A Magyar Svéd Online Források honlapja  


  P. Gillet: Európa nem tűrheti a Benes-dekrétumokat
  a HUNSOR online cikke
  HUNSOR medencefigyelő


  LEVÉL A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉSHEZ

  Budapest, 2005 május 24.

  Hölgyeim és uraim!

  A szlovákiai magyar közösség helyzete jellemezhető két ténnyel, amelynek eredete, a még mindig alkalmazott, a csehszlovák időkből visszamaradt 1945-ös Benes rendeletekre vezethetők vissza.

  1. Ezek úgy a magyar közösséget mint a németet "kollektív háborús bűnösnek nyilvánították" és következésképpen megbüntették.

  2 . A földek amelyektől 1945 és 1948 között a tulajdonosokat megfosztottak, nem adhatók vissza az eredeti birtokosoknak még akkor sem, ha jóhiszeműen cselekednek és rendelkeznek minden a tulajdonjogot bizonyító irattal.

  Birtokunkban lévő több ezer panaszlevél bizonyítja, hogy a szlovákiai magyarok helyzete kétségbeejtő, a vagyon fosztottak egy jogi labirintusban keresik a helyes utat, nem tudják visszaszerezni földjeiket, nem kapnak kártérítést és egy ellenséges közigazgatással, szembesülnek.

  Három új tény súlyosbítja ezeknek a személyeknek a megpróbáltatását és kilátástalan helyzetét.

  a. A kormányban résztvevő Magyar Koalíció Pártja nem volt képes kezelni a mezőgazdasági kérdéseket és a hátrányos megkülönböztetéseket, amelyek közösségüket sújtják. Soha sem tett fel kérdést a Parlamentben. Részvétele a szlovák törvényhozásban teljesen eredménytelen volt és két egymást követő kormány politikáját hitelesítette az európai közvélemény előtt.

  b. A magyar kormány és a magyar parlament tehetetlensége és sokszor szembehelyezkedő magatartása nagyon megnehezítette a nemzetközi emberi jogvédő szervezetek munkáját és csökkentette hitelességüket az európai és amerikai intézmények előtt:

  c. A szlovák kormány által elfogadott új törvények nem akadályozták meg a bíróságokat, hogy megerősítsék a szlovák telepesek jogát abban, hogy műveljék a magyaroktól eltulajdonított földeket.

  Megjegyezendő, hogy általában :

  a birtokjog nem lett bejegyezve a földhivatalban a telepesek nevére;

  a szlovák telepesek többsége elhagyta a területet, visszatért eredeti lakhelyére Észak-Szlovákiába, és jelenleg a helyi önkormányzatok kezelik ezeket a földeket;

  az önkormányzatok szerint most ezek a földek egy "harmadik személy" tulajdonát képezik.

  A 1991 -es 229 számú törvény rendezni kívánta a földek birtokviszonyát, biztosította a bírósági kereset jogát, amely az elsajátított földek visszaszerzését lehetővé tette volna.

  Ezt az eljárást egy egyszerű, szégyenletes, de módszeres gyakorlattal megkerülik.

  A bíróság felfüggeszti a keresetet arra hivatkozva, hogy a földek a telepes tulajdonát képezik.

  A földhivatal átírja a telepes nevére a földet, a költségeket az állam fedezi (lex Mecsiar,1995).

  Végül az illetékes bíróság végérvényes döntést hoz miszerint a föld "visszavonhatatlanul a telepes birtokolja", fellebbezéssel élni nincs lehetőség."

  Ennek az eljárásnak törvényességét megkérdőjelezte a Legfelsőbb Bíróság 1999-ben, 2000-ben és 2001.-ben hozott határozataival, amelyek szerint a Benes dekrétumok alapján történt elsajátítások csak akkor lehettek volna legálisak, ha azokat hivatalosan, az eredeti tulajdonosok tudomására hozták volna. Ez soha sem történt meg, a határozatoknak érvényteleníteni kellett volna a módszeres vagyon eltulajdonításokat. Ezek ellenkeznek a szlovák alkotmány 20. paragrafusával is, amely szerint "minden szlovák állampolgárnak a tulajdonjoga egyenlő". Természetesen, a valóság nem ezt tükrözi.

  Következtetések :

  1. Nyilvánvaló, hogy a Benes dekrétumok továbbra is hatályosak. Ezt megerősítette a strasbourgi Emberjogi Bíróság amikor két emlékezetes keresetet elutasított.

  2. A Közép-európai Emberjogi Bizottság kéri a magyar Parlamentet és az ország kormányát arra, hogy lelkiismeretükre hallgatva ismerjék el a helyzet kritikus voltát : miként maradhatnak közömbösek azokkal a súlyos jogtiprásokkal kapcsolatban, amelyekkel a szlovákiai magyar közösség szembesül?

  Kizártak őket annak lehetőségéből, hogy visszaszerezzék eltulajdonított földjeiket.

  Küzdenek a kulturális autonómiáért, meg akarjak őrizni iskolaikat, nyelvüket és a számukra kedvezőtlen gazdasági körülmények között megpróbálnak létezni.

  Valóban, itt az ideje a rossz emlékű Benes dekrétumokat egyszerűen eltöröljék.

  Köszönet azért amit önök tehetnek és amit együtt tehetünk ezért.

  Pierre Gillet
  a Közép-európai Emberjogi Bizottság elnöke (Namur),  Franciából fordította: Nádasdi István (belgiumi magyar lobbi)  [HUNSOR medencefigyelő - ® HUNSOR -]

  » vissza a HUNSOR honlapjára

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Korábbi cikkek:

  A Benes törvények és következményeinek takargatása tarthatattlan
  A Benes-dekrétumok hatvan éve
  Jog és politika a benesi dekrétumok máig tartó vitájában
  A benesi dekrétumok előjátéka Szlovákiában
  A Bénesi Dekrétumok története
  A BENESI DEKRÉTUMOK - A HRMCE tanulmánya
  Felszabadultunk...
  Az élőhalott délvidék hörgő visszhangja
  Marosvásárhely, 1990. március 19–20.
  Amit tudni kell Bocskai Istvánról
  Petőfi a tüntetők között
  Petőfi Sándor naplójából
  Külpolitikai határaink


   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Vissza a HUNSOR honlapjára

   HUNSOR - All Rights Reserved - ., A.D.