Elismerések az államalapítás millenniumi ünnepén

Augusztus 20. a magyar államiság és Szent István király emlékének ünnepnapja. Ez alkalomból Mádl Ferenc köztársasági elnök kitüntetéseket adományozott mindazoknak, akik kiváló munkájukkal, példaértékű cselekedeteikkel gyarapítják emberi értékeinket, s a haza érdekeit előmozdítják. A kitüntetéseket és a minisztériumok saját díjait, elismeréseit a kulturális, a belügyi, az oktatási, valamint a közlekedési és vízügyi tárca vezetői adták át. "Még fényesebb a díj, a szokásosnál is nagyobb megtiszteltetés éri azokat, akik idén, a magyar millennium évében részesülnek díjazásban" - mondta bevezető beszédében Rockenbauer Zoltán, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának vezetője tegnap délelőtt az Iparművészeti Múzeumban, mielőtt átnyújtotta volna a kitüntetéseket.

A Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetést adott át Dévényi Editnek, a Magyar Állami Népi Együttes nyugalmazott balettmesterének közel fél évszázados művészi és pedagógiai munkája elismeréséül; Ertl Péternek, a Honvéd Együttes magántáncosának kiemelkedő szakmai munkája elismeréséül; Gonda Ferencnek, a Filharmónia Kelet-magyarországi Koncertszervező és Rendező Kht. ügyvezető igazgatójának a komolyzenei hangversenyek rendezésében végzett 25 éves munkája elismeréséül; Horváth Józsefnek, a BM Tűzoltó Országos Parancsnokság Továbbképző Intézet Zenekara szólistájának, kürtművésznek a magyar zenekultúra sokrétű ápolásáért; Horváth Zoltánnénak, a Pro Kultúra Sopron Színházi és Kulturális Kht. kulturális igazgatójának a kultúra területén végzett több évtizedes munkájáért; Hutira Albinnak, a Polifon Bt. és a Rózsavölgyi Zeneműbolt igazgatójának több évtizedes szakmai munkájának elismeréséül; Kopeczky Alajosnak, nyugalmazott orgonaművésznek és pedagógusnak több évtizedes kiváló egyházi és művészi munkája elismeréséül; Köntös-Szabó Zoltán József Attila-díjas írónak magas színvonalú prózaírói munkásságáért; Müller Tibornak, az Országos Műemlékvédelmi Hivatal igazgatási és jogi főosztálya műemlékvédelmi főfelügyelőjének a műemlékvédelem területén közel ötven éven át végzett kiemelkedő munkája elismeréséül; Nagy T. Katalinnak, a Duna Televízió képzőművészeti szerkesztőjének a művészeti közéletben kifejtett szakmai munkásságáért; Zempléni Kornél nyugalmazott egyetemi tanárnak, Liszt-díjas és érdemes művésznek művészi és pedagógiai munkája elismeréséül.

Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adott át a miniszter Gálházi Istvánnak, a legrégebben működő magyar bűvésznek magas színvonalú munkája elismeréséül; Gerenday Ágnesnek, a Talentum Művészegyüttes karnagyának több évtizeden keresztül az ifjúság nevelésében végzett munkája és művészi tevékenysége elismeréséül; Kemény Endre nyugalmazott vezető karnagynak a vidék zenei életének fejlesztésében végzett kiemelkedő munkája elismeréséül; Löffler Istvánnak, a Madách Színház művészeti titkárának magas színvonalú színházi munkájáért.

Kiemelkedő közművelődési tevékenységéért Bessenyei György-díjat vehetett át: Brüll Edit, a Budapesti Művelődési Központ igazgatóhelyettese; Halmai Gáborné, a szekszárdi Babits Mihály Megyei Művelődési Központ munkatársa; H. Kovács Éva, a Magyar Művelődési Intézet oktatási osztályának vezetője; Kary József, az egri Megyei Művelődési Központ igazgatója; Kovács Lászlóné, a Csongrád Városi Művelődési Központ igazgatója. A népművészet közvagyonként való kezeléséért, megőrzéséért, nemzedékek közötti átörökítéséért Életfa-díjjal jutalmazták: Jókai Mária Szlovákiában élő néprajzgyűjtő tanítónőt; Nagy Józsefné Bakondi Erzsébet hímző-szövő, viseletkészítő etnográfus tanárt; Salamon Ferencné néptáncpedagógust.

