Üzenet Erdélyből
ismeretlen szerző


  ÜZENET ERDÉLYBÖL

  Üzent az Olt, Maros, Szamos,
  minden hullámuk vértôl zavaros.
  Halljátok ott túl a Tiszán,
  mit zeng a szél a Hargitán,
  mit visszhangzanak a csíki hegyek?
  Erdély hegyein sűrű fellegek.
  Ez itt magyar föld, és az is marad,
  tiporják bár most idegen hadak,
  Csaba mondája új erôre kel,
  segít a víz, a tűz, a csillagok,
  és nem leszünk mások, csak magyarok!

  Ha szól a kürt, egy szálig felkelünk,
  halott vitézek lelke jár velünk.
  Elôttünk száll az ős turul madár,
  nem is lesz gát, és nem lesz akadály.
  Ember lakol, ha ellenünk szegül,
  a székely állja rendületlenül.
  Üzenik a gyergyói havasok:
  megvannak még a régi farkasok.

  Elő velük! Gyertek, segítsetek!
  Hollók, keselyűk tépik a szívünket,
  rabló hordák szívják vérünket;
  ha nem harcoltok velünk... elveszünk!
  A honszerző hősöknek hantja vár,
  ha odavesz az ős magyar határ,
  s ha rablónak kedvez a világ,
  mutassunk akkor újabb magyar csodát!

  Megmozdulnak mind a csíki hegyek!
  A székely föld nem terem kenyeret,
  elhervad minden illatos virág,
  mérget terem mind a gyümölcsfaág,
  Vizek háta nem ringat csolnakot,
  székely anya nem szül több magzatot,
  vadon puszta lesz az egész vidék,
  s ha végzetül még ez sem elég,
  a föld megindul, mennybolt megszakad,
  de Erdély földje csak magyar marad!


[start] [trianon index] [hunsor]

____ Monitoring, Research, Analysis ____
~ by Kormos László, Webmaster & Creative Development ~
~ 1997 - -HUNSOR- All Rights Reserved. ~