Trianonra emlékeztek Párizsban
Párizs, 2000. június 4.

    Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke beszédében kifejtette, hogy Trianon után 80 évvel "Európának és a világ nagyhatalmainak válaszolniuk kell arra a kérdésre, hogy meddig szükséges Magyarországnak Európába eloszobájában várakoznia".

    Az MVSZ elnöke feltette ezt a kérdést is: "Mikor illeti majd meg az európai együvé tartozás szabadsága azt a magyar nemzetet, amely 1568-ban Tordán az erdélyi országgyulés határozatával a világon eloször emelte törvényerore a legfobb emberi szabadságjogot, a lelkiismereti szabadságot?".

    A párizsi magyar katolikus misszió templomában vasárnap Szétszaggatott hazánkért címmel szentmisén emlékeztek meg Trianonról.
    A megemlékezésen ott voltak a Franciaországban és a nyugat-európai államokban élo magyar közösségek képviseloi, valamint más egyházi méltóságok.
    Azzal összefüggésben, hogy Magyarország mindig is Európa szerves része volt, Patrubány Miklós emlékeztetett II. András király 1222-ben kiadott Aranybullájára, Európa egyik első alaptörvényére.

[start] [trianon index] [hunsor]

____ Monitoring, Research, Analysis ____
~ by Kormos László, Webmaster & Creative Development ~
~ 1997 - -HUNSOR- All Rights Reserved. ~