Augusztus 20. az egyik legősibb magyar ünnep, Szent István király ünnepének napja. Az Országgyűlés döntése értelmében 1991-től augusztus 20-a,
a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe, a hagyomány szerint egyben az új kenyér napja.
István királyunk sírját 1038. augusztus 20-án - szentté avatásakor - nyitották fel a székesfehérvári bazilikában.
Az egyház azóta is ezt a dátumot tartja ünnepként.

István király törvényeivel a keresztény tanításokat az állam minden alattvalójára kötelezővé tette.
Nevéhez tíz egyházmegye megszervezése kötődik, ezek élén érsek, illetve püspök állt.
A keresztény tanítás a királyság legszilárdabb bázisává, a megtelepült társadalom mindennapi életének megtartó erejévé vált.
A kitűnő hadviselő és belső ellenfelein győzedelmeskedő, erőskezű uralkodó 1038-ban ­a történészek becslése szerint ­63 éves korában hunyt el.

A szentté avatás alkalmából Szt. László emeltette ki Szt. István maradványait a székesfehérvári sírból. Hartvik legendája szerint az exhumáláskor
az uralkodó jobb kézfejét épségben találták. Történelmi tény, hogy az erekje őrzésére Szt. László megalapította a benedek rendi szentjobbi (berettyói) apátságot.

Állunk és vagyunk, sokféle tájon élünk, de egy hazánk van, itthon vagyunk de
otthont is érzünk. Nemzetben kezdtünk gondolkodni, templomokat építünk, iskolákat
avatunk, akkor is ha a szomszédaink pont az ellenkezőjét teszik, mi más irányban
megyünk. Mindennek ellenére, a magyarság mégis áll az új évezred küszöbén.
Akármennyire is nehéz akarnunk kell együtt, mert itt a pillanat és miénk most az
esztendő. Az idegenbe szakadt és az anyaországban élő magyarok közös álma
továbbra is egy új, megint erős és szabad Magyarország.

Attól hogy ki tüzek a Budai várra a török zászlót 160 évig attól még sem Buda vára sem a föld alatta nem lett török,
így a szlovák zászló sem Pozsony várán nem azt jelenti hogy az szlovák vár,
s körülötte pedig szlovák föld lenne. Magyar földön születtünk és otthon vagyunk mindenütt
a Felvidéken, Kárpátalján, Mura-alján, Erdélyben és a szép Délvidéken.
Magyar ne feled! Mi vagyunk a NÉP a Kárpát-medencében és mindenhol otthon vagyunk.
felvidék -
kárpatalja -
erdély -
délvidék -
muravidék -
burgerland -
Ezerszáz esztendő

«Támogassd és magad is tegyel meg mindent, hogy a magyarok - bárhol éljenek is a Földön - megőrizzék és fejlesszék a magyar nyelvet és kultúrát, ápolják összetartásukat, erősítsék a kapcsolatokat a határon kívül élő magyarok és az anyaország között,mert minket nem szavak, nem jelvények, nem üres definíciók kapcsolnak össze, hanem nemzedékek öntudata, akarata és hagyományai.»

"minden tehetségünk, minden tevékenységünk a hazáé legyen és szent legyen előttünk mindig a haza gondolata "

 

Ez az oldal, az államiságunk ezeredik éfordulója alkalmából készült.

HUNSOR - A Magyar-Svéd Online Források honlapja. A honlap alapvető célja hogy tevékenységével megkönnyítse, erősítse és elősegítse a Svédországi és Skandináviai magyarság összeköttetését a Kárpátmedencei magyarsággal, és a világ magyarságával. A HUNSOR pártoktól és kormányoktól független társadalmi információs forrásként működik, a nemzeti tudat megtartásán és erősítésén, a magyar-magyar és a magyarsággal együtt élő népekkel való kapcsolatok fejlesztésén dolgozik.

 Copyright © 1997- HUNSOR. All Rights Reserved.
 Web Editor & Creative Development by Kormos László