A Magyar Svéd Online Források honlapja  

  "Hol lesznek legyalázóink?"
  írta Kaslik Péter
  a HUNCOR főszerkesztője  A jelenlegi magyarellenes kampány a magyarországi neoliberális elit világgá kiáltott primordiális sikolya: "Nem mi vagyunk hatalmon." Ez, a hatalom visszaszerzéséért folyó kíméletlenkampány ma már nem csupán a jelenlegi, demokratikusam megválasztott magyar kormány ellen, hanem minden jóérzésű magyar ellen irányul, s ebben a folyamatban mindent legyaláznak, ami magyar. Lealázzák önmeghatározásunkat, becsmérlik történelmünket, és kulturánkat. Ez, a könyörtelen, és minden útjában álló értéket letaroló kampány előre vetíti azt is, hogy, ha ez a bosszúvágyó neoliberális elit még egyszer visszaszerzi hatalmát Magyarországon, annak beláthatatlan következményei lesznek. Vagyis, a magyar nemzet azt nem heveri ki.

  A magyarellenes kampány elvetemülségének bizonyítékául vizsgáljuk meg a kanadai magyarellenes kampány főszereplőinek jellemét. Vagyis azt, hogy kik azok, akik a magyarokat itt Kanadában gyalázzák, és milyen jogon?

  A magyarellenes kampány kanadai szereplőiről

  A legutóbbi magyarországi választásokat követően Kanadában is hirtelen megjelent a magyarországi demokráciát féltő "ellenzék. Ezt a szerepet a "Kanadai Magyar Hírlap," http://kanadaihirlap.com/ (a továbbiakban KMH) Internetes újság tölti be. A KMH a Gyurcsány féle Demokratikus Charta, illetve Demokratikus Koalíció vezérvonalát követi. A KMH tájékoztató irodájának három csinyovníkja van: Christopher Adam, Göllner András, és legújabban a KMH "magyarországi tudósítójaként" megjelölt Szemenyei Kis Tamás.

  Az előző ügyeletes nagyhatalom által kijelölt kádárjankó kommunista helytartókról azt szokták mondani, hogy a magyaroknak még a kommunistákból is a legrosszabja jutott. Ez mondható el a KMH személyzetéről is. Christopher Adam, lapos, szellemtelen, és magyar nyelvhasználat, és a szabatos fogalmazás elemeivel küszködő írásait stréber buzgóságával, és ágáló tudálékosságával igyekszik pótolni. A nyomatékosság kedvéért, Christopher Adam cikkeit az ottawai Carleton Egyetem előadójaként írja alá, s ezzel igyekszik súlyt adni szavainak. http://www.huncor.com/rovid2011/adamhtm.htm

  Göllner András névjegye: A Magyar Nemzet 2008. május 13. száma Najra sikolyai címmel cikket közöl Göllner András ténykedéséről. A cikk szerint: "Göllner András a fordulat után bukkant fel Magyarországon, ahol 1991-ben a Hill and Knowlton "píár"-cég budapesti irodájának lett a vezetője. Az iraki háború előtt e cég találta ki és vitte véghez - Tom Lantos, a nemrég elhunyt amerikai kongresszusi képviselő hathatós közreműködésével - azt a hazugságkampányt, amelyben Lantos egy kongresszusi emberjogi csoport elnökeként egy 15 éves, magát állítólag a boszszútól való félelmében csupán "Najrának" nevező kuvaiti ápolónőt szólaltatott meg. "Najra" Amerikában a jóérzésű emberek százmillióit megbotránkoztatva arról "tanúskodott", hogy a Kuvait városban lévő Al-Addan kórházban saját szemével látta, amint a behatoló iraki katonák az újszülötteket az inkubátorokból kitépték, és a hideg padlóra hajították, hogy ott pusztuljanak.
  Az amerikai sajtó később kiderítette, hogy "Najra" valójában a Washingtonban akkreditált kuvaiti nagykövet lánya, és az iraki invázió idején Amerikában tartózkodott apjával." A fentiekhez csak annyit adhatunk hozzá, hogy az Irak elleni amerikai "rendszer leváltás" következményeként több millió, értsd millió ártatlan ember vesztette életét. http://mno.hu/migr_1834/najra-sikolyai-387472

  Mind Christopher Adam, mind Göllner András csak törik a magyar nyelvet, ami önmagában is szégyenletessé teszi ezt az egész vállalkozást.

