A Magyar Svéd Online Források honlapja  


  A finnek büszkék kétnyelvű országukra
  írta Pataki Zoltán
  a HUNSOR Online cikke


  Finnországi tapasztalatcserén vett részt Bach Ildikó, az Oktatásügyi Minisztérium mellett működô, Szakmai Oktatás Fejlesztésével Foglalkozó Országos Központ (CNDIPT) Temesváron tevékenykedô munkatársa. A központ két másik területi képviselôjével együtt alkalmuk nyílt közelrôl megismerni a finn oktatási rendszer működését, különös tekintettel a szakmai oktatásra. Mint az alábbi beszélgetésbôl kiderül, a finnek büszkék kétnyelvű országukra, és jól ismerik a „magyar rokonok", ezen belül az erdélyi magyarság helyzetét.

  – Pályázatunkat az EU Leonardo da Vinci-programja finaszírozta. A tanárok továbbképzésével foglalkozó HEINOLA-i OPEKO intézet látott vendégül bennünket, akik megszervezték a mindkét fél számára rendkívül hasznos szakmai találkozókat.

  – Milyennek tűnt az ezer tó országa?

  – Elsô finnországi benyomásom: minden tágas, levegôs, semmi zsúfoltság. Az ezer tóból nem sokat láttunk, úgy tűnt, mintha Heinola környékén folyók szabdalnák fel a sziklás, gyér erdôkkel borított tájat. Az emberek nyugodtak, a szolgáltatásokban dolgozók rendkívül barátságosak, segítôkészek. Mindenki megkérdezte: jól érezzük-e magunkat Finnországban? Ôszintén örültek a pozitív válasznak!

  – Hogyan élnek a finnek?

  – Arra nemigen volt lehetôség, hogy közelebbrôl megismerjük a finnek életmódját. Feltűnô volt azonban, hogy sokat bicikliznek, sportolnak, futnak, még az egészen idôs nénik-bácsik is. Az átlagos életkor 72 év a férfiak és 80 év a nôk esetében.. Furcsa volt ugyanakkor, hogy szinte minden finn sápadt és szemüveges. Ezt azzal magyarázták, hogy sokat olvasnak és sok idôt töltenek a számítógép elôtt…

  – Mindenkinek saját szaunája van?

  – Mindenki szaunázik, de nincs mindenkinek saját szaunája: a tömbházak lakói közszaunákba járnak heti rendszerességgel. A finn szaunák többsége pontosan olyan, mint amilyeneket Európa-szerte a jobb szállodákban és szabadidôközpontokban felszereltek.

  – Milyen a köztisztaság Finnországban?

  – Mindenütt feltűnô a tisztaság, ami nem jelenti azt, hogy lépten-nyomon szemétládákba botlik az ember. A finnek egyszerűen nem szemetelnek! Sôt: az utakra télen kiszórt kavicsot is gondosan összesöprik, csomagolják és elteszik jövôre. Tudják, megint havazni fog…

  – Úgy hírlik, Finnországban legendásan drága az ital és a cigaretta.

  – Az ital és a cigaretta elôállitása állami monopólium, csak külön erre engedelyezett üzletekben árulják és annyira drága, hogy kevesen engedhetik meg maguknak ezt a luxust. Ezért úgy gondolják, ha ivásra adják a fejüket, akkor sokat kell innuki, hogy érezzék, ha már sokat fizettek érte. A fiatalok is kipróbálják a tiltott „gyümölcsöt".

  – Mit tudnak a finnek a romániai magyarokról?

  – Amikor bemutatkoztam, többnyire visszakérdeztek, hogy ugye magyar vagyok? A finn–magyar nyelvrokonság ténye ismert, otthonosan hangzik a finn, de nem érthetô, csupán nehány hasonlóan hangzó és hasonló értelmű szót tudtam azonositani (víz, jó stb.). Magyarországgal rendkívül szoros a kapcsolatuk, gyakran megfordulnak Budapesten. A többi nyugatitól eltérôen, akik csak Drakuláról meg Ceausescuról hallottak, finn partnereink sokat tudnak Romániáról is: részletes történelmi, földrajzi ismereteik vannak, a romániai magyar közösség helyzete is érdekli ôket.