A muzeológia területén kimagasló munkájuk elismeréseként Móra Ferenc-díjat adományozott a miniszter Darvas Lászlónénak, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum közművelődési főosztály vezetőjének; Fűrészné Molnár Anikónak, a Tatabányai Múzeum igazgatójának; Horváthné Csukás Györgyinek, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum tájegységfelelős néprajzos muzeológusának; Virágné Szalontay Juditnak, a Csornai Múzeum igazgatójának. Az iskolán kívüli művelődésben, elméleti tevékenységük, új módszerek kidolgozásában, alkalmazásukban és terjesztésükben elért kiemelkedő eredményeikért Népművelésért díjjal jutalmazták Bartha Évát, a Magyar Nemzeti Múzeum történész muzeológusát, a Honismereti Szövetség titkárát; Bradács Máriát, a Nyíregyházi Vasutas Művelődési Ház igazgatóhelyettesét; Bucz Hunort, a Térszínház vezetőjét és rendezőjét; Cziberéné Szitó Máriát, Szada község Székely Bertalan Általános Művelődési Központ munkatársát; dr. Feitl Istvánt, Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata oktatási és közművelődési bizottsága elnökét; Hajdú Gézát, a szegedi Bartók Béla Művelődési Központ igazgatóhelyettesét; Horváth Ferencnét, a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára vezetőjét; Kelemen Tamást, a Kelenföldi Könyvtár vezetőjét; Kissné Heller Ilonát, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat kulturális szakreferensét; Lángné Nagy Máriát, a kecskeméti Erdei Ferenc Művelődési Központ és Művészeti Iskola munkatársát; Mihályfi Mártát, a Magyar Népfőiskolai Társaság Népfőiskola Intézet vezetőjét; dr. Petravichné Matyaczkó Olgát, a Magyar Művelődési Intézet vizuális és előadó-művészeti főosztály táncreferensét; Romhányi Andrást, a Magyar Művelődési Intézet munkatársát, Sziliné Csáki Emíliát, a szeghalmi Városi Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola táncpedagógusát; Tóth Erikát, az orosházi Petőfi Művelődési Központ igazgatóhelyettesét; Tóth Istvánt, az Öreghegyi és Felsővárosi Közösségi Ház igazgatóját; Tőkés Gyulát, a békéscsabai Békés Úti Közösség Ház igazgatóját; Trencsényi Imre újságírót, a Művelődés - Népfőiskola - Társadalom című folyóirat szerkesztőjét; Várhelyi Gyulát, a Szerencsi Városi Kulturális Központ igazgatóját; Venyigéné Makrányi Margitot, a Tiszaújvárosi Városi Könyvtár igazgatóját.

A népművészet mestere díjat adományozott a kultusztárca vezetője Boros Magdolna füzesgyarmati szövőnek, népi iparművésznek; Bozó Györgynének, Tura község hímzőjének, népi iparművésznek; Fábián Mártonnénak, Bonyhád község szövőnőjének, népi iparművésznek; Gyifkó Gyulának, Kistelek község szíjgyártó mesterének, népi iparművésznek; Jakab József erdélyi paraszttáncosnak; Szentkereszti István fafaragónak, Kapoli-díjas népi iparművésznek; Vida Sándorné hencidai csuhéfonónak.

A népművészet ifjú mestere díjat kapott Árvai Anikó hajdúszoboszlói gyapjúszövő, Csonti Melinda vajdasági hímestojás-festő; Dulai Zoltán szadai népzenész; Eperjesi Lászlóné miskolci gömösi csomóshímző; Erdélyi Klára törökszentmiklósi hangszeresnépzene-kutató; Galambos András gyulai fafaragó; Káldi Károly rábapatonai fazekas; Kolnhofer Péter kőszegi szalmafonó; Kocsis Ferenc debreceni népi iparművész; Kovács Nóra bugyi népdalénekes; Mohácsyné Lőrincz Hortenzia sóskuti néptáncos; Rácz Erika berettyóújfalui fémműves; Taba Csaba budapesti néptáncos; Varga Diána sárvári népdalénekes és Varga Zsuzsa nyíregyházi néptáncos. A levéltári területen kiemelkedő munkájuk elismeréseként Pauler Gyula-díjat adományozott a miniszter Molnár Józsefnek, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma levéltári osztályvezetőjének; dr. Turbuly Évának, Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltár igazgatójának.

A közgyűjtemény szakterületen dolgozó, magas színvonalon végzett elméleti és gyakorlati tevékenységükért Széchényi Ferenc-díjat vehetett át dr. Endrei Walter nyugalmazott textilmuzeológus; dr. Kecskeméti Tibor nyugalmazott természettudományi muzeológus; Kiss László, az Országos Műszaki Múzeum nyugalmazott főigazgató-helyettese; dr. Lakos János, a Magyar Országos Levéltár levéltári vezető szakfelügyelője; Papp István, a Budapest Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár ny. főigazgató-helyettese; dr. Varga János, a Magyar Országos Levéltár ny. főigazgatója.

