A Magyar Svéd Online Források honlapja  

  Felelet a Mondolatra
  írta Kaslik Péter
  a HUNCOR főszerkesztője  A hatalmát vesztett magyarországi elit külföldi vádaskodásairól

  „Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van.” Példabeszédek 18: 21


  Magától értetődő, és sajnos napjainkban egyre gyakrabban megélt igazság, hogy a tudományok, és az ipari fejlettség mai fokán, egy minden magasabb képzettség nélküli kis csoport is komoly szörnyűségeket képes elkövetni. A különböző robbanó szerkezetek elkészítésére vonatkozó utasítások nyilvánosan elérhetőek, és a hozzávaló alapanyagok könnyen beszerezhetőek. Az úgynevezett „piszkos bomba” (hagyományos robbanóanyag, és radioaktív kisugárzást keltő anyagok keveréke) elkészítésére vonatkozó utasítások is könnyen elkérhetőek. A fentiekkel való párhuzam alapján, az Interneten ma egy kis csoport általi szellemi erőszak is ugyanígy megvalósítható. A webhely ingyenesen, vagy olcsón hozzáférhető, és az előre gyártott minták alapján mindenki készíthet vitafórummal, kiáltványokkal, és felhívásokkal ellátott „hivatalos” honlapot. A blogszterekről, és a facebookosokról ne is beszéljünk.

  A szavak tirannizmusa

  A fenti gondolatoktól elborzadva valami könnyebbet, és megnyugtatóbbat szerettem volna hallani. Gondoltam elolvasom a leveleimet. Két levelem van. Az egyik Magyarországról jött, és a címe: „Alaposan felbosszantottam magam, nincs nekünk elég bajunk???” A másik levél innen Kanadából jött, és a címe: „Most kaptam Magyarországról.” Mindkét levél ugyanarról szól: Egy eddig ismeretlen, négy személyből álló kis csoport (Göllner B. András, Christopher Adam, Balogh S. Éva, és Szeman Imre) Kanadában „Vádirat”1 címen egy szellemi „piszkos bombát” röpített a levegőbe a másfél éve, szabad, és demokratikusan választások eredményeként megalakult magyar kormány, valamint a magyar demokratikus értékek, és a magyar választópolgárok határozóképessége ellen.
  A „Vádirat” a maradás, illetve a hatalmon maradni akarás híveinek műve, s azt az eredetileg Gyurcsány Ferenc által alakított magyarországi Demokratikus Charta kanadai kirendeltsége, a “Kanadai Demokratikus Charta” terjeszti magyarul, és angolul. A Vádirat ismét fentről, és kintről hozná a magyaroknak a boldogulást.
  A Vádirat tudatos hazugságokat, és ferdítéseket tartalmazó állításaival egyenként érdemben nem lehetséges, és nem is érdemes foglalkozni, mert az a magyarországi napi politika, illetve a hatalmát vesztett neoliberális elit utólagos siralmainak, és vádaskodásainak a fejezetekbe, és pontokba szedett, s újracsomagolt, és külföldi használatra készült változata. A fentiek miatt a jelenlegi írás a továbbiakban csupán a Vádirattal, mint jelenséggel, és annak általános jellegzetességeivel foglalkozik.

  A Vádirat hitelességéről

  „Oly kevélyen sétálgatnak föl alá, valamint a' Kunok ebe a
  tsorva homokon és mintha átugratták volna a' száz tű
  hosszá,...és ők magok hajtanák a göntzöl szekerét.
  Vagy ők lennének a bíró kotsisa, pedig ha jól megfontolnák
  a' dolgot nekik is kettő az orok lyuka.” Felelet a Mondolatra.K.P. szerint szabadon

  Magától értetődő igazság, hogy állításainknak, vagy mások iránti elvárásainknak csak akkor van hitele, ha magunkra is ugyanazokat az elbírálási szempontokat alkalmazzuk, mint másokra.
  Emlékezzünk: Göncz Kinga, az előző magyar kormány külügyminisztere szerint: „…az ország presztízsét rontja, aki a belföldi vitákat kiviszi külföldre.”2 Vagyis: „A madárnak a maga fészkébe sz—ni illetlen.” Felelet a Mondolatra 32. o. Ide tarozik az, hogy Kuncze Gábor az egykori SZDSZ egykori pártelnöke szerint 2006-ban kijelentette: „Nincsen helye annak, hogy a pártok ilyen mértékben vigyék a politikát az utcára.”3

