A Magyar Svéd Online Források honlapja  


  Ipolynyéki magyarverés és unios felszolalások az újabb szlovák magyarellenes atrocitások ellen
  HUNSOR medencefigyelő - HUNSOR összeállítás


  Újabb magyarverés Szlovákiában, ezúttal Ipolynyéken. A Duna Tv információi szerint a falu diszkójában két váci tizenévest bántalmazott egy 12 fos társaság

      Megrugdosták, megverték oket, pisztollyal megfenyegették, késobb pedig gázspray-vel lefújták oket. Autójuk szélvédojét betörték. Egyikük, egy 19 éves fiatalember bordazúzódást és agyrázkódást szenvedett. Beszámolója szerint azért verték meg oket, mert magyarok.

  Közben ülésezett Az Európai Parlament - napirendi ponton voltak a szlovákiai magyarverések is

  Az elmúlt hetekben számos erőszakos cselekményről és provokációról kaptunk hírt Szlovákiában élő barátainktól. - mondta összegezve Schmitt Pál, részletezve hogy az Európai Unióban nincs helye a nemzetiségek közötti uszító megnyilvánulásoknak mint az most történik Szlovákiában.

  Az incidensek a Szlovákiában élő magyar nemzeti kisebbséget, valamint a roma közösséget érintették, tettleges bántalmazások, illetve nyilvános sporteseményen történt trágár és gyűlöletkeltő transzparensek kihelyezése során. Egy magyar nemzetiségű lányt például azért bántalmaztak, mert magyar nyelven beszélt a mobiltelefonján.

  A történtek valósággal sokkolták a szlovákiai magyar közvéleményt, hiszen hasonló atrocitásokra az elmúlt nyolc évben nem volt példa. Ezek a felháborító kisebbség-ellenes megnyilvánulások teljes mértékben szemben állnak az Európai Unió értékrendjével és elveivel, amelyek biztosítását belépésekor Szlovákia is szavatolta.

  Az Európai Unióban nincs helye a nemzetiségek közötti békés együttélést veszélyeztető, uszító megnyilvánulásoknak, különösen akkor, ha azok kormányzati politikusoktól származnak. Kérem, lépjünk fel közösen a szlovák kormány egyes tagjainak szélsőséges nyilatkozatai ellen, hogy azok ne ösztönözhessenek újabb erőszakos cselekményekre.
  Amennyiben hűek kívánunk maradni az unió alapelveihez, az egyéni és kollektív emberi jogok tiszteletben tartásához, most kell cselekednünk, mielőtt az erőszakos események tragédiába torkollnak!

  Tabajdi Csaba: A nacionalizmus bozóttüzeit azonnal el kell oltani

  Az Európai Parlament több frakciója, a szocialista és a néppárti frakciók is kifejezték aggodalmukat, amikor Szlovákiában olyan koalíció alakult a nyáron, amelynek egyik pártvezetője évek óta gyűlöletbeszéddel uszít a kisebbségek ellen. Sajnos félelmeik igaznak bizonyultak. A nacionalista pártvezér gyűlöletbeszéde kiengedte a szellemet a palackból. Felbátorodtak a szélsőséges nacionalisták, akik már több alkalommal fizikailag bántalmazták a magyar kisebbség tagjait. Ilyen az elmúlt évtizedben Szlovákiában nem fordult elő. Sajnos Fico kormányfő elhatárolódása késett, és akkor sem volt egyértelmű. Bízom benne, hogy a szlovák kormányfő lassan megérti, hogy az Európai Unió nem tolerálja, ha egy kormány a nacionalizmus tüzével játszik. A nacionalista bozóttüzeket azonnal el kellett volna oltani Szlovákiában. Fico miniszterelnök téved, ha a kisebbség képviselőit teszi felelőssé. Nem valószínű, hogy Martin Schulz, Poul Nyrup Rasmussen, Hans-Gert Pöttering, Elmar Brok a Magyar Koalíció Pártjának felbujtására foglalt állást a múlt héten. Az európai értékrend nem teszi lehetővé a nacionalizmust. Senkinek sem érdeke Szlovákia elszigetelése, de a nacionalizmus, a rasszizmus elszigetelése mindannyiunk kötelessége.