A könyvtári területen kiemelkedő teljesítményük elismeréseként Szinnyei József-díjat nyújtottak át dr. Deé Nagy Annának, a marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár nyugalmazott osztályvezetőjének; dr. Kastaly Beatrixnak, az Országos Széchényi Könyvtár osztályvezetőjének; Kiss Lászlónak, a Pest Megyei Könyvtár igazgatóhelyettesének; Lévay Botondné dr.-nak, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára főigazgatójának; Nagy Évának, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár igazgatóhelyettesének; Zalainé dr. Kovács Évának, a Gödöllői Szent István Egyetem Központi Könyvtár és Levéltár igazgatójának.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma köztisztviselőjeként végzett kiemelkedő munkájáért miniszteri elismerésben részesült Barták Éva, a költségvetési főosztály referense; Bánfalviné Beck Zsuzsa, a gazdasági helyettes államtitkár személyi titkára; Dudás Istvánné, a gazdálkodási és biztonságszervezési főosztály vezetője; Faragó András, a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának referense, dr. Galik Gábor, az egyházi kapcsolatok főosztályvezető-helyettese; Kovácsné Szabó Csilla, a miniszteri kabinet politikai tanácsadója; dr. Lengyel Györgyi, a politikai államtitkár kabinetfőnöke; Lovodics Mária, a közigazgatási államtitkárság titkárnője; dr. Nagy Mihály, a műemléki főosztály vezetője; Sipos Ágnes, a humán-közszolgálati főosztály szakreferense; Szarka Szilvia, a miniszteri titkárság vezetője; Törő Jánosné, a költségvetési főosztály referense.

Az emelkedés kulcsa

- Hazánk történelme és a jelenlegi tapasztalatok is azt sugallják, hogy az emberi elme adja minden gazdasági fejlődés, minden nemzeti emelkedés kulcstényezőjét - mondta Pokorni Zoltán az oktatási tárca vezetője ünnepi beszédében a Néprajzi Múzeumban.

A Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetést kapta dr. Ádám Veronika, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanára; Csécsi Barnabás Sándor, a budapesti Benedek Elek Óvoda és Általános Iskola gyógypedagógus-igazgatója; Czapáry Endréné, a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma igazgatóhelyettese; Dévald István, a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatója; Komlósi Ernő, a Bogyoszlói Általános Iskola igazgatója; dr. Szabó József, a Debreceni Egyetem egyetemi tanára; Turi Istvánné, a Fizikai Szemle felelős szerkesztője. Pokorni Zoltán a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt kitüntetést nyújtotta át Gáll Andrásnak, a sályi Mozgásjavító Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon igazgatójának; Pintér József Ambrusnak, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Diákotthon tanárának.

A miniszter az oktatás érdekében kiemelkedő munkát végző minisztériumi önkormányzati és intézményi dolgozók részére Trefort Ágoston-díjat adott át Bencze Mártának, a BM Központi Kórháza és Intézményei szakasszisztensének; dr. Borbély Gábornak, a Felsőoktatási Pályázatok Irodája igazgatójának; Dedéné Tolnai Teréznek, az Oktatási Minisztérium költségvetési főosztálya intézményi referensének; dr. Hidasi Juditnak, a Magyar Ösztöndíj Bizottság irodája vezetőjének; Hock Zoltánnak, Újpest alpolgármesterének; Homor Gizellának, a Káldor Miklós Közgazdasági Szakkollégium igazgatóhelyettesének; Horváth Tiborné doktornak, az Oktatási Minisztérium elemzési és ellenőrzési főosztálya főosztályvezető-helyettesének; Illyés Sándornak, az Országos Köznevelési Tanács elnökének, egyetemi tanárnak; Kemény Gabriellának, a Tempus Közalapítvány igazgatójának; Lengyel Sándornénak, az Oktatási Minisztérium személyi és közszolgálati főosztálya főmunkatársának; dr. Lóránd Ferencnek, az Országos Közoktatási Intézet tudományos főmunkatársának; Lukács Sándornak, az Országos Közoktatási Intézet Győri Információs és Informatikai Központja igazgatójának; Papp Ágnesnek, a Nemzeti Szakképzési Intézet menedzserének; dr. Polonkai Máriának, az OKÉV Kelet-magyarországi Területi Irodája vezetőjének; Simon Istvánnénak, az Oktatási Minisztérium közoktatási és kisebbségi kapcsolatok főosztálya főosztályvezető-helyettesének.

