Szent István-szobor avatása Vicén

A Beszterce-Naszód megyei Vicén 2000. október 15- én került sor Szent István királyunk szobrának avatására, egybekötve az V. Millenniumi Mezôségi Népzene és Néptánc Fesztivállal. A bronz mellszobrot a római katolikus templom elôtti térre, gránittömbökbôl készített talapzatra állították. Az erre elhelyzett plakett a millennium éveit és Szent István monogramját ábrázolja. Az alkotó Sárpataki Zoltán borszéki szobrász elmondása szerint, a mű egy leegyszerűsített forma, a Szent Koronán kívül nincs ékesítve. Elképzelése szerint így jobban érvényesül a nagy király személyisége és egyénisége, mint erôs karakterű államalapító és szent ember. Ez az ábrázolási forma közvetlenebbé teszi és közelebb hozza a szemlélôhöz. A szobor készítését a Julianus Alapítvány támogatta, felállítása a vicei egyházközség áldozatos munkájának eredménye.

A rendezvény az észak-mezôségi hagyományôrzô csoportok és a meghívott népi együttesek felvonulásával kezdôdött. Ezt követôen a Nemzeti Dal eléneklése után dr. Semlyén Zsolt, a Magyar Köztársaság vallásügyi államtitkára és Gergely István, vicei származású csíksomlyói plébános, a Julianus Alapítvány Kuratóriumának tagja leplezte le a szobrot. Ünnepi beszédet mondott Szent István életérôl és történelmi szerepérôl dr. Szemlyén Zsolt. Az ünnepi ökumenikus istentiszteleten igét hirdetett Tôkés László királyhágómelléki református püspök, és szent misét celebrált Tamás Zsolt római katolikus segédpüspök, majd felszentelték és megáldották az emlékművet. Továbbá, ünnepi beszédet mondott dr. Szántó Áprád, a megyei tanács alelnöke és köszöntôt Muresan Ioan apanagyfalui polgármester és Boca Ambrozie ortodox lelkész.

Az ünnepség alkalmával dr. Csermák Zoltán, a Duna TV kereskedelmi igazgatója 1000 kötetet ajándékozott a vicei egyházközségnek, melyet Lôrincz Károly helyi plébános vehetett át, és felolvasta Peták István elnök üdvözlô levelét. A könyvadomány a Duna TV akciója nyomán gyűlt össze, és Vice egyike annak a 80 Kárpát-medencei helységnek, ahova könyvet juttattak.

Kegyeleti koszorút helyezett el az emlékműnél a vicei egyházközség, a Darkó család a magyarországi Dömôsdrôl, a Gergely és Józsa család Tordáról, a csíksomlyói egyházközség, az RMDSZ besztercei szervezete, a Beszterce Művelôdési Alapítvány, az Óradnai Reményik Sándor Magyar Ház, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes. Az ünnepség alatt, a hagyományôrzô csoportok és népi együttesek tagjai felváltva ôrséget álltak a szobornál kitűzött magyar és román zászló alatt.

A helyi polgármester és a beszolgáló ortodox lelkész meghívására dr. Semlyén Zsolt államtitkár meglátogatta az újonnan renovált ortodox templomot. Ennek során, a lelkész beszámolt a két egyházközség közötti jó viszonyról, kiemelve, hogy a magyar közösség számottevô segítséget nyújtott a templom javításánál, mert ezt a kis, csak 6 családból álló román közösség nem tudta fedezni.

A délután folyamán megtartott V. Mezôségi Népzene és Néptánc Fesztiválon két egyházi kórus, 12 észak-mezôségi hagyományôrzô csoport vett részt, valamint fellépett a csíksomlyói egyházközség népi együttse, a kolozsvári Szarkaláb népi együttes és a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes.

Kresz Béla

vissza
ezer év
Kisebbségi dosszié
Presented by
Hunsor Infomedia
by
Kormos László
Vissza a HUNSOR honlapjára!
hunsor