A Magyar Svéd Online Források honlapja  


  Open letter to Mr. Olli Rehn
  írta Kádár György
  a HUNSOR Finnországi munkatársa  Dear Mr. Rehn (Tisztelt Olli Rehn Úr!)

  Myself, as well as a lot of my friends, were very upset to hear that it is no other than a Finnish politician, Olli Rehn, who is against to remedy the injustice happened to Hungarians during the 20th century. This is at least what we have heard from Hungarian delegates in the European Union, after you had a common session with them.

  Apparently, you find the conditions the Hungarian ethnic minority live with in Romania satisfactory. That Romania's ethnic minority's policy is exemplary. You should know that it is not so. With your statement you attack the Hungarians, who in their fight for their rights, refer very often to the example of the treatment of the Swedish minority in Finland.

  Is it possible that you are not aware of the suffering endured by Hungarians cut off from Hungary as a consequence of the Treaty of Trianon in 1920? Is it possible that you are not aware of the dismembering of Hungary in order to prevent the existence of a strong multinational country in Middle-Europe? Would it be possible that you don't know that as a consequence 3 million ethnic Hungarians live as second-rang citizens of neighbouring countries? When these unfortunate parts of the Hungarian nation ask for autonomy after 80 years of humiliation, persecution and physic aggression, is nothing compared to their due right, which should be a correction of the borders, their unification with the nation? They were detached from their country by force, there are still forced to live as a national minority in another country.

  Or you might know all these facts, only you are not interested? Or do you think, it does not regard you, it is not your nation? How can we hope that you might work - similar to the Finish minister of foreign affairs, Holsti - on the co-operation and joining of interests of the peoples in Middle-Europe?

  When you consider Romania's treatment of the minorities as exemplary, what do you think of the situation in Finland? Would you - following Romania's example - recommend in Finland to close all schools teaching in Swedish, all universities, police, and services in Swedish? To abolish the autonomy of the Swedish of Ĺland? To destroy all Swedish sign-boards? Or should the Swedish in Finland be deprived from their properties and be condemned collectively as criminals like the Hungarians in Slovakia?

  Dear Mr. Rehn, your statement was really upsetting for us, whose friends and family members were tortured, sentenced, killed, "treated" in psychiatric institutions, who committed suicide because they were not able to tolerate the humiliation and suffering any more, and who in the meantime translated the Kalevala secretly and tried to smuggle into Romania the history of the Finish literature.

  If you need further information about the situation of Hungarians in Romania, Slovakia, Serbia, Ukraine, please don't hesitate to ask us. We shall gladly help you with information - which might be different of those provided by the respective countries.

  With kind regards,  Tisztelt Olli Rehn Úr!

  Sok más ismerősömmel együtt, közöttük igen sok finn-baráttal megdöbbenve értesültem arról, hogy éppen egy finn ember, Olli Rehn van a magyarság, a magyarsággal szemben a huszadik század idején elkövetett igazságtalanságok orvoslása ellen. Így nyilatkozott legalábbis az összes magyar EU-s képvielső, akikel a múlt héten közös ülséen tanácskozott.

  Igen szomorú dolog ez. Az támadja ezzel hátba a magyarságot, akitől pedig ott a segítséget várták. Az erdélyi magyarok a maguk jogáért harcolva leggyakrabban éppen a finn példára szoktak hivatkozni, arra, hogy Finnországnak a svéd kisebbséggel szemben tanusított bánásmódja példaértékű.

