A Magyar Svéd Online Források honlapja  


  A szlovák parlament szentesítette a Benes-dekrétumok érinthetetlenségét
  HUNSOR medencefigyelő


  Határozatban szentesítette csütörtökön a szlovák parlament a felvidéki magyarok és a németek II. világháború utáni meghurcoltatását törvényesítő Benes-dekrétumok érinthetetlenségét. Pozsonyban, 2007. szeptember 20-án, a 150 tagú szlovák törvényhozás 141 jelen levő képviselője közül százhúszan a határozat mellett szavaztak, egy képviselő nem szavazott. A határozat ellen csak a Magyar Koalíció Pártjának húsz képviselője - a teljes magyar frakció - szavazott.

  A kormányhoz tartozó nacionalista erő, a Ján Slota vezette Szlovák Nemzeti Párt (SNS) indítványa nyomán immár ilyen dokumentummal védelmezett dekrétumok alapján a háború utáni Csehszlovákiában a magyarokat és a németeket megfosztották állampolgárságuktól, kitelepítették, csehországi kényszermunkára hurcolták el őket, s történt mindez a kollektív bűnösség elvei szerint, amely elv az Európai Unió számára deklaráltan elfogadhatatlan.

  Slota pártja a szlovák parlamenti pártok erőteljes támogatásával, a Magyar Koalíció Pártja (MKP) törekvései ellenében érte el a dekrétumok érinthetetlenségének törvényesített védelmét. Az indítványozó szerint a parlamenti határozatra azért van szükség, mert a szlovákiai magyarok politikai képviselői és egyes magyarországi szervezetek időnként a dekrétumok felülbírálását szorgalmazzák, és jóvátételi igényeket hangoztatnak.

  A 150 tagú törvényhozás 141 jelen levő képviselője közül százhúszan a határozat mellett szavaztak, egy képviselő nem szavazott. A határozat ellen csak a Magyar Koalíció Pártjának húsz képviselője - a teljes magyar frakció - szavazott.

  A dekrétumok kérdésében a szlovák politikai színtéren tartós a nézetazonosság: értelmezésük szerint a - tucatnyi rendelkezésében ma is hatályos - dekrétumok a II. világháború utáni európai rendezés, a "nácitlanító" intézkedések részét képezik, ezért most a megerősítő határozat az 1945-1948 között meghurcoltak kollektív háborús bűnösségét is megerősítő szándékot igazol, jóllehet a határozat preambulumában helyet kapott egy mondat, amely szerint ezzel együtt "a kollektív bűnösség elvét elutasítja" a parlament. Ezt az MKP is megszavazta, de a továbbiakat már nem.

  Bárdos Gyula, az MKP frakcióvezetője az MTI-nek ezt mondta: "Bármennyire is hihetetlen, de tény: három évvel Szlovákia uniós csatlakozása után a szlovák törvényhozás ma megerősítette a kollektív bűnösség elvét." Bárdos cinikus és álszent ellentmondásnak minősítette, hogy miközben a szlovák honatyák megpróbálnak elhatárolódni a kollektív bűnösség elvétől, a határozat harmadik pontjában leszögezik, hogy a dekrétumokból "eredő jogi- és tulajdonviszonyok megkérdőjelezhetetlenek, érinthetetlenek és megváltoztathatatlanok".
  Az MKP a közelmúltban ismét felvetette a dekrétumok megnyitásának kérdését, ezzel együtt pedig a meghurcoltak jelképes kártérítésének szükségességét, majd egy szlovák-magyar megbékélési indítvány - kölcsönös bocsánatkérést is felvető - szövegtervezetét juttatta el mindkét parlament házelnökének, illetve a parlamentek valamennyi frakciójának. Noha magyar részről egyértelműen békülékenységet jelző vélemények hangzottak el, a szlovák politikai erők a leghatározottabban elzárkóztak attól, hogy bármely magyartól is bocsánatot kérjenek, ellenben igen határozottan adtak hangot annak, hogy a magyarok igenis bocsánatkéréssel tartoznak a szlovákoknak. Robert Fico kormányfő egyenesen "égbekiáltó pimaszságnak" nevezte azt az elvárást, hogy a szlovákok is kövessék meg a magyarokat.

  A csütörtöki szavazást követően Csáky Pál, az MKP elnöke az MTI-nek elmondta: "A szlovák parlament ma hatvan évvel forgatta vissza Szlovákia történelmének óramutatóit. Sajnálatosnak tartjuk, hogy a szlovák honatyák ilyen dokumentumhoz adták a nevüket, jóllehet a határozatnak törvényi jogereje nincs, ilyen tekintetben egy darab papír csupán, amely azonban letagadhatatlanul tanúsítja a mai modern Európában elfogadhatatlan gondolkodást." Fidesz: elfogadhatatlan, hogy a szlovák parlament megerősítette a kollektív bűnösség elvét A Fidesz szerint elfogadhatatlan, hogy a Benes-dekrétumok megerősítésével a szlovák parlament félremagyarázhatatlanul és egyértelműen a kollektív bűnösség elvét erősítette meg többek között a felvidéki magyarság irányában - közölte az ellenzéki párt külügyi kabinetjének vezetője az MTI-vel csütörtökön.

