesz-szóvivô az MTI-nek nyilatkozva hangsúlyozta: "szomorú, hogy erre a levélre szükség volt Magyarországon, de mindez annak a következménye, hogy Gyurcsány Ferenc a Bush elnökkel történt találkozó után összevissza hazudozott a médiában és a magyar parlamentben. ­ Hozzátette: ­ azóta kiderült, hogy az Egyesült Államok elnöke semmilyen neheztelést nem tolmácsolt Gyurcsány Ferencnek a Fidesszel kapcsolatban."

  Nem is képzelhetô el, hogy Bush elnök ilyen protokolláris látogatáson csurkázva beavatkozott volna a magyar belügyekbe. Ez az ügy csak a liberálbolsevitsa baloldalt minôsíti, és Gyurcsányt, aki nem arra használta fel a látogatást, hogy hazája jó hírét keltse. Ilyen ember mindenre képes honi ellenfelei ellen. A magyar közhatalom letéteményese pitiáner ember, sovány mentségül szolgálhat, hogy nem a magyar nép választotta meg.

  ***

  Történelmi feladatára méltó magyar miniszterelnöknek illik ismernie a történelmet, annak azokat a részleteit is, amiket nem nagyon publikálnak. Nem arról van szó, hogy felrójja országa sérelmeit, amit elszenvedett Magyarország az Egyesült Államoktól ­ megalázó helyzetünkben és a világhatalomhoz mért jelentéktelenségünkben ebbôl csak baj származna ­, de ezek ismeretében álljon oda egyenes derékkal úgy, hogy ne legyen kétséges: mindent megelôzve hazája érdekeit képviseli.

  Valamiféle érthetetlen szemérmesség takarja történetírásunkban és politikai publikációinkban az Egyesült Államok döntô szerepét történelmünk nagy fordulataiban. Emlékeztetôül ezekrôl esik itt néhány mondat.

  Gratz Gusztávtól (történész, politikus ­ A forradalmak kora, 1935) tudjuk, hogy: "Eredetileg Wilson 14 pontjában még csak azt a tételt állította fel, hogy »Ausztria­Magyarország népeinek meg kell adni a legszabadabb lehetôséget autonóm fejlôdésükre«. (10. pont.) Ezt a tételt azonban késôbb szigorította, mert az »elnyomott nemzetek római kongresszusa« (1918 április) után, május 29-én hivatalosan kijelentette, hogy a csehszlovákoknak és jugoszlávoknak szabadságuk kivívását célzó nemzeti törekvései kormányának rokonszenvesek. Június 28-án pedig Wilson azokkal szemben, akik nyilatkozatát úgy értelmezték, hogy autonómiát kíván adatni az osztrák­magyar monarchia minden egyes népének, kijelentette, hogy az Egyesült Államok kormányának véleménye szerint a szláv faj összes ágait teljesen fel kell szabadítani a német és osztrák uralom alól. Ez a nyilatkozat azzal, hogy a cseheknek és szlovákoknak függetlenségre való igényét elismerte, meg is pecsételte Ausztria­Magyarország sorsát. Szeptember 3-án Wilson a csehszlovák nemzeti tanácsot hadviselô kormánynak ismerte el, és október 18-án az osztrák­magyar monarchia békekérô jegyzékére adott válaszában kijelentette, hogy június 28-iki nyilatkozata megakadályozza, hogy Ausztria­Magyarországgal kizárólag autonómiák alapján tárgyaljon. "