  A hitelességhez tartozik az is, hogy nem csak akkor szólalunk meg, amikor személyes kiváltságainkat féltjük? Hol voltak a demokrácia iránt most hirtelen ennyire elkötelezett vádirat írói az erdélyi falurombolások idején? Hol voltak Duray Miklós bebörtönzése, majd a Benes Dekrétumok megerősítése idején? Hol voltak a négy doktorok a vajdasági magyarokat a balkáni népek belháborújába való erőszakos katonai sorozások idején?

  A cikk egy hosszabb Vaclav Havel idézetet is tartalmaz, amelyben Havel 2009-ben a demokrácia válságáról beszél. Az olvasó azt hihetné, hogy Havel a Benes Dekrétumok Csehország általi újbóli megerősítésének szégyenéről, és annak antidemokratikus mivoltáról értekezik. Egyfenét. Havel a demokrácia oroszországi válságáról beszél, mégpedig az előző magyar kormány idején. A Vádirat szerzői Havel szavait minden átmenet, vagy a párhuzam helyénvalóságának megindoklása nélkül Havel ide nem tartozó szavait a magyarokra vonatkoztatja. A Benes Dekrétumok újbóli megerősítésének árnyékában egy cseh politikus ma a legkevésbé hivatott arra, hogy a magyarokat, vagy bárkit a demokráciáról kioktasson.

  A Vádirat a világ közvéleményéhez szól. Nem tudjuk, hogy Pistike, hogyan képzeli el a Világ közvéleményét, és azt sem, hogy a „világ közvéleménye” hol székel, vagy hol ül össze. Az 1848-as forradalmunkat vérbefojtó Szent Szövetség székházában? A Trianon kastélyban, Jaltán? A „világ közvéleménye” a magyarok demokratikus törekvéseit minden egyes alkalommal elárulta, vagy cserben hagyta. Mivel tartoznak a magyarok a „világ közvéleményének?”

  Továbbra is a gazdaság – ti hülyék

  Joseph E. Stiglitz, Nobel díjas közgazdász: „Freefall” („Szabadesés”) c könyve meggyőzően bizonyítja, hogy a neoliberális gazdaságpolitika annak alapjaiban téves, és működésképtelen.
  Michael Lewis: „The Big Short – Inside the Doomsday Machine” c. nagysikerű könyve pedig arról szól, hogy a neoliberális eszmerendszer nem más, mint bonyolultan megfogalmazott, burkolt, és tudományos köntösbe öltöztetett, bűncselekményeket álcázott csalás. A Vádiratban egyetlen szó sem esik az államadósság rendezéséről, az ország súlyos gazdasági helyzetéről, a visszafizethetetlen lakáshitelekről, az általános szegénységről. Egy szó sem esik arról, hogy a fentiek orvoslására mit kellene tenni. A Vádirat, e helyett minden fordulónál a demokrácia elvont fogalmával hozakodik elő.
  A Vádirat teljes hiteltelenségéhez tartozik az is, hogy annak egyik szerzője Göllner András, a Budapesti Gazdasági Főiskola címzetes tanára, aki közgazdászként végzett a neoliberális ideológia központi irodájának számító London School of Economics Egyetemen. Magyarország jelenlegi súlyos helyzetét éppen maga Göllner által propagált neoliberális gazdaságpolitka működőképtelensége okozta, most pedig ugyanazok szaladnak panaszra, akik a bajt okozták.

  Felelet a Mondolatra

  A Vádirat annak a döbbenetnek a következménye, hogy a Magyarországon majdnem hatvan évig uralkodó hatalmi elit ráébredt arra, hogy kicsöppent a hatalomból.
  Ha, mindez nem lenne ilyen sötét, és veszélyes, akkor Rejtő Jenő humoros kalandregényeinek párhuzamai alapján az is mondhatnánk, hogy a tengeren garázdálkodó kalózhajó legénysége egy délután rádöbben arra, hogy elfogyott a rum, és az elvonási tünetek beálltával őrjöngeni kezd.
  Bibó István szerint demokratának lenn azt jelenti, hogy nem félni. A Vádirat szerint a hatalmát vesztett magyarországi elit ma fél, és ez igaz is lehet. A hazugság, vagy az önámítás, azonban abban rejlik, hogy a hatalmát vesztett magyarországi elit valójában attól fél, hogy hatvan év után most egyenlő állampolgárként, kiváltságok nélkül kell majd élnie. Vagyis, magától az egyenlő bánásmódtól, a demokráciától fél.