  Járóka Lívia: A Slotát jellemző megnyilvánulások nem megengedhetőek

  Jan Slota a romákkal szembeni "zéró tolerancia" elv meghirdetője évek óta büntetlenül hangoztatja magyar- és cigányellenes jelszavait, ami egyre erősödő tendenciát mutatott a tavaszi szlovák kampányidőszak alatt.
  A köztudottan nacionalista párt vezetője, aki alkotmányellenes, előítéletes megnyilvánulásaival tudatosan gerjeszti a romaellenességet a szlovák lakosság körében, a szlovák kormány tagjaként, koalíciós partnerként, mégis megkezdhette már munkáját.
  Hasonló megnyilvánulások a Meciar vezette kormány alatt már szinte visszavonhatatlan következményekkel jártak a szlovák roma lakosság számára. Egyes szlovák politikusok fajgyűlölő megnyilvánulásai még jobban erősítik, sok ember számára legitimálják az egyre erősödő kisebbségekkel szembeni ellenérzéseket. Szlovákia a mai Európában, az egyik legtöbbféle nemzeti kisebbséget magáénak mondható ország. Becslések szerint Szlovákiában nyolcszázezer roma él nagyon súlyos szociális és gazdasági körülmények között. Kirekesztettségük megszüntetése az ország társadalmi és politikai életében való részvételük megteremtése az egyik legkomolyabb kihívást jelenti a kormánynak.

  A mindennapi nyílt vagy rejtett előítéleteket elszenvedő szlovák roma lakosság és más kisebbségek számára a jelenlegi politikai atmoszféra joggal ijesztő és bizonytalan, a Slotát jellemző megnyilvánulások pedig egy demokráciában semmilyen körülmények között nem megengedhetőek.

  Duka-Zólyomi Árpád: Robert Fico kormányfő csak késve, nem megfelelően határolódott el

  Szlovákiában, az új kormánnyal feszült, az unió értékrendjét sértő helyzet alakult ki. Megjelent a fizikai erőszak, a nyíltan nemzetgyalázó feliratok, csupán azért, mert valaki magyarul beszél - mert más nemzetiséghez tartozik. Robert Fico kormányfő csak késve, nem megfelelően határolódott el az idegengyűlölettől és a magyarellenes támadásoktól. Azonban a mód, ahogy tette megdöbbentő. Támad, politikailag ítélkezik, bűnbakot keres: és ezt a szlovákiai magyar választók legitim képviselőjében, a Magyar Koalíció Pártjában találja meg.

  Minek köszönhető ez az állapot? Aggodalmaink beigazolódtak. A döntő hiba akkor történt, amikor egy szélsőséges és elsősorban magyarellenes párt a kormány tagja lett. Ezzel megnyíltak a szelepek és hitelességet kapott a megfélemlítés. Milyen tanulság vonható le ebből az állapotból? Az, hogy az unió csúcsszerveinek jobban oda kellene figyelniük arra, hogy mi történik tagállamainkban, és ha kell, azonnal reagálniuk, cselekedniük kell, hogy a rendellenességeket, a törvénytelenségeket még a csírájában elfojthassuk.


  forrás: HírTv, Gondola.hu  [HUNSOR medencefigyelő - ® HUNSOR -]

  » vissza a HUNSOR honlapjára

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Korábbi cikkek:

  Diószegi magyarverés: újabb szlovák agresszió magyar fiatal ellen
  Révkomárom: Megverték, mert magyarul szólalt meg
  Román rendőrök vertek meg motorosokat a Szent Anna-tónál
  Román csendôrök vertek meg négy gyergyószentmiklósi fiatalt
  Éva Mária Barki: "Egy népnek ki kell mondania, ha akar valamit"
  Éva Mária Barki: semmisnek tekinthető a trianoni békeszerződés
  Letter till OSCE on Hungarian minority beyond the borders
  Magyar jelképek delvideki templomainkban
  A román kisebbségi törvény buktatói
  Tiltakozzunk a jogsértések és jogmegtagadások ellen!
  Rendőrök védték meg a magyarok tiltakozásától Szabadkán
  Elfojtott tiltakozás Szabadkán
  Az egyéves EU-tagság: Szlovákiai melósok, dán sajtok, ír magyarok
  Naponta verik a temerini magyar elítélteket a szerbek
  Szegényebbek lettünk egy síremlékkel
  A Benes-dekrétumok hatvan éve
  Felszabadultunk...
  Az élőhalott délvidék hörgő visszhangja
  Marosvásárhely, 1990. március 19–20.
  Amit tudni kell Bocskai Istvánról
  Petőfi a tüntetők között
  Petőfi Sándor naplójából
  Külpolitikai határaink


  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Vissza a HUNSOR honlapjára

  HUNSOR - All Rights Reserved - ., A.D.