  Mint ahogy döntô szerepe volt Amerikának az elsô világháború kimenetelére, és fô szerepe Magyarország szétdarabolásában, azt is jó tudni, hogy a második világháború egy kritikus pillanatában Amerika döntött arról, hogy többek között Magyarország szovjet megszállás alá kerüljön, amivel együtt járt a magyarlakta területek újra leválasztása. Prof. Ábel András a Kapu c. folyóiratban megjelent írásában említi, hogy "1944 júniusában a Rómában tartózkodó brit vezérkari fônökség, Wilson tábornok, Sir Harold Alexander hadseregtábornokkal együtt elôre akart nyomulni a Pó völgyébe. Ezt követôen az Isztiai félszigeten kikötve az Adria partjaitól elôre haladva a Ljubjanai-szoroson keresztül eljuthatnak Ausztriába és Magyarországra. Churchillnek tetszett az ötlet, és következtetéseit összefoglalta Rooseveltnek, aki elôzetes megegyezésre hivatkozott »Anvil«-ra vonatkozóan. Ez egy támadást jelentett a Riviérán, Dél-Franciaországon keresztül, hogy így segítsenek Eisenhowernak Normandiában. Roosevelt levele Churchillhez 1944. június 29-én: »Ezzel kapcsolatban figyelemben tartom a mi szerzôdésünket Sztálinnal, ami egy dél-francia hadműveletre vonatkozik, és kedvezô nézeteit errôl gyakran kifejtette. Nem tudok beleegyezni abba, hogy amerikai capatokat alkalmazzunk az Isztria ellen a Balkán területén. Mivel a szerzôdés Teheránban volt megkötve, az Anvil offenzíva indítására nem tudom elfogadni Sztálinnak való konzultáció nélkül e hadművelet elmaradását.«"

  Tehát Roosevelt Sztálinnak engedte át a döntést hazánkat illetôen, aminek egyenes következménye volt, hogy Amerika tudomásul vette Sztálin akaratát a trianoni határok visszaállítására.

  Amerika harmadik tragikus beavatkozása 1956. november 2-án történt. Ezeket a dolgokat vonalas történészek nem publikálják. Egy derék képviselô, Michael A. Feighan felszólalását rögzíti a Congressional Record 1960. augusztus 31-i száma, 17407 oldalán, amit eredeti angol szövegében közöltem a Magyar Élet 1997. október 16-i számában, ami magyarul így hangzik:

  "Emlékezhetnek a forradalomra, ami 1956. október 23-án tört ki, magyar hazafiak megszabadították hazájukat az orosz megszállóktól. Forradalmi kormányzat vette át a hatalmat, és egy ötnapos politikai hiátus volt. Majd a State Department, feltehetôen aggódva a kommunista diktátor, Titó finom érzéseiért, küldte neki az alábbi távirati biztosítékot (assurances) a mi nemzeti szándékainkról 1956. november 2-án, pénteki nap késô délutánján: Az Egyesült Államok kormánya nem szívesen lát a Szovjetunió iránt barátságtalan kormányokat a Szovjetunió határai mentén. (The Government of the United States does not look with favor upon governments unfriendly to the Soviet Union on the borders of the Soviet Union.) Nem baleset, nem is a következmények félreértése volt, ami az imperialista orosz hadsereget vezette Magyarország újra legázolására hajnali 4 órakor, november 4-én, 1956-ban. A Titónak elküldött távirat volt a jelzés a támadásra az oroszok részére, hiszen bármely amerikai iskolásfiú tudja, hogy Tito Moszkva trójai lova. Kevesebb mint 48 óra elég volt, hogy ezt az árulási üzenet továbbítsa fônökeinek a Kremlbe."

  Azóta azt is tudjuk, hogy Hruscsov ebben az idôben ­ óh, minô véletlen ­ éppen Titó vendége volt, megbeszélendô a teendôket. Nem nehéz elképzelni, hogy valamilyen csatornán át érdeklôdtek az amerikai szövetségesek szándékai iránt. Azt is tudjuk, hogy Franco fegyvereket akart küldeni a szabadságharcosoknak, amihez szükséges volt a fegyvert szállító repülôgépeknek visszatérôben leszállni Németországban üzemanyag felvétele miatt. Adenauer hozzájárult, de Eisenhower nyomást gyakorolt a két államfôre annak érdekében, hogy ne történjen fegyverszállítás. (Robert Wells könyve, The Politician).

  Amerika háromszor taszította sírgödörbe Magyarországot.

  Amikor idôsb Bush alelnök 1983-ban Bécsben nevezetes beszédét elmondta, írtam az alábbiakat a Magyar Élet 1983. október 20-i számában:

  "Az egypárt-rendszert a vörös hadsereg jelenléte biztosítja. Az egypárt-rendszer párturalmáról megemlékezett az amerikai alelnök ­ közvetve legalábbis. »Hadd hangsúlyozzam itt ki, hogy az Egyesült Államok nem törekszik meggyengíteni vagy aláásni bármely kormányt...« A bármely kormány itt bármely kommunista kormányt jelent, illetve csakis a kommunista kormányokat jelentheti, hiszen a vasfüggöny mögötti kormányokról van szó. A kormányok, melyeket meglátogatott ­ melyeknek sokmilliárdos hiteleket folyósítottak nyugati pénzintézetek, fôleg amerikai kormánygaranciával ­, pártdiktatúrák Moszkva irányítása alatt.