Kimagasló színvonalú köztisztviselői munkájáért miniszteri elismerést adományozott Berta Ferencné főmunkatársnak, a költségvetési főosztály pénzügyi referensének, Czére Béláné ügykezelőnek, a miniszteri kabinet sajtóiroda adminisztrátorának, Denke Virág Mária tanácsosnak, a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ közoktatási honosítási referensének; Ferenczi Zsuzsanna főelőadónak, az európai ügyek és kétoldalú kapcsolatok főosztálya titkárnőjének; Fodor Gábor főosztályvezetőnek; a közoktatási helyettes államtitkár titkársága vezetőjének; Fonyódi Ilona főosztályvezető-helyettesnek, a miniszteri kabinet főtanácsadójának; Frey Ferencné címzetes főmunkatársnak, az elemzési és ellenőrzési főosztály titkárnőjének; dr. Gilly Gyula főosztályvezetőnek, a felsőoktatási fejlesztési programok titkársága vezetőjének; Jerzsabek Lajos szakfőtanácsosnak, a kiemelt technológiák főosztály koordinációs referensének; dr. Kapuvári Béla főosztályvezető-helyettesnek, a szakképzésialap-kiegészítési osztály vezetőjének; Kleinheincz Ferenc főosztályvezető-helyettesnek, a regionális és strukturális politikák osztálya vezetőjének; Komlósyné Báthory Judit főelőadónak, a szakképzési helyettes államtitkár titkársága titkárnőjének; Könyvesi Tibor címzetes szakfőtanácsosnak, a közgazdasági főosztály statisztikai referensének; Pósfai Péter főosztályvezetőnek, a közoktatás-fejlesztési és értékelési főosztály vezetőjének; Szilágyi Andrásné osztályvezetőnek, az ügyfélszolgálati iroda vezetőjének; Szmetella Miklósné főmunkatársnak, az egyházi oktatási ügyek titkársága titkárnőjének; Tordai Magdolna szakmai tanácsadónak, a felsőoktatási és tudományos ügyek helyettes államtitkár titkársága pénzügyi referensének; Vajda Zita főosztályvezetőnek, a felsőoktatási beruházások kormánybiztosa titkársága vezetőjének.

Hétköznapok munkásai

Nógrádi László közlekedési és vízügyi miniszter ünnepi beszédében elmondta: a magyar nép a honfoglalást követő történelme során a nehéz esztendők és a vereségek után is mindig talpra állt, képes volt az újrakezdésre, képes volt megmaradni. Szent István király nem aratott világra szóló győzelmeket, államalapító volt, a hétköznapok munkása, aki nagy birodalmak szorításában országot teremtett a magyarságnak. Életképes, megmaradásra és megújulásra képes közösséget.

A Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetést kapta Füle Mihály nyugalmazott bankjegy- és bélyegtervező fél évszázados tevékenységének elismeréseként és a több mint 170 magyar postabélyeg megalkotásáért. A Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapta Kozma József tanműhelyvezető, aki a Baross Gábor MÁV Rt. Oktatási Központban végzett kiemelkedő tevékenységet. Baross Gábor-díjat kapott: Huszár János igazgatóhelyettes-főmérnök (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Állami Közútkezelő Kht); dr. Ragány Pálné igazgató (Fejér Megyei Közlekedési Felügyelet); Szíjgyártó Ferenc légiforgalmi irányító (Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság - LRI); dr. Verbóczky János szakfőtanácsos (Közlekedési és Hírközlési Minisztérium - Kövim - közlekedési iroda); Vígh István igazgatóhelyettes-főmérnök (Veszprém Megyei Állami Közútkezelő Kht).
Vásárhelyi Pál-díjban részesült: Boros István (Kövim-sajtófőnök); Szabó Mátyás igazgató (Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság); Közlekedésért Szakmai Éremmel ismerték el a következők munkáját: Domoki Ferenc osztályvezető (Csongrád Megyei Állami Közútkezelő Kht); Farkas Miklós üzemvezető (Zala Volán Rt); Goszleth Tibor minőségbiztosítási főmérnök (Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság); Halmosné Bérczi Ágota tanácsos (Kövim vasúti közlekedési főosztály); Hőnig Árpád szakfőtanácsos (Kövim gépjárműközlekedési főosztály); Kerekes Mihály osztályvezető (Szabolcs Volán Rt); Kovács Andrea osztályvezető (Kövim Nemzetközi Koordinációs Főosztály); Rácz Ernő supervisor (LRI); Szilágyi Géza szakfőtanácsos (Központi Közlekedési Felügyelet); Takács István csoportvezető (LRI); Vig Károly vezérigazgató-helyettes (Borsod Volán Rt.). Vízügyért Szakmai Érem tulajdonosai lettek: Fejes Lőrinc vízgazdálkodási csoportvezető (Közép-Tisza-vidéki Vizig, Szolnok); Pannonhalmi Miklós osztályvezető (Észak-dunántúli Vizig, Győr); Schubert József osztályvezető (Dél-dunántúli Vizig, Pécs). Hírközlésért Szakmai Érmet kapott Szabó Károly osztályvezető (Posta Feldolgozó Üzem).

