A Magyar Svéd Online Források honlapja  


  Szegényebbek lettünk egy síremlékkel
  írta Gaal György
  HUNSOR medencefigyelő


  Televíziós csoporttal jártam kedden a Házsongárd ösvényeit. Kolozsvár történetírójának, Jakab Eleknek (1820–1897) az út menti oszlopához közelítve már említettem is, hogy mögötte nyugszik, korhu síremlék alatt apósa, Mike Sándor, aki nem csak elodje volt Jakabnak, de rábízta azt a közel 200 kötetnyi dokumentum-másolatot, amelyek egy részét aztán feldolgozva, Jakab Elek megírta jeles munkáit, köztük Kolozsvár történetét.

  Jakab sírját még a helyén találtam, de a Mikéé sehogy sem ugrott be a képbe, márpedig hatalmas termésko oszlopa csak nem tunhetett el nyomtalanul: magasan olaszkoszorú díszítette, alatta következett a felirat: „Al-torjai / MIKE SÁNDOR / síremléke / Szül. 1795 – megh. 1867 / A ko jellemszilárd / férfit, / a koszorú / az életbölcset tiszteli". Belépve a hantok közé, a kétméteres obeliszk töredékei még elobukkantak, egyiken a név is olvasható. S a friss hanton pedig ott a kereszt az új honfoglaló feliratával.

  Mike Sándor Erdély levéltárosa volt, 1830-ban lépett a fokormányszék szolgálatába, s 1833-tól ennek levéltárában dolgozott. Nevéhez fuzodik az 1790-ben Szebenben muködo kormányszék ottani levéltárának megmentése és Kolozsvárra szállíttatása. 1864-ben igazgatóként nyugdíjazták. O maga nem tartozott a minduntalan publikáló tudósok közé. De ha érdekes dokumentumra bukkant, azt kézírással lemásolta, irattartóba helyezte tárgyköre szerint. Így hozta létre Erdély legnagyobb okiratgyujteményét, s ezt a halála elott megalakult Erdélyi Múzeum-Egyesületre hagyományozta. Levéltári utóda, Jakab Elek, valamint Szabó Károly, Szilágyi Sándor, Kelemen Lajos mindig a legnagyobb elismerés hangján szóltak róla.

  A jellemszilárd férfi emlékét többé nem örökíti meg ko szeretett városában. Az o kövét is a többi veszteséghez írhatjuk! Maholnap alig marad tizenkilencedik századi ko a város sírkertjében. A Házsongárd Alapítvány nem állíthat ort minden ko mellé. De vannak magyar tanácsosaink, megkapták a védelemre javasolt sírok jegyzékét, tettek-e valamit? Avagy ennyire ne törodnének a múlttal?


  az írás megjelent a Krónika oldalain is  [HUNSOR medencefigyelő - ® HUNSOR -]

  » vissza a HUNSOR honlapjára

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Korábbi cikkek:

  A Benes-dekrétumok hatvan éve
  Felszabadultunk...
  Az élőhalott délvidék hörgő visszhangja
  Marosvásárhely, 1990. március 19–20.
  Amit tudni kell Bocskai Istvánról
  Petőfi a tüntetők között
  Petőfi Sándor naplójából
  Külpolitikai határaink


   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Vissza a HUNSOR honlapjára

   HUNSOR - All Rights Reserved - ., A.D.