  Németh Zsolt közleményében azt írta: a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség megdöbbenéssel értesült arról, hogy a szlovák parlament elfogadta a Benes-dekrétumokat is magában foglaló, a II. világháború utáni dokumentumok érinthetetlenségéről szóló határozatot.

  Mint írta, barátságtalan lépésnek tartják, hogy minderre azután került sor, hogy a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma szeptember 14-ei ülésén a Magyar Koalíció Pártja javaslatára mind az öt magyarországi parlamenti párt nyilatkozatot írt alá a szlovák-magyar megbékélés szükségességéről.

  Véleménye szerint ezzel a lépéssel bebizonyosodott: Szlovákiában a Szlovák Nemzeti Párt által képviselt szélsőséges nacionalizmust és sovinizmust a szlovák törvényhozás magáévá tette.

  "Meggyőződésünk szerint a helyzetből az egyetlen kiutat az jelentené, ha a szlovák parlamenti pártok többsége visszatérne az európai elvekhez, az egységes és oszthatatlan emberi jogok, illetve a kisebbségek jogainak elismeréséhez, amibe nem fér bele egyetlen etnikai csoport hátrányos megkülönböztetése sem" - fogalmazott a politikus.

  A magyar kormány elutasítja a kollektív bűnösség elvét

  A magyar kormány elutasítja a kollektív bűnösség elvét, és sajnálatosnak, a két ország közös érdekeivel és az Európai Unió elveivel ellentétesnek tartja a szlovák parlament döntését a Benesi Dekrétumok megerősítéséről - közölte a kormányszóvivő.

  Daróczi Dávid a miniszterelnök szavait tolmácsolva hozzátette, Magyarország a megbékélés pártján áll a feszültségkeltéssel szemben, ezért nem támogat olyan lépéseket, amelyek ezzel ellentétesek.

  A magyar kormány határozott álláspontja, hogy a Benesi Dekrétumok közösségeket sújtó részei igazságtalanok voltak. Gyurcsány Ferenc sajnálatosnak tartja ezért a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa által A szlovákiai viszonyok második világháború utáni rendezéséről szóló háború utáni dokumentumok érinthetetlenségéről# című határozatának elfogadását.

  A miniszterelnök emlékeztetett rá, hogy az Európai Parlament 2002-ben készült jogi véleménye világos útmutatást ad ilyen esetekre. A szerint ugyanis nem lehet csorbítani az európai állampolgárok jogegyenlőségét, s ha a múltban ettől eltérő döntés született volna, azt célszerű kritikával illetni és meghaladni.

  A kormányszóvivő tájékoztatása szerint a kormányfő úgy fogalmazott ezzel kapcsolatban: a szlovák parlament mai határozatából nehéz megérteni, hogy az azt megszavazó pártok miként szándékoznak meghaladni a korábban alkalmazott kollektív bűnösség elvét.

  Miközben a két kormányfő a hídépítésben állapodott meg, s a többség mindkét országban a jövőbe mutató kapcsolatépítést igényli, most a múltba forduló gondolat látszik felülkerekedni. Ez nem segíti a történelmi sebek begyógyítását - mondta Gyurcsány Ferenc. A kormányszóvivő tájékoztatása szerint hozzátette, hogy meggyőződése szerint nem a múltbéli büntetések megerősítésére, hanem a bizalomépítésre és kölcsönösen előnyös együttműködésre van szükség a két ország kapcsolataiban.
  forrás: Ma.hu  [HUNSOR medencefigyelő - ® HUNSOR -]

  » vissza a HUNSOR honlapjára

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Korábbi cikkek:

  Petíció az Európai Unió Parlamentjéhez
  A szlovák parlament szentesítette a Benes-dekrétumok érinthetetlenségét
  A BENESI DEKRÉTUMOK - A HRMCE tanulmánya
  A Benes törvények és következményeinek takargatása tarthatattlan
  A Benes dekrétumok – tegnap, és ma
  A felvidéki magyarság jogfosztása és szülőföldjéről való eltávolítása 1944-1949
  A benesi dekrétumok előjátéka Szlovákiában - írta Popély Gyula
  Jog és politika a benesi dekrétumok maáig tartó vitájában - írta Varga Sándor
  Szlovákiai magyar tankönyvek magyar helységnevek nélkül
  Öt perc tehát elegendő volt - írta Sinkovits Péter
  Értesítem, hogy Önt és családját áttelepítik - írta Magyari Péter
  Hatvan éve kezdődtek a felvidéki kitelepítések
  A belső telepítések 1945 után Felvidéken - írta Vadkerty Katalin
  A csehszlovák–magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai..
  P. Gillet: Európa nem tűrheti a Benes-dekrétumokat
  Rettegést kiváltó magyar településnevek Szlovákiában
  A magyar földrajzi nevek sorsa a Felvidéki Szlovákiában - írta D. Varga László
  A Fico-kormány nem támogatja a kisebbségi kultúrát Szlovákiában
  Révkomárom: Megverték, mert magyarul szólalt meg


  » Kisebbségi dosszie

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Vissza a HUNSOR honlapjára

  HUNSOR - All Rights Reserved - ., A.D.