A Magyar Svéd Online Források honlapja  


  Eltüntették a magyar helységneveket a szlovák tankönyvekből
  HUNSOR medencefigyelő


  Csak szlovák nyelven szerepelnek a helységnevek a szlovákiai magyar általános iskolák negyedik osztálya számára készült új honismereti tankönyvben. A Magyar Koalíció Pártja (MKP) követeli, hogy vonják be a szerintük alkotmánysértő tankönyvet.

  A szlovák oktatási miniszter bejelentette: nem vonja vissza a tankönyvet. "Ez felháborító, ilyen messzire még a kommunista oktatáspolitika sem merészkedett" - mondta Szigeti László, az MKP oktatási kérdéseket felügyelő alelnöke Pozsonyban annak kapcsán, hogy a szlovákiai magyar általános iskolák negyedik évfolyama számára készült honismereti tankönyvben minden helységnév csak szlovákul szerepel.

  Az új honismereti tankönyv, amely Szlovákia történelmét, földrajzát, nevezetességeit és hagyományait mutatja be, Szigeti László szerint Ján Mikolaj oktatási miniszter májusi utasítását is megsérti. Szigeti az oktatási törvény kapcsán tavasszal tárgyalt a Ján Slota-féle Szlovák Nemzeti Párthoz tartozó szlovák oktatási miniszterrel, aki végül egy körlevélben elrendelte, hogy a magyar nyelvű tankönyvekben szereplő helységnevek szlovák megnevezése után azok magyar megfelelői is szerepeljenek, zárójelbe téve. Szigeti szerint egyelőre nem lehet tudni, hogy a könyv a kiadó önkénye miatt jelent meg csak szlovák nevekkel, vagy egy titkos miniszteri utasítás nyomán kerülhetett négyezer magyar tanuló és a tanárok kezébe.

  Az MKP alelnöke, volt oktatási miniszter szerint a tankönyv egyéb okokból is alkalmatlan az oktatásra: nyelvi hibáktól hemzseg, magyartalan és történelmi csúsztatásoktól sem mentes. "Ez a szégyenletes történet a szlovákiai magyaroknak beígért status quo újabb durva megsértése. Követeljük a tankönyv bevonását" - mondta Szigeti.

  Az MKP olyan honismereti tankönyvet tartana elfogadhatónak, amelyekben a földrajzi nevek előbb az oktatás nyelvén, magyarul, a szlovák megfelelőik pedig zárójelben szerepelnek. Szigeti László szerint a tankönyv alkotmánysértő is, mert ellentmond az alaptörvénynek, amely szerint az állam köteles a nemzeti oktatásról és annak eszközeiről gondoskodni.

  Az MKP politikusa ezért elképzelhetőnek tartja, hogy szükség esetén a párt nemzetközi politikai fórumokhoz fordul és a polgári engedetlenség alkalmazását is mérlegeli. A szlovák oktatási miniszter kedden bejelentette, nem vonja vissza a Honismeret című tankönyvet, mert az a hatályos államnyelvi törvényhez igazodik. "És mi tartjuk magunkat a törvényhez, amelyben világosan megfogalmazódik, hogy Szlovákiában a földrajzi neveket eredeti hangzásuk szerint, tehát államnyelven, szlovákul kell feltüntetni, és ez a tankönyvekre is vonatkozik" - mondta Mikolaj a Pátria Rádióban.


  A szlovák kormánypártok számon akarják kérni az MKP-t

  A szlovák kormánykoalíció három pártja mindenképpen számon akarja kérni a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) képviselőin a pozsonyi parlament októberi ülésén azt, hogy miért vettek részt a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán (KMKF), valamint tudni akarják, mit követtek el Budapesten Szlovákia ellen.

  Pavol Paska házelnök kétszer elvetette a Ján Slota Szlovák Nemzeti Pártja (SNS) által szorgalmazott "elszámoltatást", de úgy tűnik, hogy most fejet hajt az immár mindhárom koalíciós párt által támogatott követelés előtt. Az októberi ülésen Dusan Caplovic miniszterelnök-helyettes beszámolója alapján vizsgálják meg, hogy a magyarok részvétele milyen Szlovákiát veszélyeztető következményekkel járhat. Az MKP közölte, hogy nem óhajt részt venni a jelzett "elszámoltatáson".

  Noha a magyar házelnök, Szili Katalin már évekkel korábban létrehozta a KMKF fórumát, a Ján Slota vezette SNS csak a testület legutóbbi, szeptember derekán sorra került ülésének hírére fújt riadót, mondván, hogy a szlovák parlament MKP-frakciójának képviselői a budapesti fórumon immár intézményesített formában mesterkednek a történelmi Magyarország visszaállításán.

  Bárdos Gyula, az MKP frakcióvezetője kedden újfent jelezte: ha az elszámoltatásra mégis sor kerülne, a magyar frakció egyetlen tagja sem tartózkodik majd az ülésteremben. "A vádak alaptalanok, a gyanúsítgatás sértő, szerves része a napról napra gerjesztett magyarellenes közhangulatnak. Mi a szlovák parlamentet a törvényhozás testületének tekintjük, megbízatásunknak megfelelően veszünk részt annak munkájában, ahhoz pedig végképp nem kívánunk asszisztálni, hogy a legfőbb törvényhozás intézményéből tetszőlegesen számonkérő széket rögtönözzenek" - fogalmazott Bárdos.


