A Magyar Svéd Online Források honlapja  


  Szenttamás ("Srbobran") és Csurog
  HUNSOR medencefigyelő


  A múlt szerdán este az egyik újvidéki pékség előtt megvertek egy idősebb embert, aki nem volt hajlandó eleget tenni a felszólításnak, hogy nem szabad kenyeret vásárolnia az albán péknél. Ugyanezt a pékséget egyébként szerb nacionalisták a négy évvel ez előtti koszovói zavargásokat követően megrongálták és felgyújtották. A tettesek máig ismeretlenek. Másnap, április 20-án, csütörtökön, a szabadkai Műszaki Középiskola épülete előtt szerb diákok csoportja megtámadott egy magyar tanulót.


  Egy napra rá, péntek hajnalban eddig ismeretlen tettesek átfestették az egyik szenttamási helységnévtábla magyar nyelvű feliratát, így most csak az olvasható rajta, hogy "Srbobran". Ebben a bácskai városban egyébként korábban csak hosszas huzavona után tudta elérni a vajdasági vezetés, hogy az önkormányzat beleegyezzen a kétnyelvű helységnévtáblák kihelyezésébe. A magyar fiatalok által létrehozott szenttamási Emberi Jogi Központ az illetékes szervek gyors és hatékony reagálását és a tettesek mielőbbi kézre kerítését követeli, mert - mint az a közleményben olvasható - félő, hogy az intézkedés elmaradása további kisebbségellenes megnyilvánulásokhoz vezethet.

  A harmadik incidensre ugyancsak nagypéntek reggelén derült fény. A helyszín az egykori csurogi dögtemető, az 1944-ben ártatlanul kivégzett több száz magyar nyugvóhelye, ahol szőrén-szálán eltűnt az agyonvertek emlékére tavaly novemberben felállított emlékkereszt. A környékbeli szerbek szemlátomást 64 év távlatából sem képesek elviselni azt, hogy a kivégzettek hozzátartozói, akiket kollektív háborús bűnösként annak idején elűztek a Sajkás-vidék három településéről: Csurogról, Zsablyáról és Mozsorból, minden évben megemlékeznek hozzátartozóikról.

  Az egykori sintértelepen érdemes volna egy biztonsági kamerát felállítani, amely fényt deríthetne rá, kinek van láb alatt az emlékoszlop, vagy a fakereszt, hiszen a mögöttünk hagyott 14 évben, amióta a csurogi mártírok hozzátartozói megemlékeznek szeretteikről, ismeretlenek minden évben tönkreteszik a kereszteket. Itt az első nyilvános megemlékezést 1994-ben tartották a túlélők. Engedélyt nem kaphattak rá, így saját felelősségükre készítették el 2002 októberében az első márványkőből készült emlékművet. Egy hétre rá, még a megemlékezés előtt, az éj leple alatt ledöntötték. Helyreállítását követően, az első hivatalosnak minősíthető megemlékezésen - még abban az évben - jelen volt a Vajdasági Képviselőház szerb ajkú alelnöke is.

  Ekkor a hozzátartozók abban bíztak, hogy új fejezet kezdődhet a magyar-szerb megbékélésben, hogy az "Akikért nem szólt a harang 1994-45" feliratú emléktábla örökké állni fog. De nem állt. Három napra rá, éjszaka, szerszámokkal felszerelkezve érkeztek a szakosított vandálok. Nagykalapáccsal zúzták darabokra az emlékoszlopot, és szanaszét dobálták a kődarabokat. A rá következő évben fakeresztet állítottak a múltjukat megtagadni nem akaró leszármazottak, amelyre annyit írtak: "Atyánk, tégy igazságot 1944- 2003". Ezt kitörték.

  A vérengzések hatvanadik évfordulóján 2004-ben az új fakereszten ennyi állt: "Hiszek egy isteni örök igazságban". Ezt a keresztet is kitörték a földből. A 2005-ben ácsolt kereszt szövege már a Szózatot idézte: "Megfogyva bár, de törve nem". Ezt is megrongálták, de Légvári Sándor, az összes csurogi kereszt ácsolója - ahogy korábban mindig - ez alkalommal is hazavitte, összeragasztotta, és 2006-ban a régi mellé egy újat is faragott. Ezúttal tölgyfából. Erre már saját gondolatait írta: "Dimb-domb, giz-gaz, jeltelen sírok. Miért fáj az másnak, ha én itt sírok?" Ez a kereszt a korábbi keresztek maradványaival együtt elégett.

  Tavaly szeptemberben ismeretlenek máglyát raktak az előző évi száraz koszorúkból és a keresztekből. Ezt követően novemberben a megemlékezésen már egy jól látható kétméteres kereszt jelezte, hogy temető van ott. És nagypéntek reggelén fedezte fel az állhatatos keresztfaragó, hogy a nagykereszt eltűnt. Elvitték. Valakinek jó lesz tűzifának. A magyar-szerb megbékélés ügyében a feltámadásra még várni kell. De a Csurogon kivégzettek hozzátartozói, akiket 1945-ben kollektív háborús bűnösként űztek el házaikból, nem adják fel. Bíznak abban, hogy előbb-utóbb a másik oldalon is megszólal a lelkiismeret hangja.


  írta Ternovácz István
  forrás: Vajdaság Ma

  [HUNSOR medencefigyelő - ® HUNSOR -]

  » vissza a HUNSOR honlapjára

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Korábbi cikkek:

  Önrendelkezést a Székely Népnek! Önkormányzást Székelyföldnek!
  Dobos László: Trianontól Európáig
  A szlovák parlament szentesítette a Benes-dekrétumok érinthetetlenségét
  A BENESI DEKRÉTUMOK - A HRMCE tanulmánya
  A Benes-dekrétumok hatvan éve...
  A Benes dekrétumok – tegnap, és ma
  A felvidéki magyarság jogfosztása és szülőföldjéről való eltávolítása 1944-1949
  Szlovákiai magyar tankönyvek magyar helységnevek nélkül
  Értesítem, hogy Önt és családját áttelepítik - írta Magyari Péter
  A magyar földrajzi nevek sorsa a Felvidéki Szlovákiában - írta D. Varga László
  A Fico-kormány nem támogatja a kisebbségi kultúrát Szlovákiában
  Révkomárom: Megverték, mert magyarul szólalt meg
  A benesi dekrétumok előjátéka Szlovákiában - írta Popély Gyula
  Jog és politika a benesi dekrétumok maáig tartó vitájában - írta Varga Sándor


  » Kisebbségi dosszie

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Vissza a HUNSOR honlapjára

  HUNSOR - All Rights Reserved - ., A.D.