  - Milyen közelrôl a híres finn kétnyelvűség?

  – A finnek rendkívül büszkék arra, hogy Finnország alkotmánya biztosítja a két hivatalos nyelv – a finn és a svéd – teljes egyenjogúságát. A mintegy 300 000 lelket számláló svéd közösség anyanyelvén tanulhat az óvodától az egyetemig és nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy mindenki jól megtanulhassa anyanyelvét. A lappok, romák és a többi bevándorló számára is biztosítják a lehetôséget, hogy anyanyelvüket és kultúrájukat megôrizzék, de nem mindenki él ezzel a lehetôséggel.

  – A finn többség is tanulja a svéd nyelvet?

  – A finn iskolákban a második nyelv a svéd, a svéd iskolákban pedig a finn. Emellett egy harmadik nyelvet – általában az angolt – is tanulnak, amelyet egyes iskolákban másodikként választanak a diákok. A gyakorlatban a svédek jobban beszélik a finnt, mint a finnek a svédet. A statisztikák szerint 315 elemi, 34 középiskolában, 10 zeneiskolában, 40 szakiskolában és 50 fenôtteket képzô intézményben tanuló svédek 40%-a jól beszéli a finnt, mig a finn iskolákban tanuló diákok mindössze 4%-a kétnyelvű.

  – Vannak- e Finnországban kétnyelvű feliratok?

  – Annak ellenére, hogy a lakosság 6%-át kitevô svédek többsége egy tömbben, az ország nyugati partvidékén él, a feliratok mindenütt kétnyelvűek, a fôvárosban is (Helsinki–Helsingfors). Kevés az angol nyelvű felirat, ezért a turistának nincs könnyű dolga Finnországban.

  – Az egyetemi oktatás területén hogyan nyilvánul meg a kétnyelvűség?

  – Van svéd egyetem Turkuban és kétnyelvű, finn–svéd egyetem Helsinkiben. Ezek működését nem ismerhettük meg közelrôl, de annyit megtudtunk, hogy a finnek 70%-a egyetemet végez. Az állam ösztönzi a továbbtanulást, mindenki állandóan képzi magát, részt vesz a felnôttoktatás valamelyik formájában. Tudatosult bennük, hogy tanulniuk kell és ezért készek anyagi áldozatokat is hozni.

  – Milyen érdekességeket tapasztaltak a finn iskolákban?

  – A kilenc évig tartó kötelezô oktatásban résztvevô valamennyi gyerek naponta ingyenes ebédet kap. Ezért minden iskolának jól felszerelt, tiszta étkezdéje van, ahol a diákok önkiszolgáló rendszerben többféle étel közül is válogathatnak. Minden iskolának, kis falunak saját honlapja van, az internet- hozzáférhetôség és számítógépes ellátottság szempontjából – a lakosság számához mérten – Finnország világelsô. Hasonló a helyzet a mobiltelefonos ellátottság szempontjából is.

  – Mi lehet „Nokiaország" gazdasági sikereinek a titka?

  – A finnek mindenben a legjobb minôséget produkálják. A finn termékek szemre is rendkívül tetszetôsek, formatervezettek, az egyszerű, kristálytiszta formákat kedvelik. Igaz, drágán termelnek, mert nagy hangsúlyt fektetnek a környezetvédelemre. Jártunk egy papírgyárban, ahol a legjobb minôségű csomagolóanyagot állítják elô. A gyár kapacitásának felét a környezeti ártalmak semlegesítéséért működtetik, ami növeli az elôállítási költségeket.