  A liberalizálódás tehát nem a pártdiktatúra jogtalan és törvénytelen (és európai tradíciókkal ellentétes) kormánykodásának megszűnését, hanem csakis ezektôl a kormányoktól várják, hogy jobb, praktikusabb gazdálkodást vezessenek be, illetve végezzenek. Így ha a pártdiktatúra engedékenyebb lesz az üzletelés terén, és úgy dolgoztat, hogy abból haszon is származik (fizessék a kölcsönök kamatját), akkor Uncle Sam szeretni fogja ôket, bekapcsolódhatnak a világgazdaságba pozitív módon, mint üzlettársak, nemcsak mint adósok.

  Mr. Bush optimista. Nem is lehet más, hiszen az Egyesült Államok gazdasági ereje domináns helyzetbe került immár a vasfüggöny mögött is. Nagyon valószínű, hogy a világgazdaságban működô erôk a csatlós államokba irányult penetráció révén több kontrollra tesznek szert a korábban (66 év óta) a Szovjetunióba pumpált hitelösszegek fölött, és remélhetôleg ezek során Közép-Európa (és köztük hazánk is) mindjobban kioldódik a gazdasági elszigeteltségbôl és kényszerű keleti kötöttségekbôl, de hogy ez máris tavaszát jelenti Közép-Európa fényes jövôjének és a béke, szabadság korszakának, arra még korai volna pezsgôt lehűteni. Európa egységét is oroszok és amerikaiak nélkül szeretnénk látni." (Ezt írtam 23 évvel ezelôtt.)

  Most a kifáradt oroszok helyében itt vannak a virgonc amerikaiak. Ez lenne a negyedik beavatkozás hazánk életébe? Lehet, hogy más mint az eddigiek ­, lehet, hogy kellemesre vattázott sírgödör?

  Mindamellett tudnunk kell, hogy a tengerentúli nagyhatalom szövetségi hálózatának tagja vagyunk, hűséggel tartozunk, ugrálni nem lehet, de a történelmet mindenesetre ismernünk kell, és amit csak lehet, ebben a szorításban, meg kell cselekedni a nemzet érdekében.

  » vissza a HUNSOR honlapjára  írta Csapó Endre (Ausztrália)
  a HUNSOR Ausztráliai tudósítója, a Magyar Élet főszerkesztője


  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Csapó Endre korábbi cikkei:

  A forradalmat is elprivatizálták
  A hatalom kvantumelmélete
  Októberi gondolatok
  Köztársaság-vita a parlamentben
  Magyarverés Szerbiában
  Állampolgárság ­ nemzetpolgárság
  A természet néha visszaüt
  Három hónap Magyarországon
  Lendületben az ország ­ sorvad a nemzet!
  Európa-majális
  A győzelem ünnepe
  Magyar Fórum ­ Lakitelek
  A Társaság elnöke
  A lengyel pápa hagyatéka
  Hatalombitorlók hitelesítése
  Hatalom és nemzet
  A mezőgazdák ügye nemzeti létkérdés
  Politikai nemzetegységet!
  Jön a balkanyar!
  A vajdasági vizsgálat kétes kimenetele
  Új román kormány ­ Lesz-e autonómia?
  Pozsonyi füge az EU-nak
  Orbánvadászat balról-jobbról
  Éveleji Látóhatár
  Ki vétett? Mi ellen?
  Ukrajna széteshetne
  Csak hangulat minden
  Pártalkotta miniszterelnök
  A Magyar Demokrata Fórum alkonya
  Kormánydöntő SZDSZ
  Szakadozó déli partok
  Válaszúton az MSZP
  Állam és korrupció
  Ünnepelni már tudunk
  Fel a Felvidékre!
  Örömóda, új zászló, új hódolat
  A választás tétje
  Megyünk vagy visznek
  "Egy nap süt ránk"
  "Vannak jó terroristák is"
  Magyarság és Európa
  Medgyessy medgy-e?
  Mozog a föld népe
  A Felvidék sem rózsakert
  Fortyog a szerb katlan
  Pártok világa
  A nemzet mégis élni akar
  Autonómia és demokrácia
  Lesz-e nagymosás?
  A mai helyzet a Szent Korona szemléletében
  Magyar tájékoztatás
  Van-e forradalmi feszültség?
  Az ország - úgy általában
  Egy nemzet sok államban - kettős állampolgárság
  Alakuló világrend
  Bálványos - magyarok Mekkája
  Autonómia az idő kapujában
  Az ébredés napja
  Forr a politikai fazék
  Megmaradásunk
  Denaturált státustörvény
  A magyar nép nagykövete
  Trianon - a jelenvaló
  Nyugaton a helyzet változatlan
  Székelyföldi fejlesztési régió
  A rendszerváltozás álságai
  Az állandóság elemei a változásban
  Az unióban is helyt kell állni
  "Tagok legyünk, vagy szabadok?"
  Más lesz a világ ezután...
  Európa merre van?
  Nemzet és baloldal
  Gazdaság és politika
  Új időket jelző tüntetések
  Nemzeti ellenzék
  Globália háborúja
  Éveleji látóhatár
  A csatlakozás aggodalmai
  Amerika háborúja
  Az Újvilág világbirodalma
  Magyar Állandó Értekezlet 2002 novemberében
  Politikai táj tizenöt év múltán
  Médiavadászat
  Délvidéki Parnasszus
  A Föld a gazdagoké
  A bölcsesség tizennégy pillére
  A medve ébresztése
  Államok alkonya
  Mit hoz a változás? - írta Csapó Endre
  A környezet természetrajza
  Jugoszlávia nincs többé
  Háborúnak lenni kell
  A NATO mint politikai haderő
  Bankár és szocialista
  Egy könyv, amely iránytű lehetne
  EU bővítés: Előnytelen kilátások
  Ahol templomok rogynak térdre...
  Erdély - az európaiság határa
  Éveleji Látóhatár
  Újévi gondolatok
  Nemzet és emigráció
  Egy csendes győzelem
  Egy csendes háború
  A fejlődés árnyai
  A kedvezménytörvény életbe lép
  Negyvenöt év után
  Győzni csak együtt lehet
  Lépfene és új világrend
  Emigráció a hazáért
  A medve előjött
  A huszadik század még velünk van
  "Ma is van jövőnk!"
  A baloldal félelmei
  Öntik már a sódert
  Színjáték Genovában
  Magyar bemutató napok a NSW-i Parlamentben
  Tíz szakdolgozat a Szent Koronáról
  Épül a magyar jövő
  "A haza nem eladó"
  Szlovákia lecsúszott a Balkánra
  A délvidékiek autonómiájának esélyei
  Jól vizsgázott az Országgyűlés
  Tanácskozás után
  Európa közepe Budapest
  Népszavazás - kétes cselfogás
  Lesze-e valaha Magyarok Világszövetsége?
  "Lefejezik"-e a Kisgazdapártot?
  A nemzetegyesítés további feladatai
  A nemzetegyesítés első törvénye
  Ahány ház, annyi egyház
  Délvidéki remények és aggodalmak
  Dabas beindította a választási kampányt
  Sajtóelvtársi összefogás
  A zámolyi romák cigányútra mentek
  Szétverni a szobrot is - ha magyar
  Trianon burjánzó ártalmai
  Tologatják már a villamost
  A kirándulás végetért...
  Gátak és rögeszmés gátépítők
  Nyugatról másszínű a táj
  Nemzetállam helyébe nemzetországot!
  Perpatvar a kisgazdapártban
  Éveleji látóhatár
  A Világszövetség sarokba állítása
  "Kis ország is mondhat érdekeset"
  Győzött a Balkán Romániában
  Pro Transilvania - Önálló Erdély
  Cser Ferenc interjú: Gyökerek - írta Csapó Endre
  Honnan ered a felemás világ?
  Elnökválasztás - a döntetlen eldöntése
  Pozsonyban is szakad a cérna
  Veszélyes lakoma Bukarestben
  MVSZ rendkívüli küldöttgyűlés lesz dec. 1-én
  A választások előszele
  Ünneplések nyomában
  Középeurópa-politika kellene
  Fogy a magyar! kit érdekel?
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Vissza a HUNSOR honlapjára

   HUNSOR - All Rights Reserved - ., A.D.