  Különös hálótársak

  A KMH triumvirátusának harmadik tagja Szemenyei Kis Tamás. Az angol nyelvben van egy Shakespeare soraira épülő közmondás, mely szerint: "A politika különös hálótársakat teremt" (Politics makes strange bedfellows.") Szemenyei Kis Tamás "igazi" életútjának feltárása egy néhai kalandregény írójának feladata.
  Jellemének, és igazi lényének felderítése, pedig a klinikai pszichiátria feladata.

  Ha, mindez nem lenne ilyen bántó a magyarok számára, akkor az Interneten böngészve jót szórakozhatnánk Szemenyei Kis Tamás kanyargós életútjának megvetést, és elképedést okozó állomásain.

  Míg Göllner András, és Christopher Adam, a nekik nem tetsző írások szerzőit "csak" butáknak, vagy a maguk által képviselt "felsőbb igazság" megértésére genetikailag alkalmatlanoknak, betegnek, vagy esetleg "csak" fasisztának minősítik, addig Szemenyei Kis Tamás az ellenséget Hungaristáknak, nyilasoknak, Náciknak, "szálasistáknak" minősíti. Legtöbbször mindennek egyszerre.

  Szemenyei Kis Tamás szóhasználatában a "Szálasi" kifejezésnek egy fajta Jolly Joker szerű, mindenre alkalmazható szerepe van, és annak főnévi jelentése mellet, ige, melléknév, jelző, határozószó és kötőszóként is szerepel.
  Némi káröröm is vegyül abba, hogy ha a magyarellenes kampány kanadai részlegében már egy Szemenyei Kis Tamás "segítségére" szorulnak, akkor már a végét járják. Jó hír lehet az is, hogy amit ebben a gyalázatos kampányban a magyarok ellen mondani kell arra Christopher Adam, és Göllner Andráson kívül ma már csak egy Szemenyei Kis Tamás vállalkozik.

  Szemenyei Kis Tamásnak a kanadai magyarellenes kampány porondján való ténykedésével kapcsolatban felmerül, azonban egy komolyabb, és bántóbb kérdés is. Kertész Péter, magyarországi (Pulitzer emlékdíjas, és Tolerancia díjas) író 1995. augusztus 23-án interjút készített Szemenyei Kis Tamással. Szemenyei Kis Tamás ugyanis, a MIÉP 2009. október 22-i tüntetésén röplapokat osztogatott: A röplap címe: "ŐSZINTE MAGYAR SZÓ A ZSIDÓSÁGHOZ 1945-1995." A röplapot közzétette a kanadai eredetű 24. ÓRA Hungarista lap szerkesztősége, névszerint Tóth Judit és Szemenyei Kiss Tamás. A tüntetés szervezői a helyszínen nyilvánosan tiltakoztak a fenti röpirat osztogatása ellen. A röpirat osztogatása kapcsán készült interjúban Szemenyei Kis Tamás többek között a következőket mondja hangszalagra:

  Kis Péter: De ők ( a Holocaust zsidó áldozatai) magyar állampolgárok voltak.
  Szemenyei Kis Tamás: Én inkább azt mondom, hogy vendégpolgárok. A zsidóság Magyarországon vendégpolgár. Magyar állampolgár, de ha úgy nézzük, van a magyar nemzet, a magyar nép, amelyik itt él, és vannak vendégpolgárok.
  Kertész P. Úgy, mint?
  Szemenyei Kis tamás: Úgy, mint a zsidók például. De mondhatom a cigányokat is, vagy a kínaiakat, akik idejöttek.
  -----------------------
  Kertész P: Mit jelent mégis az, hogy vendégpolgár?
  ------------------------ Szemenyei Kis Tamás:…A cigányság, hogy egy ilyen elég buta kifejezéssel éljek, primitívebb, szellemileg egyszerűbb fajta...
  Kertész P: A zsidóság an blokk nem magyar?
  Szemenyei: Nem
  Kertész P: Hanem?
  Szemenyei Kis Tamás: A zsidóság an blokk zsidó. Másnak semmiképp nem lehet elfogadni.

