Délvidék: Szent István birtokán

Most, hogy a Magyar Millennium esztendejében mind többet és mind többen zarándokolunk el Aracsra, számos új dolgot tudunk meg róla, egyre több fátyol lebben fel legnagyobb és legszebb, ,,legtitokzatosabb'' középkori emlékünk titkáról.

Legutóbb a Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok csodálatos vasárnapi megnyitóünnepségén hangzott el, hogy vége az alapítása és építése körüli bizonytalanságnak: megbízható forrásból, a vatikáni levéltárból érkezett a friss hír, hogy Aracsot Szent István alapította 1030-ban, s ekkor kezdték el építeni is.

Számunkra azért is rendkívül fontos ez a híradás, mert a Magyar Millennium évében, s most a választások küszöbén, amikor sorsunk - ki tudja, hányadszor már?! - eldőlni látszik, erősíthet bennünket az a tudat, hogy vidékünk is Szent István koronája alá tartozott, s hogy a zord körülmények és kíméletlen történelmi tények ellenére minden szállal hozzá kötődik most is. Hogy István királynak jussa van erre a vidékre, s nekünk is jussunk van István királyra és az Ő védelmére, a Szent István-i örökségre.

Az is elhangzott ezen, a millennium jegyében fogant megnyitóünnepségen: végső ideje, hogy felnőjünk ehhez a szent örökséghez, hogy igazán méltókká váljunk rá. Kultúránk területén számtalan példa és kiemelkedő eredményünk bizonyítja, már sikerült felnőnünk hozzá, illenék most már felnőni a politika sikamlós területén is. E sorok írója ünnepi köszöntőjében egy másik nagy emberünk, Rákóczi Ferenc magatartását állította mai vezetőink elé példaképül: a felekezeti és egyéb ellentéteken felülemelkedő, nemzeti egységre törekvő kuruc fejedelem az egész nemzettel indult harcba az ország felszabadításáért, mert a vallási és más különbségek nem verhetnek éket a haza szabadságáért, a nemzet felemelkedéséért küzdő társadalmi rétegek közé.

Fejedelmünk és többi nagyjaink - Szent Istvántól egészen Antall Józsefig - példájához igazodva álltunk mi ott vasárnap az ősi kövek között első királyunk birtokán, s később a nagybecskereki székesegyház szent falai között, a Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok megnyitóján, ünnepeltünk és énekeltünk együtt, felekezeti és pártbéli hovatartozásunktól függetlenül, mert próbáljuk megőrizni kultúránkból és magunkból azt, ami még megmaradt.

Titokban abban reménykedve, hogy összefogásunk, együtt ünneplésünk ezekben a sorsformáló pillanatokban példaként szolgál majd mások számára is. Azon politikai és önkormányzati vezetőink számára is, akik közül egyetlenegy sem tartotta fontosnak, hogy kultúránk egyik legnagyobb ünnepén Aracson megjelenjen. Mint ahogy néhány órával később a nagybecskereki székesegyházban sem, ahol az I. Vajdasági Magyar Kórustalálkozón a délvidéki kórusok találkoztak, s tettek együtténeklésre való képességükről és hajlandóságukról csodálatos tanúbizonyságot.

Pedig szorongatott helyzetben levő kisközösségünknek és politikai vezetőinek legjobb délvidéki kórusaink magas fokú együtténeklési képességéről és hajlandóságáról kellene példát venniük most, a Magyar Millennium évében, a sorsunkat formáló választások küszöbén.

Hogy Szent István birtokán, szép szülőföldünkön legalább még ezer évig magyarként megmaradhassunk.

DUDÁS Károly

vissza
ezer év
Kisebbségi dosszié
Presented by
Hunsor Infomedia
by
Kormos László
Vissza a HUNSOR honlapjára!
hunsor