A Magyar Svéd Online Források honlapja  


  Makovecz: "A szétszabdalt szálakat össze kell kötni"
  HUNSOR medencefigyelő


  Nagy tisztelet és érdeklodés övezte Makovecz Imre Ybl Miklós- és Kossuth-díjas magyarországi építész székelyföldi látogatását, hiszen a "mester" több épület tervezoje vidékünkön.

       Általa megálmodott épületeket avattak fel az elmúlt hétvégén Háromszéken: Sepsiszentgyörgyön ravatalozóházat, Vargyason pedig egy református hajlékot. Nagy Zsuzsanna Sepsiillyefalván készített interjút a neves építésszel.

  – Ön úgy fogalmazott Sepsiillyefalván, hogy össze kell kötni azokat a szálakat, amelyeket mesterségesen szétszabdaltak a Kárpát-medencében. Ezt hogyan képzeli el

  – A mi szakmánkban, az építészetben van egy olyan irányzat, amelyet organikus, vagy szerves építészeti irányzatnak neveznek, ennek az a lényege, hogy a teremtett világban Isten országát, és a megteremtett világot minden körülmények között össze szeretné kötni. Ez azt jelenti, hogy az ember-természetet a környezo világgal, a teremtett természettel harmóniában kell tudni megpróbálni élni hagyni, szemben a pénzvilággal, mely relativizálni óhajt minden olyan értéket, amelyet évezredeken keresztül az emberek apáról fiúra vagy anyáról leányra hagyományoztak harmóniában a természettel. A Kárpát-medencében egy nemzetközi politikai manipuláció eredményeképpen életrevalótlan, hamis nacionalizmusokba fulladva utódállamok élnek, amelyek azt a közép-európai gondolatot, amely a 20. század elejére már kialakult, hogy különbözo nemzetiségu emberek együtt tudnak élni, azt most egy diszkriminatív világgá változtatták, és azt hiszik fennmaradásuk záloga a tisztán nemzeti alapokon álló államalakulat. Ezzel szemben a szerves építészet olyan univerzális gondolatokat hordoz, amelyek ezt a nacionális elkülönülést nehezen turik. Ezért úgy határoztunk, hogy a szerves építészet szervezetét, a Kós Károly Egyesülést, amelyet Magyarországon 26 cég képvisel, tervezok, kivitelezok, kertészek és mások, megpróbáljuk a Kárpát-medencében kiterjeszteni, így Szlovákiából, Szerbiából, Szlovéniából és Romániából is hívtunk meg embereket Illyefalvára. Román nemzetiségu kolléga is jelen van itt, és én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne nemzeti, faji alapon, hanem a gondolkodás azonossága alapján találkozzanak itt az emberek. A Kós Károly Egyesülés megalakítja a romániai tagozatát azokból az emberekbol, akik itt élnek, és nagy örömömre szolgálna, hogyha ebben a szervezetben a magyar, román vagy esetleg más származású emberek egységesen, egy gondolati világban képesek lennének együtt dolgozni, mert itt a munkáról, a gondolkodásból való azonnali cselekvés stílusáról van szó.

  – Miért fontos, hogy összefogjanak a Kárpát-medencei magyar építészek?

  – Rendkívüli jelentoséget tulajdonítok az én szakmámban ennek a dolognak, különös tekintettel arra a manipulatív sötét történetre, amely a december ötödikei népszavazást jelentette Magyarországon, amikor a magyarokat arra kényszerítették, hogy válasszanak: aki magyar az magyar-e? És az embereknek nagy része távol tartotta magát ettol a szavazástól, mert szégyellt elmenni, vagy azt mondta: ez egy hülyeség, és nem megyek el. Nem azt jelenti, hogy megtagadták testvéreiket ezek az emberek, hanem azt, hogy egy apolitikus idoben manipulatív eszközökkel hozták össze ezt a voksolást, annak reményében, hogy ez a szavazás ezt az eredményt hozza. Ezzel szemben a Magyar Muvészeti Akadémia, amelynek elnöke vagyok, azonnal megnövelte taglétszámát százról százötvenre és a Kárpát-medencébol felvett tagjai közé olyan kiválóságokat, akik a szomszéd utódállamokban, Szlovákiában, Szerbiában, Romániában élnek. Azt kell, hogy mondjam, december ötödike a javunkra szolgált, mert felébredtünk.

  – Makovecz Imre szerint Kós Károly nemzeti autonómiája, amelyet megfogalmazott a Kiáltó szó címu röpiratában is, pusztába kiáltott szó marad?

  – Ez nagyon érdekes kérdés. Nézze, Finnország nem egy nagy ország, összesen négy és félmillió ember lakik benne, és a svédek számaránya nem éri el a lakosság hét százalékát. Finnországban minden finn állampolgárnak kötelessége svédül megtanulni, ezt tantárgyként tanítják az iskolákban, és minden felirat kettos felirat. Finnországban nem kérdés a svéd-kérdés, mert a svédek nem érzik magukat másodrendu állampolgároknak. A finnek képesek voltak elegánsak lenni és valóban nemzeti érdekeiket képviselni akkor, amikor az országukban élo másfajta néphez tartozó embereket fölemelték magukhoz. Én nem tudok mást ajánlani a románoknak, minthogy ne kelljen a magyar parlamentnek zsarolnia Romániát az egyesült Európába való belépése kapcsán azért, hogy Erdélyben a több millió magyarnak autonómiája legyen, hanem ezt magától meg kellene tudnia a saját maga érdekében tennie, hiszen területileg is egységesnek mondható a Székelyföldnek egy nagy része. Nem értem, miért nem jöttek rá még mindig román testvéreink annak a pusztító eronek a létére, amely párhuzamosan fut a vak nacionalizmussal, és a saját nemzetet rombolja mindig. Én bizony jártam Romániában többször nemcsak Moldovában, hanem Havasalföldön is, és Erdély ahhoz képest Európa közepe. Rá kellene jönniük a román testvéreknek arra, hogyha fejlodni szeretnének, ha valóban egy emberi társadalmat akarnak létrehozni, akkor szükséges az értékeket értéknek nevezni és nem fordítva.

