: Info on Hungary and it's institutions
Hungary [ Magyarország ]

Official language: Hungarian

General Resources: Kormányzati Portál [Government Portal]

National Institutions: Országgyulés [National Assembly] Miniszterelnöki Hivatal (MEH) [Prime Minister's Office]
Földmuvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) [Ministry of Agriculture and Regional Development]
Honvédelmi Minisztérium (HM) [Ministry of Defence]
Gazdasági Minisztérium (GM) [Ministry of Economy]
Oktatási Minisztérium (OM) [Ministry of Education]
Környezetvédelmi Minisztérium (KTM) [Ministry of Environmental Protection]
Külügyminisztérium (KUM) [Ministry of Foreign Affairs]
Egészségügyi Minisztérium (EüM) [Ministry of Health]
Belügyminisztérium (BM) [Ministry of Interior]
Igazságügyi Minisztérium (IM) [Ministry of Justice]
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) [Ministry of National Cultural Heritage]
Szociális és Családügyi Minisztérium (SzCsM) [Ministry of Social and Family Affairs]
Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium (KHVM) [Ministry of Transport, Communications and Water]
Ifjúsági és Sportminisztérium (ISM) [Ministry of Youth and Sports]
Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) [National Security Office]
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) [Central Statistical Office]
Gazdasági Versenyhivatal (GVH) [Economic Competition Office]
Informatikai Tárcaközi Bizottság (ITB) [Interministerial Committee for Informatics]
Magyar Nemzeti Bank (MNB) [Hungarian National Bank]
Magyar Televízió (MTV) [Hungarian Television]
Állami Számvevoszék (ÁSZ) [State Audit Office]
Alkotmánybíróság [Constitutional Court]
Legfelsobb Bíróság [Supreme Court]


Municipal Institutions:

Representations in Foreign Countries:

Political Parties:

Other Institutions:

Additional Information: General Information: Political Information: Information from Encyclopedias: Touristic Information: Information on Human Rights: Other Information:


» HUNSOR HHRW


 
  
 
 : The last 24 hours news
 
 : Hungarian Organisations, Europe
 
 : Foundations
 

____ Monitoring, Research, Analysis ____
~ by Kormos László, Webmaster & Creative Development ~
~ 1997 - -HUNSOR- All Rights Reserved. ~