A Magyar Svéd Online Források honlapja  


  Éles amerikai bírálat Szerbiának a vajdasági magyarok elleni támadások miatt
  HHRF sajtóközleménye
  HUNSOR medencefigyelő


  Tom Lantos követeli Ágoston Gabriella és Nemes Gábor szabadon bocsátását

      Ismét kemény hangvételu levélben fejezte ki aggodalmát és elégedetlenségét Tom Lantos amerikai képviselo, a washingtoni képviseloház külügyi bizottságának rangidos tagja Vojislav Kostunica szerb miniszterelnöknek, amiért a szerb kormány nem tesz érdemi intézkedéseket a háromszázezres lélekszámú vajdasági magyarság épségének és biztonságának szavatolásáért. 2004. július 9-én -- a nemzetközi politikai tényezok közül elsoként -- Tom Lantos már intézett levelet Kostunica miniszterelnökhöz, sürgos és erélyes intézkedésekre szólítva fel a szerb kormányfot a magyarellenes kilengések miatt.

  A mostani, magyar ido szerint péntek késo este küldött levelében az amerikai képviselo megütközésének adott hangot a Kasza József, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSz) elnöke elleni bombatámadás miatt, sürgetve az elkövetok felelosségre vonását. "A vajdasági magyarság vezetoje elleni kegyetlen támadás az etnikai feszültségek új és veszélyes fokozódását jelenti a térségben," írja Tom Lantos, aki szerint a Kasza József elleni támadás a kisebbségi jogok súlyos megsértésének és a hatóságok visszaéléseinek a következménye.

  Az amerikai képviselo határozottan szóvá tette a szabadkai és az újvidéki ügyészség alaptalan fenyegetéseit Kasza József, Bunyik Zoltán, a VMSz alelnöke, és más magyar vezetok ellen. Egyúttal megdöbbenésének adott hangot amiatt, hogy Ágoston Gabriellát, a magyarellenes támadások kárvallottjainak ügyvédjét és Nemes Gábort négy hónap óta kello jogi indoklás nélkül tartják fogva. Mindemellett Ágoston Gabriella súlyos beteg, akitol az alapveto orvosi ellátást is megtagadták a börtönben. "Ezek a letartóztatások aláássák a nemzetközi és a hazai bizalmat a jog és az igazságszolgáltatás iránt," mutatott rá Tom Lantos.

  Az amerikai Kongresszusban a térség elso számú szakértojeként számon tartott képviselo keményen bírálta a szerb kormányt, amiért az közel két éve nem tesz hatékony intézkedéseket a kisebbségeket ért bántalmazások, valamint a magyar és autonómiapárti vezetok megfélemlítésének megszüntetéséért. A hatékony intézkedést hiányolta Tom Lantos a temetok meggyalázása, a magyar- és horvátellenes, valamint antiszemita falfirkák és a történelmi emlékek megrongálásának esetében is. "Csalódott vagyok, amiért Ön nem alakította meg azt a két bizottságot, amelyre 2004. július 13-án ígéretet tett: az egyik a kisebbségellenes támadások teljes kivizsgálására alakult volna, a másik pedig cselekvési programot dolgozott volna ki a további eroszak megelozésére," írja levelében az amerikai képviselo. Tom Lantos azt is hozzáfuzte, hogy ismeri a Szerbiai Nemzeti Kisebbségi Tanács és a szerb-magyar vegyes bizottság muködését, de ezek nem arra a konkrét problémára alakultak meg, amelynek megoldása most égeto.

  Tom Lantos két oldalas levelében hivatkozott az Európai Parlament január végén Vajdaságban járt tényfeltáró bizottságának jelentésére is, amely hat, -- többek között a rendorség és az igazságszolgáltatás reformjára, valamint a nemzetiségi alapon elkövetett cselekmények alapos kivizsgálására és az eljárások megindítására vonatkozó -- konkrét ajánlásban fogalmazta meg a szerb kormány teendoit e súlyos probléma orvoslására.

  Levelében Tom Lantos felszólítja Kostunica miniszterelnököt, hogy járjon közbe Ágoston Gabriella és Nemes Gábor azonnali szabadon bocsátása, valamint az ügyészi és bírósági visszaélések alapos kivizsgálása és megszüntetése érdekében. Az amerikai képviselo kiemelte, "minden békés nemzetiségi szervezet és azok vezetoi számára biztonságos környezetet kell teremteni, hogy közösségük jogos törekvéseit szolgálhassák."

  Emellett Lantos képviselo határozott lépéseket sürgetett a szabadkai Magyar Tanítóképzo Egyetem beindítása érdekében, és szorgalmazta az Újvidéki Rádió és Televízió magyar nyelvu musorát érinto hátrányos intézkedések visszavonását, továbbá az egyházi és közösségi ingatlanok visszaszolgáltatását.

