Leleplezték a komáromi Trianon-emlékművet
HUNSOR összeállítás
  A komáromi református templommal szemben leleplezték a Trianon-emlékművet. Több százan gyűltek össze a megvont engedéllyel rendelkező emlékoszlop nem hivatalos avatására.  A református parókia udvara megtelt a hat óra után kezdődő avatásra, amelyet egy istentisztelet előzött meg. A műsor keretében szavalatok hangzottak el. A leleplezés vezérszónoka Raffay Ernő jobboldali politikus és történész, az Antall-kormány honvédelmi minisztériumának politikai államtitkára volt. Beszédében utalt arra, hogy Szovjetúnió is örök életűnek tűnt egy időben, aztán mégis más sors várt a nagyhatalomra. Elmondta, hogy a kilencvenes évek elején állami tisztviselőként járt Albániában, ahol már akkor erősen hittek abban, hogy Koszovó helyzete megváltozhat. Meglátása szerint nem mondható teljesnek a szabadság Szlovákiában, mivel egy ilyen emlékművet sem lehet akadályok nélkül felavatni.

  A leleplezést követően a szőgyéni készítő, Smidt Róbert mutatta be az emlékművet, melyet Reményik Sándor verse ihletett. Elmondása szerint a 300 éves tölgyfa, amelyet egy fémgyűrű fog össze, méltó alapanyaga egy ilyen emlékműnek, méltó érzéseink kifejezésére. Az emlékmű befejezetlen teteje a teljesség hiányát szimbolizálja. Ezután a T.Ü.Kör polgári társulás vezetője, Feszty Zsolt beszélt, majd Szakács Gábor énekes-dalszerző adott elő két dalt. A rendezvény a Szózat eléneklésével zárult.  A szimbolikus gyűrűkből, amelyet Reményik verse ihletett, kis másolatok is készültek, amelyet a jelenlevők meg is vásárolhattak, ezzel támogatva a Te Ügyed Kör szervezetet.(bumm)

  Nézze meg a Duna Televízió összeállítását:

     Gyűrűt készíttetek...

  Egy gyűrűt készíttetek, feketét,
  Acélból, - dísztelent, keményet,
  És a dátumot belevésetem,
  Hadd érezzem az ujjamon, hogy éget,
  S jusson eszembe, hogy az életem
  Egy kockára tettem föl mindenestől!

  Június 4. 1920.:
  Én megállok e sírkő-dátumon.
  Én nem megyek egy lépést se tovább.

  Eszembe jutnak Nyugat népei,
  A gőg, a hitszegés, a csalfaság!
  A társtalanság komor bélyege
  A megalázott, széttépett hazán,
  Mohács, Majtény és Világos után:
  Neuilly és Versailles és a Trianon!

  Párist, e hitvány, dölyfös ember-bábelt
  Csak gyűlölni és megvetni tudom.
  A dalai, a csipkés-finomak,
  Mikért egy költőnk vágyva könnyet ontott:
  Nekem: káromló, rút rikácsolás,
  S én visszavetem néki, mint a rongyot!
  Remete-nemzet lesz a magyar nép,
  Mintha magányos szirten állana,
  Vezeklő-oszlop tornyos tetején;
  S csak Istene lesz véle, s bánata.
  Eszembe jut a kettétörött kard,
  És lobogóink tépett erdeje,
  És néma, fagyott öblű kürtjeink, -
  A némaságuk mintha zengene!

  Eszembe jutnak elnyomóink itt:
  És árva testvéreink odakint;
  Június 4. 1920:
  E dátum lázít, fenyeget és int.

  Egy gyűrűt készíttetek, feketét,
  Acélból, - dísztelent, keményet,
  És a dátumot belevésetem,
  Hadd érezzem az ujjamon, hogy éget
  S jusson eszembe, hogy az életem
  Egy kockára tettem föl mindenestől!

  1920 június 8 Reményik Sándor

[start] [trianon index] [hunsor]

____ Monitoring, Research, Analysis ____
~ by Kormos László, Webmaster & Creative Development ~
~ 1997 - -HUNSOR- All Rights Reserved. ~