A Magyar Svéd Online Források honlapja  


  A finn médiáról és politikáról Heino Nyyssönen írása kapcsán
  írta Kádár György
  a HUNSOR Finnországi munkatársa  Válasz Heino Nyyssönennek, a finn Tudományos Akadémia kutatójának!

  Az Ön Magyarországról szóló, a Helsingin Sanomatban megjelent írását (2006, szeptember 28.), finnországi magyarok többen is felháborodott megdöbbenéssel olvastuk. Ebben összesűrítve megtalálhattuk a hazugságnak minden vállfajtáját, amit az utóbbi 15 évben a magyarországi állapotokhoz való viszonyulásában a finn média és politika tanusított. Egy kis statisztikát is készítettünk minderről (a hazugság fajának megnevezése után számokban közöljük, hogy hány fordul ezekből elő az Ön itt elemzendő cikkében): pártosság 1db, előítéletesség 3, fekete-fehér hazugság 3-4, információk elhallgatása, az objektív tények megkerülése 5 fölött, ferdítések 3 fölött, az események súlyának eljelentéktelenítése 9, a szavak jelentésének elferdítése 6, hamsítás 3. (Ezek az adatok az Ön szempontjából kissé megszépítettek, mert lehetetlen objektívan összeszámolnunk.)

  Néhány példa arra, hogy mit minek számítottunk be:

  Pártosság, egyoldalúság: A magyarországi helyzet elemzésében Ön egyetlen embert, egy kormánypárti, volt maoista szabaddemokrata politikust idéz, állítván, hogy amit ő mond, az a mai helyzetet illetően az "igazság". Ön nem idéz egyetlen parlamenti vagy (ami a jelenlegi magyarországi helyzetben különösen fontos volna) parlamenten kívüli ellenzéki állásfoglalást (az Ön szavaival "igazságot").

  Előítéletesség: 1. Az Ön véleménye szerint a mai magyar helyzetet egy magyar kommunistától, egy volt maoistától vett Marx idézetből kiindulva kell elemezni. 2. Ön azért szorít, hogy hátha a "magyarországi utcai parlament belefárad a maga követeléseibe", hogy (mint Ön írja) "már kifogytak a szuflából".

  Az események súlyának eljelentéktelenítése, hamis beállítás : (tény, hogy) a magyar nép az igazságtalanságtól, az ország kifosztói által okozott szegénységtől, annak következményeitől szenvednek, hogy a magyarok békés módon próbálnák meg visszaállítani az országban a törvényességet, a demokráciát és a becsületességet – mindez azonban Önnek csak egy "utcai parlament" annak is csak egy "bohózat". (Tény, hogy) 267 embert már letartóztattak, hogy 144-et köröznek, hogy embereket az éj leple alatt az ágyukból hurcolnak el – Ön szerint mindez egy "futballhuligánok" okozta "komédia".

  Tény, hogy a tüntetésekben nem vett részt egyetlen párt sem, még a magyar parlament ellenzéki pártjai sem (ami szerintem egy nyugati demokrácia alapjain álló szakértő számára legalábbis ijesztő kellene legyen), mégis, Ön a FIDESZ-re célozva azt mondja, hogy "a miniszterelnök hazugságai egy jó (kis) lehetőség az ellenzék számára egy (kis) erőpróbára". Ismétlem: a tüntetők a kezdetektől fogva hangsúlyozták, hogy ők nem tartoznak politikai pártokhoz. Arról nem is beszélve, hogy a sorok közé bujtatva Ön úgy láttatja az olvasóval a dolgot, hogy nincs is abban semmi különös, ha egy miniszterelnök saját hazáját "K… országnak", egy párttársa a szavazókat "patkányoknak" nevezi.

  Fekete-fehér és bujtatott hazugságok : Az Ön imént idézett mondata azonban másképpen is hazug. Az is tény ugyanis, hogy az emberek nem elsősorban a miniszter hazugságon érése miatt vannak az utcákon, hanem amiatt, hogy az ország vagyona a kormánypártok tagjainak és holdudvarának illetve nyugati nagyvállalatok zsebébe vándorolt, aminek következtében az ország gazdasági csőd közelében áll, azért, mert az ország végzetesen elszegényedett. A tüntetők tehát az eltűnt milliárdok és a törvénytelenségek ellen tüntetnek. (Olvassa el a tüntetők nyilatkozatait és petícióit.) Az Ön állítása tehát "az ellenzék számára nagyszerű lehetőséget adott hazudozás"-ról elég vastag hazugság, ráadásul, tele bujtatott hazugsággal.