  Végezetül az amerikai képviselo nyomatékosan felhívta Kostunica miniszterelnök figyelmét, hogy foganatosítson érdemi intézkedéseket a jogállamiság és a kisebbségi jogok védelme érdekében. "Csak ezeknek a jogoknak a teljes tiszteletben tartása vethet véget az etnikai feszültségnek és eroszaknak", zárta levelét Tom Lantos.

  A szerb kormányt eroteljesen bíráló levélre azt követoen került sor, hogy az amerikai honatya augusztus elején Szabadkára látogatott, és ott vajdasági magyar vezetokkel folytatott tárgyalásokat. A találkozón részt vett a Magyar Emberi Jogok Alapítvány (HHRF) vajdasági munkatársa is, aki átadta Lantos képviselonek és feleségének a HHRF naprakész emberjogi jelentését a vajdasági atrocitásokról, és külön felhívta a Lantos házaspár figyelmét Ágoston Gabriella jogtalan fogvatartására.


  Tom Lantos levele itt olvasható.


  Háttér

  A HHRF évek óta kiemelt figyelmet fordít a Vajdaságban élo magyar és más kisebbségeket ért bántalmazások és jogsértések feltárására, valamint az autonómia törekvések nemzetközi támogatására. Eddig 9 alkalommal frissített emberjogi jelentésében 2003 január óta 45 oldalon összesen 124 kisebbségellenes incidenst dokumentált személyes tanúvallomásokkal és fényképekkel alátámasztva. Az Alapítvány kimutatása szerint 2005-ben 30 kisebbségellenes eroszak cselekmény fordult elo Vajdaságban fizikai bántalmazás, idegengyulölo falfirka és temetorongálás formájában.

  A HHRF emberjogi jelentése nyomán tavaly két kongresszusi levél is született: (1) Tom Lantos demokrata képviselo 2004. július 9-én kelt levele Vojislav Kostunica kormányfonek, és (2) Christopher Smith republikánus képviselo, a kongresszus Helsinki Bizottsága elnökének 2004. július 21-i, Boris Tadic államfonek címzett levele.

  Tom Lantos 2004. július 9-én levélben köszönte meg Hámos Lászlónak, a HHRF elnökének a vajdasági atrocitásokról szóló jelentést. Egyben kiemelte, a HHRF az évek során értékes tájékoztatást nyújtott neki és irodájának a közép-kelet-európai fejleményekrol és megköszönte a szervezetnek a térség emberjogi helyzetének javítása érdekében tett érdemi munkáját.

  A HHRF a vajdasági magyarság helyzetével kapcsolatos múltbeli tevékenységei kronologikus sorrendben, a teljesség igénye nélkül:

 • 2005.szeptember 9-én Hámos László, a HHRF elnöke az amerikai külügyminisztérium magas rangú tisztviselőivel és az amerikai Kongresszus fő munkatársaival tárgyalt a fokozódó vajdasági magyarellenes támadásokról.
 • 2005. augusztus 30-án a HHRF tiltakozását fejezte ki a Kasza József ellen elkövetett bombatámadás miatt és angol nyelvű jelentésben tájékoztatta az esetről -- sürgős közbenjárásukat kérve -- az amerikai döntéshozó intézményeket, valamint az Európai Parlamentet.
 • 2005. augusztus 5-én a HHRF vajdasági munkatársa részt vett azon találkozón, ahol Tom Lantos és felesége, Annette Lantos tárgyalt vajdasági magyar vezetőkkel, így Józsa Lászlóval, a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) elnökével, Kasza Józseffel, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSz) elnökével, Pásztor Istvánnal, a tartományi privatizációs titkárral és Kucsera Gézával, Szabadka polgármesterével. A HHRF munkatársa átadta a Lantos-házaspárnak az Alapítvány emberjogi jelentését a vajdasági kisebbségellenes cselekményekről és külön felhívta a figyelmüket Ágoston Gabriella szabadkai ügyvéd jogtalan fogvatartására.
 • 2005. június 21-én a HHRF jelentésben tájékoztatta az Európai Parlament (EP) magyar képviselőit az idén elofordult vajdasági kisebbségellenes incidensekről. A jelentés háttéranyagként szolgált az EP 2005. június 29-i Vajdasággal foglalkozó délkelet-európai bizottság ülésén.
 • 2005. április 12-én a HHRF a vajdasági Magyar Nemzeti Tanáccsal együttműködve pályázatot nyújtott be az Európai Bizottsághoz emberjogi képzés kezdeményezésre "Konfliktuskezelés Vajdaságban" címmel.
 • 2005. január 29-én a HHRF vajdasági gyakornoka felszólalt az EP tényfeltáró bizottságának szabadkai, civil szervezetekkel rendezett találkozóján.
 • 2005 januárban a HHRF budapesti irodája számos kezdeményezéssel segítette a január 28-31 között Vajdaságba látogató EP tényfeltáró bizottság munkáját. Így többek között angol nyelvű tájékoztató anyagokat készített, és találkozót rendezett a bizottság egyik tagjának, Jelko Kacin képviselőnek Michael C. Polt belgrádi amerikai nagykövettel.
 • 2005. január 6-án Hámos László, a HHRF elnöke és két munkatársa találkozott Michael C. Polt, belgrádi amerikai nagykövettel, hogy személyesen tájékoztassa az amerikai diplomatát a vajdasági kisebbségellenes incidensekről és a nemzetiségek közötti viszony romlásáról Vajdaságban.
 • 2004 november 29-én a HHRF eljuttatta a vajdasági magyarellenes incidensekről szóló felújított jelentését az Európai Parlamentnek. A jelentéshez csatolt kísérőlevélben Hámos László, a HHRF elnöke felhívta a dél-szláv térséggel foglalkozó delegáció tagjainak figyelmét, hogy az EP január 28-31-i tényfeltáró út sikere jórészt azon múlik, az érintett kisebbségek képviselőivel folytatott találkozók útján a delegáció tagjai kapnak-e első kézből, hiteles értesüléseket az erőszakos cselekményekrol. Egyben helyszíni kapcsolatai és tapasztalatai révén felajánlotta a HHRF együttműködését a tényfeltáró út megszervezésében.
 • 2004. október 5-én a HHRF vajdasági gyakornoka felszólalt az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) varsói emberjogi konferenciáján a vajdasági magyarellenes támadások ügyében.
 • 2004 szeptember 3-án a HHRF és a Magyar Amerikai Koalíció (HAC) képviselői tényfeltáró körutat tettek Szabadkán, Újvidéken és Temerinben.
 • 2004. július 21-én a HHRF kezdeményezésére Christopher Smith republikánus párti amerikai képviselő, a kongresszus Helsinki Bizottságának elnöke levelet küldött Boris Tadic szerb köztársasági elnöknek, melyben aggodalmát fejezte ki a vajdasági magyarok helyzete miatt.
 • 2004. július 14-én az amerikai Szenátus külügyi bizottsága meghallgatást rendezett "Az Egyesült Államok politikája Dél-Kelet-Európában: befejezetlen ügyek a Balkánon" címmel, amelyet megelőzően az elnöklő George Voinovich szenátor megkapta a HHRF háttérdokumentációját a vajdasági magyarellenes támadásokról.
 • 2004. július 9-én a HHRF jelentése nyomán Tom Lantos kongresszusi képviselő, a képviselőház külügyi bizottságának demokrata elnöke levelet írt Vojislav Kostunica szerb miniszterelnökhöz, melyben felszólította, foganatosítson határozott intézkedéseket a vajdasági magyarság biztonságának szavatolására.
 • 2001. június 28-án a HHRF és a Magyar Amerikai Koalíció (HAC) "Vajdasági autonómia visszaállítása: a többnemzetiségű stabilitás modellje Jugoszláviában" címmel nemzetközi szemináriumot szervezett a washingtoni Capitoliumban. A szemináriummal egyidőben a belgrádi hatóságok kiadták Slobodan Milosevic volt jugoszláv elnököt a hágai Nemzetközi Törvényszéknek.
 • forrás: HHRF.org


  [HUNSOR medencefigyelő - ® HUNSOR -]  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Korábbi cikkek:

  » Két magyar fiatalt vertek meg Újvidéken
  » Temerini magyarverés: Szabadlábra helyezték a magyarverőket
  » Egy magyar fiút sulyossan bántalmaztak a szerbek Palicson
  » Két magyar fiút sulyossan bántalmaztak a szerbek Újvidéken
  » Becsey: Drákói szigor a magyarok ellen
  » Vasrudas leszámolás bácskossuthfalvi diszkóban
  » Tomboló magyarellenesség Szerbiában
  » Naponta verik a temerini magyar elítélteket a szerbek
  » Véresre vertek egy horgosi fiút Szabadkán
  » Magyart vertek az újvidéki színhazban
  » Becsey: A Vajdaság ügyérol nem szabad megfeledkezniük az európai intézményeknek
  » Becsey: A Vajdasági magyarok helyzete nem javult, az EU intézményei is felelősek
  » Becsey: Drákói szigor a magyarok ellen
  » Becsey: Enyhíteni kell a kis- és középvállalkozások adminisztratív terheit
  » Becsey: Uniós tagságunk adó- és vámkövetkezményei
  » Kosztolányira emlékeztek Szabadkán
  » Véresre vertek egy horgosi fiút Szabadkán
  » Magyart vertek az újvidéki színhazban
  » Tanulmányok a nemzeti kisebbség kérdéseiről
  » Anti-Minority Incidents Continue in Vojvodina (HHRF)


  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Vissza a HUNSOR honlapjára

  HUNSOR - All Rights Reserved - ., A.D.