A Magyar Svéd Online Források honlapja  


  Az EP a vajdasági kisebbségek jogainak védelmére intette Szerbiát
  HUNSOR medencefigyelő


  Határozatban intette a vajdasági kisebbségek jogainak védelmére Szerbiát az Európai Parlament. Egyben felszólították az Európai Bizottságot, az Európai Unió tagországait képviselo tanácsot és az EU külpolitikai foképviselojét, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet arra a biztonsági veszélyre, amelyet a vajdasági kisebbségek zaklatása jelent.

      A dokumentum figyelmezteti a szerbia-montenegrói, illetve a szerb kormányt, hogy az emberi jogok és alapveto szabadságok tiszteletben tartása a többi között, elofeltétele az uniós partneri kapcsolatoknak.

  – Az új határozatnak az az üzenete, hogy egy évvel az elozo határozat és egy vizsgáló delegáció kiküldése után újra fölhívjuk a figyelmet arra, hogy a helyzet nem javult, sot, súlyosbodott. Fo célunk az volt vele, hogy felhívjuk a tanács és a bizottság, tehát az uniós döntéshozó vagy cselekvésképes más szerveknek a figyelmét arra, hogy aktív fellépéssel elébe kell menniük annak, hogy a szerb fél úgy érezze: lehetosége van a Vajdaság etnikai megtisztítására – mondta Becsey Zsolt fideszes képviselo.

  – Szerbiára azzal tudunk nyomást gyakorolni, hogy az ország az Európai Uniótól jelentos támogatást kap minden évben. Ezt éppen a magyar képviselok javaslatára meg is toldották még néhány millió euróval, hogy egy ifjúsági tolerancia program kiépítésre kerüljön – közölte az MSZP-s Hegyi Gyula, aki Becsey Zsolt mellett a vajdasági téma egyik állandó napirenden tartója, és aki fideszes kollegájával együtt tagja volt az év elején helyszínen járt tényfeltáró delegációnak. Hozzátette: nyilvánvaló, a végso fegyver az, hogy megvonják ezt a támogatást Szerbiától. De ha ez megtörténne és minden kapcsolat megszakadna az Európai Unió és Szerbia között, akkor meg végképp semmilyen eszköz nem marad a befolyásolásra.

  A véletlen úgy hozta, hogy a vajdasági vitán éppen a magyar biztos, Kovács László képviselte az Európai Bizottságot. Kovács László felszólalásában tehát nem a saját személyes véleményét, hanem csakis a 25 tagú bizottság által jóváhagyott hivatalos álláspontot fejthette ki. Eszerint a testület tudatában van annak, hogy a szerb hatóságok nem állnak feladatuk magaslatán. Ugyanakkor a bizottság szerint a vajdasági gondok egy szélesebb probléma-komplexum részei. Az Európai Bizottság nevében Kovács László üdvözölte, hogy a parlament októberben több vajdasági tisztségviselot, köztük kisebbségi képviseloket is meghallgat brüsszeli plenáris ülésén – adta hírül a Magyar Rádió.

  – Nem a szerb állam képviseloi állnak a vajdasági magyarellenes incidensek mögött, ugyanakkor a szerb rendorség és az ügyészség elfogadhatatlan módon áll az atrocitásokhoz, a szerb média pedig agyonhallgatja azokat – mondta a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) egyik vezetoje a parlament külügyi bizottságának csütörtöki ülésén.

  A legutóbbi vajdasági magyarellenes incidensek kapcsán összehívott ülésen Dévavári Zoltán, a VMSZ elnökségi tagja és Ágoston András, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) elnöke egyaránt úgy fogalmazott, hogy Magyarországnak és az európai szervezeteknek egyaránt hatékonyabb lépéseket kellene tenniük a kérdésben Szerbia-Montenegróval szemben.

  Gémesi Ferenc helyettes külügyi államtitkár hangsúlyozta: a magyar diplomácia minden lehetséges kétoldalú és nemzetközi fórumon jelzi, hogy konkrét és gyors lépések megtételét várja a szerbiai hatóságoktól. Hozzátette: a kérdés Borisz Tadics szerb elnök jövo heti budapesti látogatásán is kiemelt téma lesz, és októberben várhatóan újra összeül a magyar-szerb kisebbségi vegyes bizottság.

