Augusztus 20. az egyik legősibb magyar ünnep, Magyarország nemzeti ünnepe és hivatalos állami ünnepe az államalapítás és az államalapító I. István király ünnepe,
a keresztény magyar állam alapításának és ezeréves folytonosságának emléknapja. Az Országgyûlés döntése értelmében 1991-től augusztus 20-a,
Magyarország hivatalos állami ünnepe, a hagyomány szerint egyben az Új kenyér napja.
1083-ban, államalapító királyunk szentté avatási eljárása során, Nagyboldogasszony utáni első vasárnapon, augusztus 20-án nyitották meg István király sírját.
Az egyház azóta is ezt a dátumot tartja ünnepként.

István király törvényeivel a keresztény tanításokat az állam minden alattvalójára kötelezővé tette.
Nevéhez tíz egyházmegye megszervezése kötődik, ezek élén érsek, illetve püspök állt.
A keresztény tanítás a királyság legszilárdabb bázisává, a megtelepült társadalom mindennapi életének megtartó erejévé vált.
A kitünő hadviselő és belső ellenfelein győzedelmeskedő, erőskezü uralkodó 1038-ban ­a történészek becslése szerint ­63 éves korában hunyt el.

A szentté avatás alkalmából Szt. László emeltette ki Szt. István maradványait a székesfehérvári sírból. Hartvik legendája szerint az exhumáláskor
az uralkodó jobb kézfejét épségben találták. Történelmi tény, hogy az erekje őrzésére Szt. László megalapította a benedek rendi szentjobbi (berettyói) apátságot.

Állunk és vagyunk, sokféle tájon élünk, de egy hazánk van, itthon vagyunk de
otthont is érzünk. Nemzetben kezdtünk gondolkodni, templomokat építünk, iskolákat
avatunk, akkor is ha a szomszédaink pont az ellenkezőjét teszik, mi más irányban
megyünk. Mindennek ellenére, a magyarság mégis áll, gyarapodik ősi földjén.
Akármennyire is nehéz akarnunk kell együtt, mert itt a pillanat és miénk most az
esztendő. Az elszakított területeken élő és az anyaországban élő magyarok közös álma
továbbra is egy Új, megint erős és szabad Magyarország.

Attól hogy ki tüzek a Budai várra a török zászlót 160 évig attól még sem Buda vára sem a föld alatta nem lett török. Magyar földön születtünk és otthon vagyunk mindenütt
a Felvidéken, Kárpátalján, Mura-alján, Erdélyben és a szép Délvidéken.
Magyar ne feled! Mi vagyunk a NéP a Kárpát-medencében és mindenhol otthon vagyunk.




felvidék -
kárpatalja -
erdély -
délvidék -
muravidék -
őrvidék -
Ezerszáz esztendő

ÂŤTámogassd és magad is tegyel meg mindent, hogy a magyarok - bárhol éljenek is a Földön - megőrizzék és fejlesszék a magyar nyelvet és kultÚrát, ápolják összetartásukat, erősítsék a kapcsolatokat a határon kívül élő magyarok és az anyaország között,mert minket nem szavak, nem jelvények, nem üres definíciók kapcsolnak össze, hanem nemzedékek öntudata, akarata és hagyományai.Âť

"minden tehetségünk, minden tevékenységünk a hazáé legyen és szent legyen előttünk mindig a haza gondolata "

 

Ez az oldal, az államiságunk ezeredik éfordulója alkalmából készült.

HUNSOR - A Magyar-Svéd Online Források honlapja. A honlap alapvető célja hogy tevékenységével megkönnyítse, erősítse és elősegítse a Svédországi és Skandináviai magyarság összeköttetését a Kárpátmedencei magyarsággal, és a világ magyarságával. A HUNSOR pártoktól és kormányoktól független társadalmi információs forrásként müködik, a nemzeti tudat megtartásán és erősítésén, a magyar-magyar és a magyarsággal együtt élő népekkel való kapcsolatok fejlesztésén dolgozik.

 Copyright Š 1997- HUNSOR. All Rights Reserved.
 Web Editor & Creative Development by Kormos László