  Szavak jelentésének elferdítése: Önnek a forradalmi megmozdulás "karnevál", a tüntetők lényegében "futballhuligánok", s ahogy Ön írja szószerint: egy hazudózó kommunista milliárdos az pedig "álom-politikus"; ezt mondja Ön szó szerint Gyurcsány Ferencről.

  Az igazság, a tények elhallgatása: Mindezeknél durvább azonban a tények elhallgatása.

  1. Ön nem mondja el olvasóinak, hogy távlatokban nézve a dolgot itt arról van szó, hogy két érdek találkozott az ország jelennapjainak történelmében: egyfelől Magyarország volt kommunistáinak (a mai szocialisták és szabaddemokraták, akik szülei közül nem egynek ott lóg a képe a Terror Házában), a rendszerváltást követően rossz volt a lelkiismerete, féltek a jövőtől, de helyzetben voltak, másfelől viszont ott volt a Nyugat, mely minden eszméjét felrúgva, saját anyagi érdekeitől vezéreltetve kész volt az ország kifosztására (élelmiszeripar, az ország vízkészletei, a repülőtér, stb.) e kommunistákat felhasználva.

  2. Ön nem mondja el olvasóinak, hogy mit jelentenek a mai magyar viszonyok között a jobboldali, baloldali fogalmak. Hogy a jelenlegi jobboldal tkp. az az oldal, ahol – elvileg – nincsenek volt kommunisták, s hogy az úgynevezett jobboldal, kivált, az Ön által szélső jobboldalnak nevezett mozgalmak sokkal keményebben kiállnak a szegényekért, az egyszerű emberekért, mint mondjuk az Ön országának szociáldemokratái.

  3. Ön nem mondja el olvasóinak azt sem, hogy Magyarországon a szocializmus összeomlása után a média a kommunisták kezében maradt, akik a tényeket a lehető legképtelenebb módon is ki tudják, és ki is forgatják a maguk mivoltából. (El tudja-e képzelni például Ön, hogy ha Paavo Lipponen, volt szociáldemokrata miniszterelnök hazáját K… országnak nevezi, ezután a finn sajtó felmagasztalja őt, e nemes tettét bátorságnak beállítva? Szives elnézést Lipponen úrtól.) Az, hogy majdnem egy fél népet rá lehetett venni arra, hogy saját jól felfogott érdeke ellen szavazzon, az legfőképpen ebből a médiahelyzetből adódik.

  4. Ön hallgat arról is, hogy milyen módokon segítették a nyugati országok a magyar kormánypártokat a hatalomba (ls. Tony Blair és G. Bush találkozását egy volt KISZ-titkárral ill. ennek következményeit, pl. a repülőtér sorsát).

  5. Ön arról sem szól, hogy minden jel arra utal, hogy a jelenlegi hatalom talán még diktatúra bevezetésére is képes. Ön elhallgatta azt a tényt, hogy a szabaddemokraták vezetői szerint a tömegbe már az első este bele kellett volna lövetni.

  Ha az Ön olvasója kicsit is gyanútlan, észre sem veszi, hogy Ön a választási csalásokat elfogadhatónak tartja, ha azt volt kommunisták teszik: "Kisebb baj egy választási csalás, mint négy évre ellenzékben maradni" – írja Ön egy nyugati demokráciából.

  Az Ön írásának egészéből az olvasóban az marad meg, hogy a magyar futballhuligánok egy kis rendbontást csináltak, mivel az ország miniszterelnöke egy kicsit lódított. De hát ezt így csinálja mindenki, még a magyar ellenzék is. Nincsen ebben semmi különös; különben is ez a mai miniszterelnök egy "álomember" (© HS, Heino Nyyssönen, Finn Akadémia).

