A Magyar Svéd Online Források honlapja  


  Akiknek sem bölcső, sem koporsó nem jutott...
  írta Csorba Béla
  a HUNSOR online cikke


  A járeki táborban született és meghalt csecsemő áldozatokról (1945)


  A járeki partizánlágerral kapcsolatos korábbi cikkeimben már írtam arról, hogy az 1944 és 1946 között vezetett halotti anyakönyvek tanúsága szerint a megsemmisítő táborban 6429-en haltak meg, és közöttük közel ezer a gyermekáldozatok száma. Hogy nagyon sok gyermek meghalt Járekon, azt a tábort megjárt túlélők történeteiből már korábban is lehetett tudni, noha - pontos adatok híján - e kérdéssel érdemben senki sem foglalkozott, kivéve Mészáros Sándort, aki Holttá nyilvánítva c. monográfiájának első kötetébnek egyik alfejezetében kitér a haláltábor magyar származású gyermekvértanúira is, s egy, ötvenöt kiskorú adatait tartalmazó listát is közöl. A lista -- azon kívül, hogy hiányos -- sok pontatlanságot, elírást, tollhibát tartalmaz, ezeket, szándékaim szerint egy következő írásomban kivánom kiegészíteni és korrigálni. Mészáros megállapításainak hiányosságai egyrészt abból következtek, hogy ő még nem ismerhette a teljes anyagot, másrészt meg abból, hogy - négy esetet kivéve - nem tűnt fel neki, valójában nem csupán a csurogiak, zsablyaiak és mozsoriak között találunk magyar gyerekeket, hanem más községekből is. Mindenekelőtt, de nem kizárólag, Járekról. Ez - noha tudjuk, Járek német település volt - csak első pillanatra tűnik ellentmondásnak. Mert Járeknak bizony voltak magyar szülöttei is, mindenekelőtt azok, akik édesanyjuk méhében kerültek a lágerba, vagy - hiszen erre is van példa - a lágerélet első heteiben fogantak meg. Többségük születésük után néhány nappal, néhány héttel vagy hónappal éhenhalt, vagy valamely betegség áldozatává vált. Természetesen ugyanez érvényes a táborba került németekre is. Sőt, azokra a délszláv vezeték- vagy keresztnevű csecsemőkre is, akiknek egyetlen bűnük az volt, hogy - noha apjuk szerb vagy horvát nemzetiségű - anyjuk németnek vallotta magát. (Ne felejtsük el, a németek kollektív büntetését kimondó határozatok alapjában véve rasszista jellegűek.) Azon persze elgondolkodhatunk, hogy miért kerülhettek az egy hónapos korában elhunyt Filipovi? Josip szülei Járekra, annak ellenére, hogy mindketten délszláv vezetéknevűek. Az okokat nyilván csak egy családtörténeti kutatás deríthetné ki. A friss halottakat szállító szekérre 17 napos korában felkerült kis Rajkovi? Anna szüleit például Szlovéniából deportálhatták -- ezt onnan sejtjük, hogy két nappal később nővére, a tizennyolc éves Helene is követte a tömegsírba, márpedig ő még a távoli Mariborban született.

  A láger halotti anyakönyveinek első áttanulmányozása alapján jelenleg harmincöt olyan elhunyt csecsemőről (egy évnél nem idősebb kisgyermekről) tudunk, akit édesanyja már járeki rabként hozott a világra. Közülük tizenhárman magyarok, a többiek németek, vagy német-délszláv, német-magyar vegyesházasságból valók. A magyar csecsemők, bár szüleik többsége a Sajkás-vidékről lett deportálva, többi, más nemzetisőgű halott társaikhoz hasonlóan immár örökre Járek polgárai maradnak, ahonnan sem erőszakkal, sem feledéssel nem lehet többé eltávolítani őket.