  Mint az ülésen elhangzott, az elmúlt egy évben megszaporodó magyarellenes incidensek sorában az elmúlt héten egy szabadkai általános iskolában vajdasági magyar gyereket bántalmaztak szerb fiatalok, az észak-bácskai Magyarkanizsán egy magyar férfit gyilkolt meg egy szerb férfi.

  A helyettes államtitkár közölte: szerdán a Külügyminisztériumba kérették Szerbia-Montenegró budapesti nagykövetét, akin keresztül konkrét lépések megtételét kérték Belgrádtól az atrocitások ügyében. Gémesi Ferenc pozitívnak nevezte, hogy eljárások indulnak ezekben az ügyekben, ugyanakkor úgy vélte, az eseteket megfeleloen kellene kommunikálnia a szerb hatóságoknak a magyar és a nemzetközi közvélemény számára.

  Szerbia-Montenegro elokészíto tárgyalásokat kezdhet az Európai Unióval a társulási megállapodásról – így foglaltak állást az Unió nagykövetei Brüsszelben, az egyik diplomata tájékoztatása szerint ellenvélemény nélkül. A döntést a tagállamok külügyminiszterei várhatóan hétfon hagyják jóvá. Ennek alapján az Unió bovítéséért felelos Olli Rehn Belgrádban egy héttel késobb megkezdheti a tárgyalásokat az úgynevezett stabilizációs és társulási megállapodásról. Ez az elso lépés ahhoz, hogy meginduljon Szerbia-Montenegro belépésének folyamata, de önmagában nem szavatolja az uniós tagságot.


  Az Európai Parlament állásfoglalása a nemzetiségi sokféleség védelméről a Vajdaságban

  Strasbourg, 2005. szeptember 29.

  Az Európai Parlament,

  – tekintettel 2004. szeptember 16-i, a vajdasági kisebbségek zaklatásáról szóló állásfoglalására,

  – tekintettel 2005. március 2-i keltezésű, a vajdasági és belgrádi ad hoc küldöttségének tényfeltáró jelentésére,

  – tekintettel a Bizottság Szerbia és Montenegrónak az Európai Unióval történő stabilizációs és társulási megállapodás tárgyalására való felkészültségéről szóló közleményére,

  A. mivel az EU és tagállamai mindig is támogatták a demokratizálódást és az emberi és kisebbségi jogok tiszteletben tartását a Szerbiai Köztársaságban és Szerbia és Montenegró Államközösségében;

  B. mivel továbbra is érkeznek jelentések a politikai erők és a civil társadalom részéről a Vajdaságból az emberi és kisebbségi jogok megsértéséről, valamint a civil társadalom jogainak megsértéséről, köztük a nem-szerb etnikai kisebbségiek zaklatásáról és fizikai bántalmazásáról, valamint magyar nemzetiségi politikai vezetőket ért fenyegetésekről;

  C. mivel évek óta a szerb központi és helyi szerveknek nem sikerült javítaniuk az emberi és kisebbségi jogok tiszteletben tartásának helyzetén és bíróság elé állítani az erőszakos cselekmények és zaklatások elkövetőit;

  D. mivel mind a 2004. szeptember 16-i állásfoglalás, mind pedig a tényfeltáró küldetés pozitív hatással volt a vajdasági helyzetre;

  E. mivel nem történt valódi előrelépés a vajdasági nemzeti és etnikai kisebbségek hosszú távú léte hanyatlásának visszafordítására, oktatásban való részvételük megkönnyítése, a közigazgatásban, a bírói és a rendőri szakmában történő képviseletük, illetve a tisztességes igazságszolgáltatáshoz és a jogállamiságon alapuló intézményekhez való egyenlő hozzáférésük megkönnyítése ügyében;

  F. mivel, Kostunica úr 2004 szeptemberében tett kijelentéseivel ellentétben a szerb kormánynak nem sikerült felállítani azt a két bizottságot, amelyek az etnikai alapon elkövetett cselekményekkel, illetve az etnikai kapcsolatokkal általában foglalkoznának;

  G. mivel Szerbia és Montenegrót nemzetközi és európai emberi jogi egyezmények kötik, amelyek teljes körű végrehajtásáról gondoskodnia kell az EU-integráció további haladásának feltételeként;

  1. mély aggodalmát fejezi ki az emberi jogok ismétlődő megsértései, valamint a jog és a rend Vajdaságban tapasztalható hiánya miatt;