  Aligha enged meg a szerkesztőség nagyobb terjedelmet arra, hogy részletezzük, mindaz, amit Nyyssönen cikkében megtapasztaltunk, igaz a finn média és politikum egészére is, engedtessék meg azonban még néhány rövid megjegyzés erre vonatkozólag. A finn média 2002-ben elfelejtett tájékoztatni arról, hogy több százezren, sőt egy alkalommal több mint egy milliónyian tüntettek a szavazatok újraszámlálása érdekében, mivel a szocialisták és szabaddemokraták választási csalásaiban az ország nagyobbik fele teljesen bizonyos volt – a finn híradások mindössze annyit közöltek az esetről, hogy "a (tökfejű) magyarok a gulyáslevesükön cívódnak". Romániát most veszik fel az EU-tagországok sorába úgy, hogy a bővítésért felelős finn biztos, Olli Rehn nem hajlandó tudomást venni az ott élő mintegy kétmillió magyarról, s ha tárgyal, akkor (a többpártrendszer híveként) legfeljebb csak az RMDSZ-szel hajlandó tárgyalni. A napokban pedig egy másik finn politikus, Matti Vanhanen, az ország miniszterelnöke jelentette ki, hogy "az EU-nak nincs oka a magyarországi eseményekbe beleszólnia", ez az ő saját demokráciája" – más szóval egy EU-ország miniszterelnöke nevezhet egy EU-országot K… országnak, nyerhet választást választási csalással, közreadhat hamis gazdasági adatokat, az EU kolonializálhat volt kommunisták segítségével egy másik EU-országot, az EU-nak ebbe nincs beleszólása. A soros elnök Finnország külügyminisztere, Erkki Tuomioja sem látta fontosnak megszólalni a magyar kérdésben.

  * * * * *

  Ha valamikor, akkor éppen most, ezekben a napokban, Románia tagfelvételének, a budapesti és vidéki tüntetések idején, a finnországi EU-elnöklet idején Magyarországnak, a magyar népnek igen nagy szüksége lett volna a becsületes, igazságos, de legalábbis objektív finn és nyugati médiára és politikára …

  Persze, ha ezt megkapta volna az ország már közvetlen a 90-es évek elején, akkor ma aligha tartanánk itt.

  * * * * *

  Mi alulírottak úgy látjuk, hogy az EU-nak azonnal be kell szüntetnie a tagországa ellen folytatott gyarmatosító politikáját. Kérjük, hogy az EU politikusai a nyugati demokrácia elveiből kiindulva azonnal fogalmazzák meg álláspontjukat a magyarországi eseményeket illetően, kérjük, hogy követeljék az új választásokat, s hogy a választásokat a kezdetektől fogva, a média működését is beleértve ellenőrizzék.

  A finn médiától és politikumtól a továbbiakban hagyományos finn becsületességet, igazságszeretetet és gerincességet várunk.

  Farkas Katalin, Finnország Finnország, 2006. október 4.
  Csikós István, Finnország
  dr. Kádár György, Finnország  - Finn nyelvű változat -  Arvoisa Matti Vanhanen! Vaasa, 8.10.2006
  Arvoisa Paula Lehtomäki!
  Arvoisa Antti Rantakangas!
  Arvoisa Anna-Mari Vimpari!
  Arvoisa Jarmo Korhonen!


  Suomen politiikasta ja mediasta unkarilasten silmin Heino Nyyssösen kirjoituksen johdosta Arvoisa Heino Nyyssönen!

  Monet ”Suomeen suostuneet” unkarilaiset olemme tulleet sanattomiksi luettuamme Teidän, Suomen Akatemian edustajan kirjoitusta Unkarin viime päivien tapahtumista. Siihen oli koottuna vääryyksien ja valheiden kaikki lajit, mitä Suomen media ja politiikka suurin osa harjoitti viimeiset n. 15 vuotta Unkarin suhteen: musta-valkoinen valhe, puolueellisuus, yksipuolisuus, vaikeneminen, vääristely, vääränlainen tulkinta, tietojen pimittäminen, oikeudenmukaisuuden ja rehellisyyden sivuuttaminen, rikollisen valtion johdon puoltaminen, ym.

  Tiedämme varsin hyvin, että väitteemme kuulostaa kovasanaiselta, rohkealta eikä ole vähääkään mukavaa kuunneltavaa, emme kuitenkaan mitään sille voi, jos kerran faktat ovat sellaisia.

  Olemme tehneet laskelman Nyyssösen Unkaria koskevan kirjoituksen (28.9.2006) äsken mainituista eri valheista: puolueellisuus: 1; asenteellisuus: 3; (tavallinen musta-valkoinen) valhe: 3-4; tietojen pimittäminen, tosiasioiden sivuuttaminen: yli 5; vääränlainen tulkinta: yli 3; vähättely: 9; sanojen merkityksien väärentäminen: 6; vääristely: 3. Nämä numerot ovat siinä mielessä Teidän näkökulmasta kaunisteltuna, että kaikkia ei voi huomioida.