  --------------------
  Kertész P. Ki írta a röplap szövegét?
  Szemenyei Kis Tamás: Az aláírók. Tóth Judit és Szemenyei-Kiss Tamás. Mi vagyunk a 24. Óra magyarországi kiadója és a lap szerkesztői is egyben.
  Szemenyei Kis Tamás, Kertész Péterhez írt egyik későbbi levelében nem tagadja, hogy a fentieket mondta volna, csak azt kifogásolja, hogy Kertész Péter miért jelentette meg a fenti interjút másodjára is.
  http://kertesz.freeblog.hu/archives/2007/07/24/2495311/

  A fenti kijelentéseket Szemenyei Kis Tamás már középkorú felnőttként tette. Nem valószínű, hogy az elmúlt tizenöt évben intellektuális fejlődése során patent antiszemitából, patent magyargyűlölővé válthatott volna. Az élet nem így működik. A fenti kijelentéseket Szemenyei-Kiss Tamás már középkorú felnőttként tette. Nem valószínű, hogy az elmúlt tizenöt évben intellektuális fejlődése során patent antiszemitából patent magyar gyűlölővé válthatott volna. Az élet nem így működik. A valóság az, hogy Göllner András és pártfogoltja, Christopher Adam megtalálták párjukat a kanadai nyilas lap volt szerzőjében, "Szemenyei"-Kiss Tamásban. Szemenyei Kis Tamás visszataszító antiszemitizmusának a jelenlegi magyarellenes kampány fennen hirdetett szólamaival való összehangolása, azonban legyen perlőink feladata.


  Kérjük, írja alá Tiltakozásunkat, a minden jóérzésű magyart mélységesen sértő magyarellenes támadások ellen. Csatlakozzon a már több mint háromezer aláíróhoz! A közös Tiltakozás aláírható a következő címen: http://www.magyarelet.ca/petition/


  megjelent a Gondola.hu oldalain is, 2012. január 5.

  Kérjük írja alá a magyarellenes támadások elleni Tiltakozásunkat  » vissza a HUNSOR honlapjára  írta Kaslik Péter
  a HUNSOR kanadai munkatársa, a HUNCOR főszerkesztője


  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Kaslik Péter írásai:
  A magyarellenes kampány, és az emigráció
  Felelet a Mondolatra
  "Ne Feledd a Tért"
  Egy Bolgár Svédországban a magyarokról angolul
  "Két pogány közt" - a harmadikról ne is beszéljünk
  Vízállásjelentés - Göncz Kinga nyilatkozik
  A Benes dekrétumok – tegnap, és ma
  Jóakarók és prókátorok
  A KISZ-király és a kancellár
  "Elcserélt fejek"
  Megérdemlik e a magyarok Gyurcsány Ferencet?
  A kettős állampolgárság igazi arca
  A reményhez 2006.
  A merénylők és terroristák országában - Magyarverések Vajdaságban
  Mit kíván, (és mit nem kíván) a Vajdasági Magyar Szövetség?
  Híd a Semmibe...
  Szfinx a Hortobágyon
  Két úr a villamoson
  Levél haza - Az én kopogtató cédulám
  A magyar diplomácia és a vajdasági magyarok - írta Kaslik Péter
  Húsz év múlva - A magyarellenes támadások és a vajdasági magyar vezetok
  „Mint aki halkan belelépett…”
  Gyurcsány Ferenc és mária országa
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Vissza a HUNSOR honlapjára

   HUNSOR - All Rights Reserved - ., A.D.