Alkotni a jobb idők reményében

Szokolay Sándor muzsikába öntötte millenniumi gondolatait

Az emberiség az ezredfordulóhoz érkezett, a keresztény világ a szent évet ünnepli, és a magyarság történelmében mérföldkőnek számító eseményre, a kereszténység felvételére, az államalapításra emlékezik a magyar millenniumon. Ez a számunkra különleges egybeesés, e rendkívüli történelmi pillanat az alkotóművészben még inkább gondolatokat ébreszt, kérdéseket indukál, inspirációkat kelt. Hogy ez valóban így van-e, erről beszélgettünk Szokolay Sándor zeneszerzővel, mert az a hír járja, hogy nem egy bemutató várja, s több megvalósítandó terv köti le mostanság.

- Magyarságunk nemzetté érlelődése és hitünk egyházi kultúrába szövődése együtt megtartó erő lett - mondja Szokolay Sándor. - Európai összetartozásunk a kereszténység egységében védőgyűrűt alkotott, kultúránk az európai műveltség minden értékét magába szívta, gondoljunk például az európai költészeti vívmányokra. Ezért kissé mosolyognivaló uniós csatlakozási igyekezetünk. Időtálló szellemi-tudományos eredményeinkben maradéknyi országunk mit sem csonkult. Magyarságtudatunkat, hitünket tudatosan lejáratta a XX. század második felének hazug diktátumokban bővelkedő ideológiája. Millenniumi igyekezettel ezt a manapság sem ritka politikai elfogultságot nem lehet ellensúlyozni. Pedig végre összefogásért kiáltó közös önvizsgálatot tarthatnánk! Millenniumi inspiráció? A sokrétűen szétszakított gondolkodás miatt ihletre nemigen kínál közös érzésű témát kiüresedett jelenünk. Vajon maradt-e egyáltalán a politikától független nemzetösszetartó ideánk? Az önpusztító acsarkodások közepette a züllesztést ellensúlyozni kell régi nemes példák vonzóvá tételével. Alkotni kell - a jobb idők reményében. Ezért próbálom e valóban különleges történelmi pillanatban zenei formába önteni az intelmes érzésekkel vegyített ünnepi érzéseket. Ezt tettem a január 3-án a millenniumi nyitóhangversenyen bemutatott, Nagy Gáspár versciklusára készített oratorikus szimfóniámban, a Symphonia Unga-rorumban.

- Az alkotóművésznek most kötelessége megszólalnia? - Igen. A véleményt alkotni merő embereknek - a művészeken kívül is - most nemcsak lehetőségük van, hanem kötelességük is végiggondolni életünket, nemzetünk múltját, jelenét és jövőjét. Az alkotást önmagán túlmutató feladatnak tekintem, amely nem művészi magánügy, hanem elmélyülést, vigaszt, erőt adó, lélektisztító lelki adomány. Magamra nézve kötelességnek tartom, mindenféle nevelői attitűd nélkül. - Milyen új művek bemutatójára készül, s ezek milyen stádiumban vannak? - Eleim szülőhazája, Orosháza város augusztus huszadikát velem együtt ünnepli. Bemutatják vegyes-, gyermekkarra és orgonára komponált, hattételes kamarakantátámat. A mű címe: Jobbítsd a nemzetöt, Bornemiszsza Péter csodálatos, régies ízű szövegére, prédikációs Intelmeire és a Károli Gáspár fordította bibliai igékre készült. A mohácsi vész utáni küzdelmes idők Magyarországát idézi - a mának szóló „megigazulásért és nemzeti megújulásért" - üzenetével. A bemutató helyszíne az orosházi evangélikus templom. Nagyon örültem a felkérésnek, mert diákkoromban hitemet e helyen alapozta meg első példaképem, akinek emlékét őrzi új művem: Fürst Ervin pásztoroló prédikátor. Művem újfajta törekvése a tisztuló egyszerűsödés, az egyházi népénekek módjára. A pillértételekben az orosháziak madrigálkórusa és kitűnő gyermekkaruk kettős karként énekel. Betanítóikat, Pechán Zoltánt és Dinnyés Istvánt alapos munkájukért nagy elismerés illeti. A zenekari feladatokat is ellátó orgonaszólamot a szegedi fogadalmi templom művésze, Bottkáné Égető Mária teszi hihetővé. - Felkérést kapott a nemzetközi csembalóverseny szer-vezőitől is.

- Valóban, a döntő egyik kötelező darabjának megírására. A zsűri elnöke, Sebestyén János orgonaművész, a kétezredik év számszimbolikáját kereste, ennek megfelelően kéttételes művem mottója: „2000-hang". A tételek címei: Notturno és Jubiloso, alcímük: Óévezred alkonyán és új évezred hajnalán. A mű amolyan ezredvégi melankolikus variáció, illetve az ujjongó jövővárás kifejezése. - Milyen megzenésítésre váró témák foglalkoztatják mostanában? - Újra beleszerettem Szent István Intelmeibe. Egy újmódi, tízparancsolatszerű, egytömbű kóruszenekari darab körvonalai már bennem élnek. Szép álom... Kicsit korai elárulnom, mert még csak könyvtárböngésző feladat, lassan megvalósuló terv e kompozíció, utalva a Szent István- és Gizella királyné-kultuszra a millennium jegyében. Passauból jött a meghívás a rádióegyüttesek számára. Vá-sáry Tamás vezénylésével magyar esten Kodály Psalmusa mellett csendülhetne fel egy új magyar kompozíció. Szóba került egy egytételes himnikus mű latin vagy német nyelven. Hiszem, hogy kérésük megoldható. - Kedvenc műfaja az opera. Hét zenedrámája, úgy tűnik, életműve alapja. Nem tervez újabb egész estés zeneművet? - Jó ideje foglalkoztat az életmű teljesebb elrendezése. Be merem vallani: lassan már csak egy operától búcsúzó hattyúdal megírására gondolok e műfajban. A témát megtaláltam. A Szávitri után, ahol a nő szabadítja ki szerettét a halálból is, szeretném a történetet megfordítani, hogy a férfi megváltó szeretete is lehessen egy operám központi témája. Évek óta hordozom magamban e témát, amelyet egy Bergengruen-novellában leltem meg. A címe: Das Nezt (A háló). A zenedráma szövegkönyvének tökéletes megfogalmazása nagy költőiséget igényel. A mű megkomponálását kicsit életcélomnak is tekintem. A téma világi, de segítségével elmondhatónak vélem érzelmeimet, ideáimat, az önfeláldozástól nem szabaduló eszméimet, közhelyszerű igazságokat mellőző vágyaimat.

(Magyar Nemzet)

vissza
ezer év
Kisebbségi dosszié
Presented by
Hunsor Infomedia
by
Kormos László
Vissza a HUNSOR honlapjára!
hunsor