  Tässä vain muutamia esimerkkejä:

  Puolueellisuutenne: tutkiessanne Unkarin tilannetta Te siteeraatte yhtään ainutta Unkarin poliitikkoa entistä maolaista, nykyisen hallituspuolueen Vapaiden Demokraattien jäsentä väittäen, että ”totuus” on se, mitä hän sanoo.

  Asenteellisuutenne: 1. Teidän mielestänne Unkarin nykytilanne on tutkittava Unkarin kommunistin, entisen maolaisen siteeraaman Marxin lainauksen pohjalta. 2. Te jännitätte sen puolesta, että ”Unkarin katuparlamentti uupuu vaatimuksiinsa”, ”puhti on jo pois”. Vääristely, vähättely, asenteellisuus: (fakta on, että) Unkarin kansa kärsii vääryyksistä, maan rötösherrojen aiheuttamasta kurjasta olosta, että kansa yrittää rauhanomaisin keinoin saada maahan laillisuutta, demokraattia ja rehellisyyttä ja se on Teille ”katuparlamentti” ja ”farssi”. (Fakta on, että) 267 ihmistä on pidätetty suurin osa heitä myös kidutettu, 144 pidätysmääräystä on voimassa, ihmisiä haetaan kodeistaan keskellä yötä ja näiden ihmisten mielenosoituksesta Te kerrotte lukijoillenne kuin hauskasta jalkapallohuligaanien ”komediasta”.

  Fakta on, että mielenosoitukseen ei osallistu yhtään ainoatakaan puoluetta eivät edes Unkarin eduskunnan ns. oppositiopuolueet (josta käsittääkseni länsimaan edustajan pitäisi vähintäänkin olla huolestunut), mutta Te viitaten Unkarin eduskunnan oppositiopuolueeseen FIDESZ:in (Nuorten Demokraattien Liittoon) väitätte, että ”pääministerin valhe oli hyvä tilaisuus oppositiolle voimannäyttöön”. Toistan, fakta on: mielenosoittajat julkistivat itsestään toistuvasti, että he eivät ole minkään puolueen kannattajia. Puhumattakaan siitä, että valheen lisäksi ohimennen (siis huomaamatta, rivien välistä) annatte ymmärtää, että ei ole mitään erikoista syytä puuttua siihen, jos Unkarin (siitähän seuraa, että vaikkapa Suomen) hallituspuolueen johtaja sanoisi maataan ”v:n maaksi” ja hänen joku puoluetoverinsa maan kansalaisia ”rotiksi”.

  Tavalliset ja piilovalheet: Äsken siteeratussa lauseessanne on vääristelyä myös toisessa mielessä, nimittäin fakta on sekin, että ihmiset eivät ole kadulla ensisijaisesti pääministerin valheiden takia, vaan pikemminkin sen takia, koska maan omaisuus on myyty nykyhallituspuolueiden ihmisten taskuun ja heitä tukevien länsimaiden firmoille, jonka seurauksena budjettivaje on ennätysmääräinen, maa on köyhdytetty puhki. He osoittavat mieltään laittomuuksien johdosta ja sen takia, että miljardit hävisivät nykyhallituspuolueiden käsissä. (Katsokaa mielenosoittajien lausuntoja ja petitioita). Teidän väitteestänne ”opposition voimannäytöstä” emme voi parhailla tahdollakaan sanoa muuta, että erittäin paksu vääristely, täynnä piilovalheita (= huomaamatta lukijan tietämättä heidän tajuntaan ujutettuja valheita).

  Sanojen merkityksen vääristely: kumous muuttuu Teillä ”karnevaaliksi”, omaa turvallisuuttaan riskeeraavat mielenosoittajat jalkapallohuligaaneiksi, alkuperästään vasemmistolainen rötösherra ”unelmamieheksi”.

  Tietojen pimittäminen, salailu: Kaikkia ylläolevia on paljon pahempi valhe, jonka Te teette vaikenemisella faktoista.
  1. Ettekä kerro, että maan nykyhistoriassa kysymys pohjimmiltaan on siitä, että tapasi kaksi etua: toisaalta Unkarin entisten kommunistien (nykyiset sosialistit ja vapaat demokraatit, joista monien isien kuvat ovat esillä Budapestin Terrori Museossa) huono omatunto ja pelko oman tulevaisuuden puolesta, toisaalta Lännen ahneus saada maan markkinat, elintarviketeollisuus, vesivarat, sähköverkosto, lentokenttä, ym.

