Az ünnep, a történések és a Köztársasági elnök beszéde

Idén három helyszínen, a fővároson kívül Tihanyban és Debrecenben rendeznek augusztus 20-i állami ünnepséget - jelentette be a Miniszterelnöki Hivatal Ország-imázs Központja. A budapesti tűzijáték és fényshow - amelynek költsége idén közel kétszerese a tavalyinak - a budai oldalról lesz jobban látható, mivel a petárdákat a Parlament előtt, a Duna vizén álló uszályokról lövik majd ki. A szervezők szándékuk szerint a millennium évében az eddigiektől gyökeresen eltérő ünnepséggel várják az érdeklődőket. Így például a tisztavatás nem a szokásos délelőtti időpontban, hanem délután kezdődik a Kossuth téren, s ezt követően mondja el ünnepi beszédét Orbán Viktor miniszterelnök. Tegnap már az ünnepi készülődés jegyében avatott millenniumi emlékművet Székesfehérvárott Mádl Ferenc államfő.

- A magyar függetlenség és emberi, nemzeti boldogulásunk Szent István óta elképzelhetetlen európaiságunk nélkül; a magyarság sokat áldozott azért, hogy jobb napokat éljen meg, s hogy most erkölcsi alapja legyen helyet foglalni a nemzetek európai integrációs családjában is - hangsúlyozta tegnap Mádl Ferenc Székesfehérvárott az egykori koronzóváros millenniumi napján. A rendezvényen - amelyen részt vett Dávid Ibolya igazságügy-miniszter, Gógl Árpád egészségügyi miniszter, Nemeskürty István millenniumi kormánybiztos, Antall József néhai miniszterelnök özvegye, valamint Paskai László bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek és Karl-Josef Rauber érsek, apostoli nuncius - a köztársasági elnök millenniumi emlékművet avatott, s átadta a városnak a kormány millenniumi zászlaját.

Az államalapító király emléke előtt tisztelgő és a magyar államiság ezeréves évfordulójára emlékező ünnepségen az államfő felidézte a Székesfehérvárott eltemetett uralkodó, a határozottsága, türelme, embersége és nyitottsága révén is messzetekintő jogalkotó, államférfi alakját.
- Szent István intelmei és törvényei mintha a mának szólnának - hívta fel a figyelmet Mádl Ferenc. Anakronisztikus volna mindezt a demokrácia valamiféle előképé-nek tekinteni, de Szent István királysága, államberendezkedése a maga középkori módján fejlett alkotmányos királyság volt.
- Intelmei és törvényei olyan alapvető állambölcseletet alkotnak, olyan politikai kódexet jelentenek a mai ember számára is, hogy méltán lehetünk rá büszkék - emelte ki a köztársasági elnök.
- Az, hogy a konstantinápolyi ökumenikus pátriárka augusztus 20-án a Szent Jobb-körmeneten bejelenti a Szent Szinódus döntését, miszerint szentnek ismerte el az egyházszakadás után szentté avatott I. István királyunkat, nagyszerű szimbóluma annak, hogy a magyar államalapító mintegy szellemi, lelki hidat alkot a kettészakadt kereszténység közeledésében - hangoztatta. - Mi, magyarok, életet és kultúrát teremtettünk, megélhettük függetlenségünk újjászületését, s hűek tudtunk maradni a Szent István-i örökséghez - mondta, hozzáfűzte: hittel valljuk, hogy egy jobb évezred felé vezető útra léphetünk. S nem csupán gazdasági, hanem szellemi, erkölcsi értelemben is emelkedő nemzetté válunk, amire minden történelmi esélyünk megvan.