  Lehetséges volna, hogy Ön nem tud arról, hogy mennyi szenvedést hozott az anyaországtól elszakított magyarságra - az egyébként is - igazságtalan második ELSŐ világháborús béke. Lehetséges, hogy Ön ne tudná, hogy Magyarországot erőszakkal szétcincálták, nehogy ott Közép-Európában egy erős többnemzetiségű állam szülessen. Lehetséges, hogy Ön ne tudná, hogy több HÁROM millió magyar él hazájától elszakítva, SZÜLŐFÖLDJÉN, DE IDEGEN ÁLLAMBAN IDEGEN ÁLLAMPOLGÁRKÉNT? Hogy amikor ezek a szerencsétlen nemzetrészek szerte a Kárpát-medencében évtizedes megaláztatás, kifosztás, fizikai erőszak, üldöztetés után mindössze csak autonómiát kérnek, akkor ez igen kevés ahhoz képest, hogy tulajdonképpen igazság szerint azonnali határkiigazításokat kellene követelniük? Hiszen őket erőszakkal választották el hazájuktól, csapták egy másik országhoz, így kényszerítve őket kisebbségi létbe.

  Vagy Ön tud erről, de nem érdekli? Vagy úgy gondolja, hogy az nem az Ön népe, nem számít? S nem érez semmi részvétet? Hogy lehet így Öntől azt remélni, hogy - a finn politikusok legnagyobbjaihoz hasonlóan III. Juhanától Relanderig és Holsti külügyminiszterig - azon tudjon dolgozni, hogy a közép-európai népek újra egymásra találhassanak, s érdekszövetségre lépjenek? -

  Ön szerint Románia kisebbségi politikája példaszerű. Vajon ez azt jelentené, hogy Ön szerint Finnországban nincs szükség svédnyelvű iskolákra, egyetemekre, rendőrségre, szolgáltatásokra, s hogy a ĺlandi svédek autonómiáját meg kell szüntetni, Finnország partvidékének svédnyelvű falvaiban a svédnyelvű feliratokat el kell tüntetni, vagy netán - miként Szlovákiában a magyarokat - a svédeket kollektív bűnösként el lehet ítélni, s meg lehet fosztani minden vagyonuktól. - HA ÖN ROMÁNIA, SZLOVÁKIA, STB. KISEBBSÉGI POLITIKÁJÁT PÉLDAÉRTÉKÜNEK TARTJA. VAGY MÉGSEM LENNE KÖVETENDŐ PÉLDA AZ ÖN NÉPE SZÁMÁRA?

  Tisztelt Rehn úr! Rendkívül nagy csalódás volt ez számunkra, akiknek a barátait, rokonait az idegen országban magyarságáért elhurcolták, kisemmizték, börtönbe csukták, megölték, bolondok házába zárták, akik vonat alá vetették magukat, mert nem bírták a megaláztatást, s AZOKNAK, akik titokban a Kalevalát fordították, s a Finn irodalom története c. könyvet próbáltuk a magyar-román határon átcsempészni.

  Tisztelettel várva válaszát: Tharann Marianne és dr. Kádár György, Vaasa (Finnország)

  Marianne Tharan
  2626 Nagymaros
  Elsővölgy 4
  HUNGARY

  » vissza a HUNSOR honlapjára  írta Kádár György
  a HUNSOR Finnországi munkatársa

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Kádár Levente korábbi cikkei:

  Lengyelország megalkuvás nélkül kiáll a maga érdekeiért
  A lengyelek nyilvánossá teszik a Varsói Szerződés archívumát
  A lappoknak a földekhez és vizekhez való jogot vissza kell adni
  Savisaar: Oroszország és Németország 1989 egyezményt kötött Európa határairól
  Gyanús az EU propagandakampánya
  Erőszakosan terjeszkedik az ortodox egyház Mariföldön
  Az autonóm Ĺland községi átszervezését tervez
  Javára lesz-e az erdélyi magyarságnak Románia jövendőbeli EU-tagsága?
  Mari Földön "újra szovjet szelek fújnak
  A "gazdasági hazafiság"
  Pamuk, az örmények és a kurdok
  A Karjala visszaadásával kapcsolatos viták
  A melegházi hatás folyamata és a politikai döntések hiánya

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Vissza a HUNSOR honlapjára

  HUNSOR - All Rights Reserved - ., A.D.