  2. Ette kerro siitä, mitä tarkoittaa Unkarin oloissa ”vasemmisto” ja ”oikeisto” oikeasti. Siitä, että Unkarissa oikeisto – ja kyllä Te sen tiedätte - on sama kuin ”ei entinen kommunisti”, ja että tämä ns. oikeisto ja varsinkin Teidän äärioikeistoksi leimattu liike on paljon kovempaa taistelemaan köyhien ja rahvaan puolesta, kuin vaikka Suomen sosiaalidemokraatit.

  3. Ettekä kerro, että Unkarissa sosialismin romahdettua media hyväuskoisesti jätettiin entisten kommunistien käsiin, jotka käyttävät sitä häikäilemättömästi hallituspuolueiden hyväksi muovaten yleistä mielipidettä mielin määrin miten vain. (Esimerkiksi jos pääministeri puhuu heidän V.n maasta, he selittävät, kuinka rohkea kansan johtaja on – aivan kuten tässä Nyyssönen myös. Kuvitellaanpa, jos Lipponen olisi sanonut Suomesta samalla tavalla, suokoon hän anteeksi.) Siitä, että jos osa kansasta äänestää omaa etua vastaan, hallituspuolueiden puolella, se johtuu suurilta osin juuri siitä, että media jäi (n. 90 %) entisten kommunistien käsiin.

  4. Että kerro siitä, millä tavalla suuret EU-maat ja USA auttoi maan nykyhallitusta valtaan (ks. Tony Blairin ja G. Bushin äskeiset entisellä nuorisokommunistijohtajalla viime kuukausien aikana tekemät vierailut ja sen seuraukset).

  5. Ettekä kerro lukijalle siitäkään, että kaikki merkit viittaavat siihen, että hallituspuolueita ei hätkähdyttäisi hallita diktatuurin avulla, siitä esimerkiksi, että hallituspuolueen Vapaiden Demokraattien Liiton puoluejohtaja olisi halunnut poliisien ampuvan Budapestin mielenosoittajien joukkoon.

  Jos lukija on mitään aavistamaton, hän ei huomaakaan, että Te olette valmis hyväksymään vaalivilppejäkin, jos sen tekevät entiset kommunistit: ”On pienempi paha voittaa vaalit vilpillä, kuin joutua neljäksi vuodeksi oppositioon” – kirjoitatte sanasta sanaan.

  Teidän kirjoituksen kokonaisuudesta saa käsityksen, että unkarilaiset jalkapallohuligaanit mellastivat vähän, sillä maan pääministeri valehteli vähän. Tekeehän sitä kaikki poliitikot, Unkarin oppositiokin. Eihän siinä mitään niin erikoista ole. On se Unkarin pääministeri, entinen nuorisokommunisti, nykyinen rötösherra silti ”unelmamies” (© HS, Suomen Akatemia ja Heino Nyyssönen).

  Mutta voimmeko ihmetellä tätä, jos otamme huomioon, että Sanoma OY on tiiviissä yhteistyössä Unkarin kommunistien lehden Népszabadságin kanssa, oikeastaan tukemassa valehtelijoiden mediaa (http://www.sanomabp.hu/main.php?temp=H_news_full.pge&newsfullw=newsid%3D128).

  Tuskin saa tämä kirjoitus enempää tilaa todistaaksemme, että Suomen koko media ja sen poliittinen johtajisto EU-komissaari Olli Rehniin myöten teki vuosien samaa. Sallittakoon silti vain muutama esimerkkiä: Suomen media ei muistanut kertoa muun muassa v. 2002 suurmielenosoituksista, joissa yli miljoonaa ihmistä vaati äänten uudelleenlaskenta, sillä sosialistien ja vapaiden demokraattien (entisten kommunistien) vaalivilpeistä oltiin varmoja – kerrottiin vain, että (tyhmät) unkarilaiset tappelevat keskenänsä gulassistaan. Nyttemmin Olli Rehnin johdolla vietiin Romania EU:hun siten, että maan vajaa kahden miljoonan unkarilaisuudesta ei asiakirjoissa ole mainintakaan – eikä hän (monipuoluejärjestelmän puoltajana) suostu keskustelemaan kuin unkarilaisten vain sen etujärjestön, puolueen kanssa, josta vuosien varrella kävi ilmi, että joukossa lienee runsaasti entisiä Securitaten miehiä (Romanian diktatuurin ajan KGB). Näinä päivinä omalta osalta Suomen pääministeri, Matti Vanhanen antoi lausunnon, että EU:lla ei ole syytä puuttua Unkarin tapahtumiin – eli EU-maan pääministeri saa sanoa EU-maan V:n maaksi, EU-maassa puolueet saavat saada vallan vaalivilpillä, saa vääristää tietoja, EU saa kolonialisoida yksittäisiä EU-maata käyttäen entisiä kommunisteja kätyreinä. Puheenjohtajamaan ulkoministeri, Erkki Tuomiojakaan ei katsonut olevan tarpeelliseksi sanoa Unkarin tapahtumista yhtään mitään.