  A másfél éve hatalmon lévő kormányt feljelentő Vádirat szövege harmincnégy oldal. Úgy tűnik, hogy ennek az irománynak a minőségét, illetve annak igazát a mennyiségnek kellett volna pótolnia. A mennyiségnek, a minőséggé való átalakulásának marxi elve, azonban nem valósul meg. Számoljunk. Ez a jelenlegi kormány egy évi kormányzására átszámítva 22. 6 oldal. A Rákosi korszak, s a Kádár korszak, valamint a nyolc év MSZP, SZDSZ uralom majdnem hatvan évig tartott. A magyarok többségének a tényleges diktatúrák elleni vádirata ezek szerint 13, 560 (tizenháromezer ötszázhatvan) oldalt tenne ki. Ennek töredékei többször is a világ közvéleménye elé kerültek, és senki sem hallgatott meg bennünket. A magyar nemzetnek a nemzetközi közvéleményhez intézett valódi vádirata, azonban ott van a szétszakított, és az általatok kifosztott nemzet Krisztusarcán. Az igazi Vádirat az, ami most van Magyarországon, Erdélyben, a Felvidéken, és Vajdaságban. A szerbek most tervezik Szabadka történelmi jellegű belvárosának a lerombolását, s ezzel a város magyar jellegének végleges eltüntetését. A vajdasági magyarok ezzel idegenekké válnak ősi szülőföldjükön. Ez ellen ma nem lehetséges egy cikket megjelentetni egy kanadai angol, vagy francia nyelvű újságban.

  Miről szól valóban a Vádirat?

  A Vádirat angol nyelvű üzenete

  “Szent Adrastéa, mérj boszszút
  ez otromba beszédért”

  Kazinczy Ferenc: Tövisek és Virágok. (1809 – 1811)

  A Vádirat angol nyelvű változata4 sokkal támadóbb és célratörőbb, mint annak a magyar változata, ami önmagában is intellektuális csalásnak számít, mert félrevezeti azokat, akiket a Vádirat támad, vagyis a magyar nép többségét. A Vádirat angol nyelvű változata a „Nemzeti Együttműködési Nyilatkozatot” angolul „Te National Harmony Declaration” néven jelöli meg. A “harmony” angolul is ugyanazt jelenti, amit a magyarul is használt ”harmónia”, vagyis "összhang." Az “együttműködés” angol nyelvű megfelelője a “cooperation.” „Nemzeti Összhang Nyilatkozat??” A Nemzeti Együttműködési Nyilatkozat kiemelt értékrendje a következő: munka, otthon, család, egészség, és rend. A fenti elvek előtérbe helyezése a nagyvállalatok jövedelmének csökkenését jelenti. A Vádirat angol nyelvű változata elkendőzi az angol nyelvű olvasók előtt a magyar Nemzeti Együttműködési Nyilatkozatnak nemcsak a fenti alapelveit, hanem annak jogi természetét is. A Nemzeti Együttműködési Nyilatkozat, ugyanis a nemzeti önmeghatározás, és a nemzeti célokkal való azonosulás dokumentuma, amelynek megfelelői a magyarnál még szigorúbb formában az amerikai, az angol, és a kanadai hivatalokban, és iskolákban is érvényben van. Az amerika hűségnyilatkozat (“Pledge of Allegiance”) szerint, az amerikai nemzet egy, és oszthatatlan Isten uralma alatt. Az angolok, és a kanadaiak pedig a királynőre esküsznek, mégpedig szóbelileg, míg a Nemzeti Együttműködési Nyilatkozatnak a törvény szerint csak a szövegét kötelező a hatósági épületkben kifüggeszteni. Jelenleg Izraelben, és Franciaországban is szorgalmazzák egy hasonló dokumentum foganatosítását.