  Duka Zólyomi az EP-ben a magyarellenességről

  Egyértelműen megállapítható, hogy Robert Fico koalíciós kormányának hatalomra kerülése óta valami nagyon nincs rendben Szlovákiában - szögezte le hétfőn az Európai Parlamentben tartott, napirend előtti felszólalásában Duka Zólyomi Árpád (MKP) néppárti képviselő. - Különösen az egyik koalíciós párt elnökének, Ján Slotának köszönhetően elviselhetetlen mértékben szaporodnak a magyarellenes, soviniszta, rasszista-xenofób és antiszemita megnyilvánulások, uszítások." Az állabbiakban felszólalása teljes szövegét adjuk közre.

  "A Szlovák Köztársaság, mint az Unió egyik tagállama magáévá tette a jogállamiság és a demokráciából kifolyó elveket, illetve az Európai Unió értékrendjét, ami többek között azt is jelenti, hogy tiszteletben kellene tartania a társadalom kulturális és nyelvi sokszínűségből következő elveket.
  Az Open Society Fund nemrégi megvalósított felméréséből azonban kitűnik, hogy Szlovákiában a szlovák nemzetiségű iskolás diákok körében veszélyes mértékben megnőtt a magyar kisebbséghez tartozókkal szembeni gyűlölet, és több mint 63 %-uknak az a véleménye, hogy a kisebbségi magyaroknak nyilvános helyen kizárólag szlovákul kellene beszélniük, anyanyelvükön kizárólag otthon beszélhetnének. Ettől is szomorúbb tény, hogy a szlovák oktatási miniszter a parlamenti felszólalásában teljes mellszélességgel kiállt ez mellett a vélemény mellett.

  Ez az állapot felháborító! Az oktatási miniszter véleménye alkotmányellenes, ellentétben áll Szlovákia törvényeivel illetve mindazon demokratikus elvekkel, amelyeket Európa és a szlovák társadalom többsége vall. Ez az emberi jogok és a nemzetközi egyezmények által szavatolt kisebbségi jogok megsértése. Egyértelműen megállapítható, hogy Robert Fico koalíciós kormányának hatalomra kerülése óta valami nagyon nincs rendben Szlovákiában.

  Különösen az egyik koalíciós párt elnökének, Ján Slotának köszönhetően, elviselhetetlen mértékben szaporodnak a magyarellenes, soviniszta, rasszista-xenofób és antiszemita megnyilvánulások, uszítások. Ami még inkább szembetűnő, az az, hogy a miniszterelnök és a kormány részéről sem ítéli el senki ezt a veszélyes és ártalmas folyamatot."


  Gál Kinga a szlovákiai magyarellenességet tette szóvá az Európai Parlamentben

  "Ne csak hirdessük a kultúrák közötti párbeszédet, de védjük is meg, ha támadják" - mondta Gál Kinga néppárti (fideszes) európai parlamenti képviselő az EP hétfői brüsszeli ülésén, napirend előtt elhangzott felszólalásában, amelyben a szlovákiai magyarellenesség jelenségeit tette szóvá.

  Két éve egy fiatal magyar lányt azért vertek meg fényes nappal Szlovákiában, mert magyarul beszélt, majd a hatalmi gépezet összezárt, és a magyar Malina Hedvig azóta sem találta meg az igazát - emlékeztetett Gál Kinga. Egy éve pedig - folytatta - a beneši dekrétumok politikai újraélesztésével figyelmeztette másodrangúságukra az együtt élő magyarokat a szlovák parlament.

  "Ezzel nem ért véget a sor, sőt napjainkban is az egyik szlovák kormánypárt elnöke, Ján Slota uszító, durva kijelentéseinek lehetünk tanúi" - mondta Gál Kinga. Felhívta a figyelmet arra, hogy a YouTube internetes videómegosztó oldalon találhatóak olyan játékok, amelyek a magyar kisebbségi párt politikusainak megölésére biztatnak, a szlovák oktatási miniszter pedig tiltaná a magyarok anyanyelvhasználatát a közterületeken.

  Az uszítás következményei máris jól érezhetők - jelentette ki a magyar EP-képviselő, és kiemelte: a legutóbbi közvélemény-kutatások szerint Szlovákiában a 15 évesek több mint 60 százaléka a magyarokat gyűlöli a legjobban.

  A magyarok pedig félnek - állítja a fideszes politikus.
  "Mindez napjainkban történik, itt az unióban, az európai intézmények asszisztenciája mellett. Széttárja mindenki a karját, a következmények elmaradnak, a gyűlölet nő. A parlament, a bizottság, a tanács elfoglalt, ünnepli a kultúrák közötti párbeszéd évét" - fogalmazott Gál Kinga.


  forrás: Magyar Nemzet, MTI, Új Szó  [HUNSOR medencefigyelő - ® HUNSOR -]

  » vissza a HUNSOR honlapjára

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Korábbi cikkek:

  A HUNSOR felszólítsa Szolovákiát a jogállam eszközeinek használatára Malina Hedvig esetében
  Külügyi bizottság: politikai befolyástól mentes igazságszolgáltatást Szlovakiaban!
  Malina Hedvig esete a szlovák "hazájával"
  Tiltakozzunk a jogsértések és jogmegtagadások ellen!
  Rendőrök védték meg a magyarok tiltakozásától Szabadkán
  Elfojtott tiltakozás Szabadkán
  Az egyéves EU-tagság: Szlovákiai melósok, dán sajtok, ír magyarok
  Naponta verik a temerini magyar elítélteket a szerbek
  Szegényebbek lettünk egy síremlékkel
  A Benes-dekrétumok hatvan éve
  Felszabadultunk...
  Az élőhalott délvidék hörgő visszhangja
  Marosvásárhely, 1990. március 19–20.
  Amit tudni kell Bocskai Istvánról
  Petőfi a tüntetők között
  Petőfi Sándor naplójából
  Külpolitikai határaink


  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Vissza a HUNSOR honlapjára

  HUNSOR - All Rights Reserved - ., A.D.