  – A szakmai oktatás területén melyik volt a legérdekesebb tapasztalat?

  – A szakmai oktatásban dolgozó tanárok évente két hónapot a környékbeli gyárakban dolgoznak! Ennek köszönhetôen nagyon jól ismerik a munkaerôpiac igényeit, nem képeznek ki „munkanélkülieket", mint a mi szakiskoláinkban. Ezt nálunk nehéz lenne bevezetni, nem hiszem, hogy az ötlet lelkesedést váltana ki a hazai szakiskolák tanerôi körében.

  – Mi lesz a finnországi tanulmányút hozadéka?

  – Bennünket elsôsorban az érdekelt, hogyan működik a finn szakoktatás és a munkaerôpiac közötti vízszintes irányú kapcsolatrendszer. Egy összehasonlító tanulmány keretein belül összevetjük a finn, az olasz és a dán tapasztalatokat a hazai gyakorlattal, és megtesszük javaslatainkat a tanügyminisztérium felé. A decentralizációnak nálunk is vannak eredményei, lényegesen kisebb az iskoláknak Bukaresttôl való függôsége. Nem jött létre ugyanakkor az ezt helyettesítô helyi, illetve regionális szinten hatékonyan működô partnerkapcsolat az iskolák, a munkáltatók és a helyhatóság között. Ennek megvalósítása a közeljövô egyik prioritása, az Európai Unió ezt pályázatok útján anyagilag is támogatja. A CNDIPT kihelyezett munkatársai ebben segítséget nyújtanak minden érdekelt iskolának, intézménynek. (Romániai Magyar Szó)
  » vissza a HUNSOR honlapjára

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Korábbi cikkek:

  Magyar képzőművészeti tavasz Stockholmban - írta Tatár Zoltán
  Selma Lagerlöf halálának hatvanöt éves évfordulója - írta Sarudi Ágnes
  Megfogyva bár, de törve nem! -Tĺngagärde 2002., aug.
  Haza a mélyben - Tóth Károly A.
  A polgári oldal Stockholm szindrómája - Tóth Károly A.
  Szél hátán ... - Bartal Klári verse
  Találkozás Dániában
  Tájékoztatás az Anyanyelvi táborról Svédországban
  A nyelvhasználat finn és svéd módra
  Hol van...? - írta Bartal Klári
  Performanszból web-tárlat
  Két évszak, 2001 - Meghívó…Floppy-bemutatóra
  Lázár Ervin: Inge Houmann emlékére!
  Ajánlójegyzék a külhoni magyar oktatáshoz - írta Bakos István
  Lázár Ervin: Országimázs - dán módra
  Webhívó-Ice Coffee-ra - a Brassó-Stockholm oldalán
  Norrköpingben az EU-minisz.találkozóján
  Magyarok Távol a szülőföldtől - írta Teleki Júlia
  Az "Új Gazdaság", az Euró és a féléves svéd elnökség
  Helger szózata a [Dán] nemzethez - fordította Ervin Lázár
  EU Csúcsértekezletet tartotak Stockholmban
  A schengeni egyezmény kapcsán - írta Bartal Klári
  Svédország hisz Európában
  Két Évszak - írta Gergely Tamás
  Háromnapos finnországi úton volt a MVSZ elnöke
  A Brassó-Stockholm honlap meghívója (fotó) WEBTÁRLATRA
  Beavatás-Odin-Barba...
  Népszavazás dániai magyar szemmel
  Egy nyári palackposta Dániából
  Kolozsvári művészek voltak Stockholmban
  Az Erdélyi "Internetcsinálók" interjúja a HUNSOR honlapjáról
  Aki szívet még nem cserélt- interjú egy svédországi magyarral
  Felelet a Trianonozásra - írta T. Károly
  A Dicsôszentmártoni Népszínház svédországi turnéjáról

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Vissza a HUNSOR honlapjára

   HUNSOR - All Rights Reserved - ., A.D.