Helytállás
Kontrát Károly politikai államtitkár kiemelkedő munkájuk elismeréséül kitüntetéseket adott át a Belügyminisztériumban:

A Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt polgári tagozatával tüntették ki Győri Tibort, a Politikai Foglyok Országos Szövetsége budapesti szakszervezete tanácsadóját; Kovács Jánost, a Belügyminisztérium szakfőtanácsosát; Köntös Lászlót, a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei igazgatóját; Lőrinczné dr. Szabó Tündét megyei főépítészt, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal főtanácsosát; Rácz Józsefet, a Politikai Foglyok Országos Szövetsége Pest megyei szakszervezetének elnökét; Rózsahegyi Mártont, a Politikai Foglyok Országos Szövetsége XI. kerületi szakszervezetének elnökét. A Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt katonai tagozatával jutalmazták Raska István rendőr alezredest, Fehérgyarmat rendőrkapitányát; dr. Ulmann György rendőr alezredest, az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság főosztályvezető-helyettesét.

A Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt polgári tagozatával tüntették ki Kozma Józsefnét, Kemenesszentpéter jegyzőjét; Nagy Józsefet, Felsőzsolca jegyzőjét; dr. Oláh Lajost, Dány jegyzőjét; dr. Pintér Lajost, a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal osztályvezetőjét.
A Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt katonai tagozatával tüntették ki: Bera Sándor tűzoltó főhadnagyot, a Szegedi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szolgálatvezetőjét; Kremó Gyula rendőr főtörzszászlóst, a Bonyhádi Rendőrkapitányság körzeti megbízottját; Lőrincz Ernő rendőr törzszászlóst, a Bonyhádi Rendőrkapitányság körzeti megbízottját.
A Magyar Köztársaság Bronz Érdemkereszt polgári tagozatával jutalmazták: Agócs Lászlónét, a Pusztamonostori Polgármesteri Hivatal főmunkatársát; Madai Csaba Gézánét, a Sárándi Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjét. A Magyar Köztársaság Bronz Érdemkereszt katonai tagozatával tüntették ki: Bognár Szabolcs Lajos tűzoltó őrmestert, a Pápai Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság gépkocsivezetőjét; Mészáros Attila rendőr főtörzsőrmestert, a sárvári rendőrkapitányság járőrét; Molnár Ernő rendőr főtörzsőrmestert; Rauch József rendőr főtörzszászlóst, a Dabasi Rendőrkapitányság körzeti megbízottját; Sebe András tűzoltó főtörzsőrmestert, a Szolnoki Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság gépkocsivezetőjét; Schnábel Mátyás tűzoltó főtörzsőrmestert, a Kecskeméti Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltóját; Szabadhegyi József határőr törzszászlóst, a Balassagyarmati Határőr Igazgatóság segédelőadóját. A Magyar Köztársaság elnöke kinevezte tűzoltó dandártábornokká dr. Bende Péter tűzoltó ezredest, a fővárosi tűzoltó-parancsnokság parancsnokát.

A Magyar Köztársaság belügyminisztere a komáromi termálfürdőben történt gyermekbalesetnél tanúsított kiemelkedő helytállása, bátor magatartása elismeréséül Bátorság Érdemjelet adományozott, egyben dicséretben és jutalomban részesítette Maszlavér Jácint tűzoltó törzsőrmestert, a Komáromi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság gépkocsivezetőjét; Szűcs Dezső tűzoltó főtörzszászlóst, a Komáromi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szolgálatparancsnok-helyettesét. Kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül előléptették rendőr ezredessé dr. Gáborjáni Szabó Attila rendőr alezredest, az ORFK Köztársasági Őrezred parancsnokhelyettesét; dr. Pilczinger József rendőr alezredest, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság közbiztonsági igazgatóját.
Tűzoltó ezredessé léptették elő Bögös József tűzoltó alezredest. (MTI)

vissza
ezer év
Kisebbségi dosszié
Presented by
Hunsor Infomedia
by
Kormos László
Vissza a HUNSOR honlapjára!
hunsor