  2. felszólítja Szerbia és Montenegró hatóságait, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok alapján tekintsék ezeket az erőszakos cselekményeket bűncselekményeknek, és hangsúlyozza az azonnali és hatékony fellépés jelentőségét, a hasonló jellegű cselekmények orvoslása, illetve jövőbeli megelőzése érdekében;

  3. folytatni kívánja a vajdasági helyzet megfigyelését, különös tekintettel a stabilizációs és társulási megállapodás tartalmára és elveire, és ezen eljárás alatt rendszeres konzultációt kér a Bizottsággal és a Tanáccsal;

  4. támogatja a délkelet-európai országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős parlamentközi küldöttségnek a vajdasági kisebbségi és politikai helyzetről tartandó közmeghallgatásra vonatkozó kezdeményezését;

  5. megerősíti, hogy költségvetési jogkörét mind segítségnyújtásra, mind pedig Szerbia-Montnegróra történő nyomásgyakorlásra hajlandó felhasználni, az alapvető emberi jogok és szabadságok, köztük a kisebbségi jogok tiszteletben tartásának elősegítése érdekében;

  6. sürgeti a Bizottságot, a Tanácsot és Főképviselőt, hogy közelről kísérjék figyelemmel a vajdasági fejlődést, és fordítsanak nagyobb figyelmet arra a veszélyre, amit a vajdasági kisebbségek zaklatása jelent, és ezért kéri, hogy küldjenek EU megfigyelőket (EUMM) a térségbe;

  7. emlékezteti Szerbia és Montenegró Államszövetsége és Szerbia kormányait, hogy a szabadság és demokrácia elve, az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása, valamint a stabilizációs és társulási folyamat alapelemei előfeltételét képezik annak, hogy Európai Parlament beleegyezését adja a stabilizációs és társulási megállapodás aláírásához, és az Európai Unióval való jövőbeli partneri kapcsolatokhoz általánosságban;

  8. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, Solana főképviselőnek, a Bizottságnak, Szerbia, illetve Szerbia és Montenegró Államszövetsége kormányainak, valamint a vajdasági hatóságoknak.


  Forrás: Európai Parlament
  [HUNSOR medencefigyelő - ® HUNSOR -]  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Korábbi cikkek:

  » Anti-Minority Incidents Continue in Vojvodina (HHRF)
  » Gyilkosság Magyarkanizsán
  » Tom Lantos: Éles amerikai bírálat Szerbiának
  » Csíkszentgyörgyi magyarverés: Rendőrök vertek meg egy betegnyugdíjast (2005.09.05)
  » Magyar gimnazistát vertek meg szerb fiatalok Szabadkán 2005.09.20
  » Magyar kiskatonát bántalmaztak a zentai laktanyában 2005.09.18
  » Magyart bántalmaztak szerb diákok Szabadkán 2005.09.16
  » Két magyar fiatalt vertek meg Újvidéken
  » Temerini magyarverés: Szabadlábra helyezték a magyarverőket
  » Egy magyar fiút sulyossan bántalmaztak a szerbek Palicson
  » Két magyar fiút sulyossan bántalmaztak a szerbek Újvidéken
  » Becsey: Drákói szigor a magyarok ellen
  » Vasrudas leszámolás bácskossuthfalvi diszkóban
  » Tomboló magyarellenesség Szerbiában
  » Naponta verik a temerini magyar elítélteket a szerbek
  » Véresre vertek egy horgosi fiút Szabadkán
  » Magyart vertek az újvidéki színhazban
  » Becsey: A Vajdaság ügyérol nem szabad megfeledkezniük az európai intézményeknek
  » Becsey: A Vajdasági magyarok helyzete nem javult, az EU intézményei is felelősek
  » Becsey: Drákói szigor a magyarok ellen
  » Becsey: Enyhíteni kell a kis- és középvállalkozások adminisztratív terheit
  » Becsey: Uniós tagságunk adó- és vámkövetkezményei
  » Kosztolányira emlékeztek Szabadkán
  » Véresre vertek egy horgosi fiút Szabadkán
  » Magyart vertek az újvidéki színhazban
  » Tanulmányok a nemzeti kisebbség kérdéseiről
  » Anti-Minority Incidents Continue in Vojvodina (HHRF)


  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Vissza a HUNSOR honlapjára

  HUNSOR - All Rights Reserved - ., A.D.