Mádl Ferenc átadta a millenniumi emlékzászlót Warvasovszky Tihamér polgármesternek, majd felavatta az államalapító tiszteletére emelt millenniumi emlékművet. A Szent Jobbot szállító páncélautó harangzúgás közepette, fehérvári huszárok kíséretével gördült be a bazilika előtti térre, ahol a szent király Székesfehérvárott őrzött fejereklyéje és Gizella királyné ereklyéje mellett helyezték el a Szent Jobbot. Ezután az ereklyékkel ünnepi körmenet vonult a Nemzeti Emlékhelyre, ahol Paskai László celebrált misét.
Kiemelte: István király igazi államférfi volt. Az, hogy a pápától koronát nyert, az ország elismerését, s az európai országok általi befogadását jelentette. Hozzátette: Szent István tanítása ma sem túlhaladott, s példázza, hogy ma is Isten jelenléte és az Isten előtti felelősségtudata az alap, amelyre a magyar jövő felépíthető. A szertartás után az ereklyéket az ünneplő székesfehérváriak kíséretében a székesegyházba vitték, majd a Szent Jobbot délután ünnepélyesen elbúcsúztatták, s Budapestre szállították.

- A millennium évében Budapest mellett Tihanyban és Debrecenben rendeznek augusztus 20-i állami ünnepséget - jelentette be a Miniszterelnöki Hivatal Országimázs Központja.
- Gyökeresen mást akartunk, mint az eddig megszokott augusztus 20-i ünnepségek - közölte tegnap Borókai Gábor kormányszóvivő. Ezért, például a tisztavatás nem a szokásos délelőtti időpontban, hanem 14 óra 50-kor kezdődik a Kossuth téren, s ezt követően mondja majd el ünnepi beszédét Orbán Viktor miniszterelnök. A Szent Jobb-körmenet sem a megszokott útvonalon halad - hangzott el.
- A millenniumi év alkalmából augusztus 20-án tíz órától a Duna Erzsébet híd és Szabadság híd közötti szakaszán légibemutató, a város négy pontján pedig a magyar történelem négy korszakát megelevenítő családi vetélkedők kezdődnek - tájékoztatott Nagy Bernadett főszervező. A millenniumi jelmezes felvonulás a vetélkedő egyik helyszínéről, a Clark Ádám térről indul. Útvonala: Fő utca, Halász utca, Bem rakpart, Margit híd, s a végállomása a Jászai Mari tér. Este nyolc órától az Állami Népiegyüttes a Batthyány téren tart bemutatót, amelynek végeztével - kilenc órától - kezdődik a Parlament előtt a zenés fény- és tűzijáték.


A látványosság - amelynek költsége idén közel kétszerese a tavalyinak - a budai oldalról lesz jobban látható, mivel a petárdákat a Parlament előtt, a Duna vizén álló uszályokról lövik majd ki. A legszebb látvány a Margit híd-Bem rakpart-Fő utca-Gróza rakpart-Erzsébet híd útvonalról tárul majd elénk, s a Gellért-hegyről is megtekinthetjük majd a látványosságot. Ezzel kapcsolatban elhangzott az is, hogy a fény- és tűzijáték kivitelezésével idén egy német és egy amerikai céget bíztak meg. Tóth István Zoltán, az Országimázs Központ vezetője közölte: a három helyszínen folyó programok, valamint a tűzijátékok összköltsége eléri a 765 millió forintot. Újságírói kérdésre válaszolva hozzátette: a fővárosi fény- és tűzijáték kivitelezésére idén a tavalyi költségek kétszeresét - mintegy 150 millió forintot - fordította az Országimázs Központ.

A gépkocsik elől augusztus 18-tól, a gyalogosforgalom elől augusztus 20. reggel fél nyolctól zárják majd el a Széchenyi rakpartot. Szent István koponyaereklyéjét a hét közepén minden valószínűség szerint Budapestre szállítják Dubrovnikból, és a millenniumi évben Magyarországon állítják ki - erősítette meg a hírt a zágrábi magyar nagykövetség. Millenniumi Emlékérem A Magyar Nemzet értesülései szerint még ebben a hónapban új kitüntetést alapít a kormány. A Millenniumi Emlékérmet olyan külföldi állampolgárok kaphatják, akik jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarország szabad, független és demokratikus államként lépjen az új évezredbe. A tervek szerint maximum húsz emlékérmet osztanak majd ki. Információnk szerint az első ezüstplakettet Helmuth Kohl volt német kancellár veszi majd át szeptember 18-án Budapesten. (Magyar Nemzet)

vissza
ezer év
Kisebbségi dosszié
Presented by
Hunsor Infomedia
by
Kormos László
Vissza a HUNSOR honlapjára!
hunsor