  A Vádirat angol nyelvű változatának szóhasználata hazaáruló, és uszító jellegű. Az angol szöveg utolsó pargarafusa az Amerikai Egyesült Államok háborús politikájának a szóhasználatát alkalmazza, és ugyanazokat a kulcsszavakat használja, amelyeket az amerikai háborús propaganda az egykori Jugoszlávia, valamint később Irak, és más államok megtámadását, és lebombázását megelőzte. A Vádirat angol nyelvű szövegének utolsó bekezdése magyarul így hangzik:
  „Egy ragadozó jellegű államnak az Európai Unión belüli megtűrése mindenkinek a biztonságát érint, és mindenkinek a szabadságát veszélyezteti. A fertőző vírus elleni harc nemcsak a magyarok érdeke, de az Atlanti Ócean mindkét partján élő honpolgárok érdeke is. Az olyan utonálló jelegű kormány (rogue government), megtűrése, mint Orbán Viktor kormánya, egyszerűen példával szolgál más önkényuralkodók számára, hogy az egyeduralomhoz vezető út nyitva áll. Ezt nem szabad, megengednünk.” A „rogue government” logikailag azonos a „rogue state” fogalmával. A „’rogue state” fogalma az Amerikai Egyesült Államok diplomáciai, illetve politikai szótárából való. A „rogue state,”valamint a „rogue government jellemvonásai a következőek: az emberi jogok súlyos megsértése, a terrorizmus pártfogolása, és a tömegpusztító fegyverek tárolása. A „rogue state” megfogalamzás, illetve minősítés roppant veszélyes, és ellentmondó jellegű. Ennek ellenéra azt az Amerikai Államok ma is készségesen használja azoknak az országoknak, illetve kormányaiknak a megjelölésére, amelyeket katonailag meg szándékozik támadni. Erről szól a Vádirat.


  Lábjegyzetek

  1. Vádirat az Orbán kormány antidemokratikus magatartása ellen. Kiadja A Kanadai Magyar Demokratikus Charta http://hungariancharter.com/magyarul/vadirat/
  2. Göncz Kinga: Szövetségesekre van szükségünk, FN 2006. december 21.
  http://www.fn.hu/kulfold/20061221/goncz_kinga_szovetsegesekre_van_szuksegunk/
  3. Kuncze: Ne vigyék a pártok az utcára a politikát , MN 2006. március 19.
  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eaEvIw_QENkJ:www.mno.hu/portal/343398+%22politik%C3%A1t+az+utc%C3%A1ra%22&cd=5&hl=en&ct=clnk&gl=ca
  4. An Indictment of the Hungarian Government’s Anti-Democratic Conduct. Issued and copyrighted by The Canadian - Hungarian Charter
  http://hungariancharter.com/documents/indictment/

  Kapcsolódó anyag
  Kaslik Péter: Megint jönnek, jelentgetnek - A magyarok elleni hazugságkampány kanadai kirendeltségéről
  http://www.huncor.com/rovid2011/adamhtm.htm
  » vissza a HUNSOR honlapjára  írta Kaslik Péter
  a HUNSOR kanadai munkatársa, a HUNCOR főszerkesztője


  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Kaslik Péter írásai:
  "Ne Feledd a Tért"
  Egy Bolgár Svédországban a magyarokról angolul
  "Két pogány közt" - a harmadikról ne is beszéljünk
  Vízállásjelentés - Göncz Kinga nyilatkozik
  A Benes dekrétumok – tegnap, és ma
  Jóakarók és prókátorok
  A KISZ-király és a kancellár
  "Elcserélt fejek"
  Megérdemlik e a magyarok Gyurcsány Ferencet?
  A kettős állampolgárság igazi arca
  A reményhez 2006.
  A merénylők és terroristák országában - Magyarverések Vajdaságban
  Mit kíván, (és mit nem kíván) a Vajdasági Magyar Szövetség?
  Híd a Semmibe...
  Szfinx a Hortobágyon
  Két úr a villamoson
  Levél haza - Az én kopogtató cédulám
  A magyar diplomácia és a vajdasági magyarok - írta Kaslik Péter
  Húsz év múlva - A magyarellenes támadások és a vajdasági magyar vezetok
  „Mint aki halkan belelépett…”
  Gyurcsány Ferenc és mária országa
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Vissza a HUNSOR honlapjára

   HUNSOR - All Rights Reserved - ., A.D.