  – Mit jelent Makovecz Imre számára Kós Károly? Ön személyesen is ismerte.

  – Igen. Sokszor jártam nála, rendkívüli módon szerettem. Nagyon vén volt már, amikor megismertem. Nagyon érdekes ember volt, mert kiterjedt levelezést folytatott nem csak a barátokkal és szimpatizánsokkal, hanem az ellenségekkel is, akik úgyszintén nagyra becsülték ot. Ez azt jelenti, hogy alkalmas volt a szélsoséges ellentéteknek a közelhozására és megbékéltetésére.

  – Több épületet is tervezett Székelyföldön, Sepsiszentgyörgyön ravatalozóház Vargyason református templom épült az ön tervei alapján. Ez a határokon túlívelo építészeti stílus, amely a székelység szakrális elemeit is hordozza, jobban összekovácsolja a magyarokat?

  – Nem csak a magyarokat kovácsolja össze, hanem a cselekvokész embereket. A legnehezebb feladat volt nem csak nekem, hanem Székely Miklós református lelkésznek is Vargyason a templomot megépíteni. Pici kis templom, de 1100-ban épült az elso, amelyre felhúztuk a mostanit, és ebben a templomban most egy ezeréves történet fog kulminálni, mert elokerült és újra oltárkové változott az a lelet, amely a föld alatt volt ezer éven keresztül, és amelynek oldalára rovásírással az van felírva, hogy „Szent Mihály Isten szentje”. Most ez azért érdekes, mert az egyháztörténetben Vargyas vonatkozásában eddig nem szerepelt a Szent Mihály-kultusz, amikor is a világ végét várták, és Mihály fölvette a harcot a sátánnal. Az elso ezredforduló körüli Szent Mihály-kultusz legkeletibb pontját az egyháztörténet Gyulafehérvárban nevezte meg, és most kiderült, hogy a legapróbb faluban is jelen volt, integrálódni volt képes az az európai szellemiség, amelyet akkor a kereszténység jelentett. Most egy európai skandalumnak a felszentelése történik Vargyason, bebizonyítandó azt, hogy az 1100-as évek magyarsága egy olyan autentikus, szakrális királyságban élt, amelyben meg tudott jelenni a legutolsó faluban is a legaktuálisabb eszme.

  írta Nagy Zsuzsanna

  forrás: Polgári Élet
  [HUNSOR medencefigyelő - ® HUNSOR -]  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Korábbi cikkek:

  » Anti-Minority Incidents Continue in Vojvodina (HHRF)
  » Tőkés: Az RMDSZ Erdély autonómiájáról kész önként lemondani
  » Szabadka: Meggyalázták az ártatlan áldozatok emlékművét
  » Gyilkosság Magyarkanizsán
  » Tom Lantos: Éles amerikai bírálat Szerbiának
  » Csíkszentgyörgyi magyarverés: Rendőrök vertek meg egy betegnyugdíjast (2005.09.05)
  » Magyar gimnazistát vertek meg szerb fiatalok Szabadkán 2005.09.20
  » Magyar kiskatonát bántalmaztak a zentai laktanyában 2005.09.18
  » Magyart bántalmaztak szerb diákok Szabadkán 2005.09.16
  » Két magyar fiatalt vertek meg Újvidéken
  » Temerini magyarverés: Szabadlábra helyezték a magyarverőket
  » Egy magyar fiút sulyossan bántalmaztak a szerbek Palicson
  » Két magyar fiút sulyossan bántalmaztak a szerbek Újvidéken
  » Becsey: Drákói szigor a magyarok ellen
  » Vasrudas leszámolás bácskossuthfalvi diszkóban
  » Tomboló magyarellenesség Szerbiában
  » Naponta verik a temerini magyar elítélteket a szerbek
  » Véresre vertek egy horgosi fiút Szabadkán
  » Magyart vertek az újvidéki színhazban
  » Becsey: A Vajdaság ügyérol nem szabad megfeledkezniük az európai intézményeknek
  » Becsey: A Vajdasági magyarok helyzete nem javult, az EU intézményei is felelősek
  » Becsey: Drákói szigor a magyarok ellen
  » Becsey: Enyhíteni kell a kis- és középvállalkozások adminisztratív terheit
  » Becsey: Uniós tagságunk adó- és vámkövetkezményei
  » Kosztolányira emlékeztek Szabadkán
  » Véresre vertek egy horgosi fiút Szabadkán
  » Magyart vertek az újvidéki színhazban
  » Tanulmányok a nemzeti kisebbség kérdéseiről
  » Anti-Minority Incidents Continue in Vojvodina (HHRF)


  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Vissza a HUNSOR honlapjára

  HUNSOR - All Rights Reserved - ., A.D.