: Emberi jogi információk, nemzetközi határozatok, záróokmányok, rezolúciók és dokumentumok


Emberi jogi információk, nemzetközi határozatok, záróokmányok, rezolúciók és dokumentumok

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
Nemzetközi kisebbségjogi dokumentumok
Az Európai vagy Kisebbségi Nyelvek Kártája
Az ENSZ kisebbségi kézikönyve - EÖKIK kiadás
Az Európai Unió Közösségi Programok Kézikönyve
The Gross Report - Az autonóm régiók pozitív tapasztalata
Nemzetközi jog a kisebbségvédelem szolgálatában 1919 és 1950 között
Európai Bizottság: Új keretstratégia a többnyelvűség ösztönzésére
1976. évi 8. törvényereju rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyulése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetésérol
1993. évi XXXI. törvény az emberi jogok és az alapveto szabadságok védelmérol szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészíto jegyzokönyv kihirdetésérol
1989. évi 15. törvényereju rendelet a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi július hó 28. napján elfogadott egyezmény valamint a menekültek helyzetére vonatkozóan az 1967. évi január hó 31. napján létrejött jegyzokönyv kihirdetésérol
1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetésérol
1995. évi III. törvény a Strasbourgban, 1987. november 26-án kelt, a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelozésérol szóló európai egyezmény kihirdetésérol
1998. évi XLII. törvény az emberi jogok és alapveto szabadságok védelmérol szóló Egyezmény tizenegyedik jegyzokönyvének kihirdetésérol
1969. évi 8. törvényereju rendelet A faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöbölésérol New Yorkban 1965. december 21-én elfogadott nemzetközi egyezmény kihirdetésérol
1988. évi 24. törvényereju rendelet a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányához kapcsolódó, az Egyesült Nemzetek Közgyulése által New York-ban 1966. december 16-án elfogadott Fakultatív Jegyzokönyv kihirdetésérol
2001. évi LX. törvény a nokkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöbölésérol szóló, 1979. december 18-án, New Yorkban elfogadott Egyezmény Kiegészíto Jegyzokönyve kihirdetésérol
1999. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelmérol szóló, Strasbourgban, 1995. február 1-jén kelt Keretegyezményének kihirdetésérol
1976. évi 9. törvényereju rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyulése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetésérol
1960. évi 2. törvényereju rendelet a férjezett nok állampolgárságáról szóló, New-Yorkban, 1957. évi február hó 20. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetésérol
1999. évi C. törvény az Európai Szociális Karta kihirdetéséről
1999. évi XL. Törvény a Strasbourgban, 1992. november 5-én létrehozott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának kihirdetéséről
2002. évi II. törvény az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. szeptember 28-án létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezmény kihirdetésérol


- Jelentések a külhoni magyarság helyzetéről

2008-as évi jelentés a külhoni magyarság helyzetéről


- A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvények

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény
2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról
130 / 2007. (VI.12) kormányrendelet a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII.29.) Korm. rendelet módosításáról


Kétoldalú megállapodások, dokumentumok

Szerződés a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésrol (1995. április 19.)
Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a nemzeti kisebbségek kölcsönös oktatási és kulturális támogatásáról*
Szerződés a jószomszédság és az együttműködés alapjairól a Magyar Köztársaság és Ukrajna között (1991. december 6.)
Szerződés a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésről, az együttműködésrol és a jószomszédságról (1996. szeptember 16.)
A Magyar Köztársaság Kormányának és Románia Kormányának egyetértési nyilatkozata
Nyilatkozat a magyar-román stratégiai partnerségi kapcsolatokról és együttmuködésrol Európáért a XXI. században (2002. november 29.)
Megállapodás a szomszédos államokban élo magyarokról szóló törvény romániai alkalmazásáról (2003. szeptember 23.)
Egyezmény a Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegró között a Magyar Köztársaságban élo szerb kisebbség és a Szerbia és Montenegróban élo magyar kisebbség jogainak védelmérol
Szerződés a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a baráti kapcsolatokról és az együttműködésrol (1992. december 16.)
Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a Magyar Köztársaságban élo horvát kisebbség és a Horvát Köztársaságban élo magyar kisebbség jogainak védelmérol (1995. április 5.)
Barátsági és együttműködési Szerzodés a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között (1992. december 1.)


Documents and articles regarding Minorities on Internet

European Centre for Minority Issues
Council of Europe Website for Minority Issues
ERCOMER - European Research Centre on Migration and Ethnic Relations
Minorities at Risk Project
MRG - Minority Rights Group» Hirfigyelő Központ

 

  
• Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Bevezető
Tekintettel arra, hogy az emberiség családja minden egyes tagja méltóságának, valamint egyenlo és elidegeníthetetlen jogainak elismerése alkotja a szabadság, az igazság és a béke alapját a világon, Tekintettel arra, hogy az emberi jogok el nem ismerése és semmibevevése az emberiség lelkiismeretét fellázító barbár cselekményekhez vezetett, és hogy az ember legfobb vágya egy olyan világ eljövetele, amelyben az elnyomástól, valamint a nyomortól megszabadult emberi lények szava és meggyozodése szabad lesz, Tekintettel annak fontosságára, hogy az emberi jogokat a jog uralma védelmezze, nehogy az ember végso szükségében a zsarnokság és az elnyomás elleni lázadásra kényszerüljön, Tekintettel arra, hogy igen lényeges a nemzetek közötti baráti kapcsolatok kifejezodésének elomozdítása,...
 
 : A 24 óra hírei
 
 : Magyar Egyesületek, Európa
 
 : Alapítványok, érdekvédelem
 

____ Monitoring, Research, Analysis ____
~ by Kormos László, Webmaster & Creative Development ~
~ 1997 - -HUNSOR- All Rights Reserved. ~