Aranybulla 1222-A.D. - "Una eademque libertas" - ISSN 2000-6136