  1. Január 12. Novák József, r. katolikus, 4 hónapos, anyja: Novák Verona, bélcsavarodás
  2. Február 15. Rauschenberger Annamaria, r. katolikus, 7 napos, szülei: R. Franz és Rurinfer Emilia, általános gyöngeség
  3. Február 24. Werner Wielhelm, evangélikus, 4 napos, szülei: W.Wielhelm és Weis Katharine, görcsök
  4. Március 30. Becker Fridrich, evangélikus, 4 napos, szülei: B. Fridrich és B Elisabeth, veleszületett gyöngeség
  5. Április 28. Mandity Magdolna, r. katolikus, 2 hónapos, szülei: M. István és Zavarkó Etel , görcsök
  6. Április 29. Kőrösi Katalin, r. katolikus, 4 napos, szülei: K. Ferenc és Kovács Jolán, veleszületett gyöngeség
  7. Május 3. Makra Juliska, r. katolikus, 2 hónapos, szülei: M. József és Kovács Julianna, bélcsavarodás
  8. Május 3. Buru Erzsébet, r. katolikus, 1 hónapos, szülei: B. József és Nagy Verona, veleszületett gyöngeség
  9. Május 5. Gallusz Rozika, r. katolikus, 3 hónapos, szülei: G. János és Májer Terézia, görcsök
  10. Május 7. Csikós Rozália, r. katolikus, 22 napos, szülei: néhai Cs. Mátyás és néhai Szügyi Rozáila, veleszületett gyöngeség
  11. Május 7. Morizak Rozina, r. katolikus, 2 hónapos, szülei: M. Adam és Ham (vagy Hau) Rozina, kimerültség
  12. Május 8. Szabolski Irén, r. katolikus, 33 napos, szülei: Sz. Antal és Horvát Erzsébet, angina
  13. Május 11. Balog Ágnes, r. katolikus, 23 napos, szülei: B. Endre és Gregus Ilona, veleszületett gyöngeség
  14. Május 14. Bajai Péter, r. katolikus, 2 hónapos, szülei: B. Péter és Nagy Terézia, asztma
  15. Június 2. Kis János, r. katolikus, 3 napos, szülei: K. János és Csóti Erzsébet, veleszületett gyöngeség
  16. Június 3. Hajcman Anna, r. katolikus, 4 hónapos, szülei: H. Ádám és Tót Mária, kimerültség
  17. Június 4. Kinkel Fridrich, evangélikus, 1 hónapos, anyja: Kinkel Terezia, kimerültség
  18. Június 9. Masing Antun, r. katolikus, 9 napos, szülei: M. Johann és Til Maria, veleszületett gyöngeség
  19. Június 21. Filipovic Josip, r. katolikus, 1 hónapos, szülei: néhai F. Djordje és néhai Pasuovic Marija, kimerültség
  20. Július 2. Rizer Adam, r. katolikus, 2 hónapos, anyja R. Magdalena, tüdőgyulladás
  21. Július 11.Imstat Ingelborg, evangélikus, 2 hónapos, szülei: I. Karl és Amon Elisabeth, bélcsavarodás
  22. Július 14. Scheffer Ferdinand, r. katolikus, 4 hónapos, szülei: Sch. Ferdinand és Mohr Terezia, bélcsavarodás
  23. Július 22. ?irkovi? Pavle, r. katolikus, 17 napos, szülei: ?. Pavle es Kreucer Katarina, veleszületett gyöngeség
  24. Július 26. Aschberger Terezia, r. katolikus, 2 hónapos, szülei: A. Philip és Schmid Terezia, kimerültség
  25. Július 26 Gros Stefan, r. katolikus, 4 hónapos, szülei: G. Adam és Huzl Katharine, kimerültség
  26. Augusztus 8. Weber Helga, r. katolikus, 11 hónapos, szülei:W. Philip és Alexander Elisabeth, görcsök
  27. Augusztus 23. Sohar Antun, r. katolikus, 1 éves, szülei: S. Karl és Reisinger Anna, bélcsavarodás
  28. Augusztus 28. Majer Slobodan, r. katolikus, 1 éves, anyja: Majer Johana, kimerültség
  29. Szeptember 24. Jedeli János, r. katolikus, 2 hónapos, szülei: J. Antal és Kun Magdolna, kimerültség
  30. Október 27. Szabó József , r. katolikus 7 hetes, szülei: Sz. József és Mercvajler Ágnes, kimerültség
  31. November 28. Harfiljan (?) Gerhold, evangélikus, 6 hónapos, szülei: H. Philip és Gerhold Suzana, bélcsavarodás
  32. December 12. Rajkovi? Ana, evangélikus, 17 napos, szülei: R. Janko és Miler Helena, kimerültség
  33. December 14. Nyári József, r. katolikus, 5 hónapos, szülei: Nyári József és Pokorni Katalin, kimerültség
  34. December 15. Schweiss Martin, r. katolikus, 5 hónapos, szülei: Sch. Balthazar és Traut Terezia
  35. December 31. Ter Eliza, 10 hónapos, r. katolikus, szülei: Ter Johann és Breinstenbach Elizabeth, bélcsavarodás  írta Csorba Béla

  [HUNSOR medencefigyelő - ® HUNSOR -]

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  További cikkek e témában:
  A csúrogi magyarok meghurcoltatása
  Délvidéken az 1944/45 ártatlan aldozataira emlékeztek
  Csurog, Zsablya, Mozsor: Vajdaság 1944/45
  Teleki Júlia: "Keresem az apám sírját"
  Az ártatlanul kivégzettek emlékére


  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Vissza a HUNSOR honlapjára

  HUNSOR - All Rights Reserved - ., A.D.