  **********************

  Unkari ja unkarilaiset, jos koskaan, niin viimeistään juuri näinä päivinä, Romanian EU:hun liittymisprosessin ja viime päivien pääkaupungin ja maaseudun mielenosoituksien aikana, Suomen puheenjohtajakauden aikana olisi tarvinnut rehellistä, oikeudenmukaista, mutta vähintäänkin objektiivista mediaa ja politiikkaa …

  Tietysti, jos apua olisi tullut heti sosialismin romahdettua, tuskin maa olisi sellaisessa lamassa, kuin nyt on.

  ***********************

  Allekirjoittaneet katsomme, että EU:n olisi lopetettava välittömästi jäsenmaataan vastaan harjoittamaa siirtomaanpolitiikkaa. Toivomme, että EU:n poliitikot ottavat kantaa länsimaalaisen demokratian periaatteiden pohjalta Unkarin tapahtumiin välittömästi ja vaativat maahan uudet vaalit, jossa on mukana vaalitarkkailijoita tarkkaillen jo median toimia alusta saakka. Suomen medialta toivomme perinteellistä suomalaista rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta, sisua ja selkärankaa suhtautumisessaan Unkariin.

  Toivoisimme hartaasti, että Unkarin kansannousun 56 aikana Suomen (Keskustajohtoisen) poliittisen johdon osoittama käyttäytyminen ei toistuisi kansan nousun 50 vuotisten muistopäivien aikana. Suokaa anteeksi, mutta se on fakta: Teillä EU:n puheenjohtajamaan poliitikkoina on oma vastuunne, jos olette vaiti ettekä tee mitään ja Unkarissa nykyinen kehitys diktatuurin suuntaan jatkuu.

  Terveisin: dr. György Kádár filosofi, lehtimies, opettaja 65100 Vaasa, Raastuvank. 37 A 7 06/3253241 gyorgy.kadar@vaasa.fi Tisztelettel: dr. Kádár György
  65100 Vaasa
  Raastuvankatu 37 A 7
  » vissza a HUNSOR honlapjára  írta Kádár György
  a HUNSOR Finnországi munkatársa

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Kádár Levente és Kádár György korábbi írásai:

  Nyílt levél a soros EU elnök Finnország köztársasági elnökasszonyának
  Szolidaritási tüntetés volt a finnországi magyar nagykövetség előtt is
  Heino Nyyssönen: "Kisebb kár egy választást csalással megnyerni"
  Az EU változtasson a Közép-Európa politikáján - támogassa a Közép-Európai autonómiákat!
  EU alkotmány: Finn politikusok népük akarata ellen - írta Kádár György
  Arvoisa Timo Soini! - írta Kádár György (csak Finnül)
  Olli Rehn: "Én nem népi komisszár vagyok" - írta Kádár György
  Az EU nem tűri, hogy tagállamainak határkérdéseket illető problémái legyenek
  Litvániát nem fogadták be az euró-zónába - írta Kádár György
  Az USA népszerűsége zuhanásszerűen csökkent Finnországban - írta Kádár György
  Open letter to Mr. Olli Rehn - írta Kádár György
  Lengyelország megalkuvás nélkül kiáll a maga érdekeiért
  A lengyelek nyilvánossá teszik a Varsói Szerződés archívumát
  A lappoknak a földekhez és vizekhez való jogot vissza kell adni
  Savisaar: Oroszország és Németország 1989 egyezményt kötött Európa határairól
  Gyanús az EU propagandakampánya
  Erőszakosan terjeszkedik az ortodox egyház Mariföldön
  Az autonóm Ĺland községi átszervezését tervez
  Javára lesz-e az erdélyi magyarságnak Románia jövendőbeli EU-tagsága?
  Mari Földön "újra szovjet szelek fújnak
  A "gazdasági hazafiság"
  Pamuk, az örmények és a kurdok
  A Karjala visszaadásával kapcsolatos viták
  A melegházi hatás folyamata és a politikai döntések hiánya

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Vissza a HUNSOR honlapjára

  HUNSOR - All Rights Reserved - ., A.D.