A Magyar Svéd Online Források honlapja  


  Magyarul peng a svéd pénz
  HUNSOR medencefigyelő


  Ha valaki betéved a malmői történeti múzeumba, alaposan megnézi a régi érmeket és elolvassa a tájékoztatókat, érdekes dolgot fedezhet fel: az első svéd pénzérmék magyar importból származtak, nevezetesen Körmöcbányán gyártották őket. Maga a "pénz" szó svédül pedig "peng". Ugye, nem kell a hallható magyar kapcsolatot (pengő) másként is bizonyítani?

      
  Az első svéd pénzérme (995-1022)

  Különben a magyarok kalandozásai is nagyon hasonlítottak - céljaikban és kivitelezésükben is - a vikingek kalandozásaihoz. A svéd történelemkönyvek ezt a korabeli hasonlóságot meg is említik. Nem beszélve a két történelem fél évezreddel későbbi kapcsolódásairól: "Az 1200 katonából álló svéd lovasezred a végső roham előtt pár nappal érkezik meg Buda alá. Soraikban ott halad Nils Bielke svéd közkatona is, aki már 1684-ben is itt harcolt, és később majd megírja mindkét ostrom történetét.

  De most még roppant nehéz feladat előtt áll társaival együtt; amint a falakhoz érnek, kő bomba- és golyózápor fogadja őket..." - írja Buda 1686-os visszavételéről Varga J. János. Ez a katonai tett különben sem is volt svéd részről kockázatmentes, mivel a szultánt még ebben az időben is állítólag hatalmas termetű svédekből álló testőrség védte.

  S ha tovább tekintünk a történelemben, láthatjuk, hogy a svéd ötszázkoronás bankjegyen is egy magyar származású svéd mérnök a "svéd mechanika atyja", Christopher Polhem képe látható.

  Svéd történelem magyar kapcsolatokkal

  I.(Szent)István magyar királynak Skandináviából származó kardja volt és varjagok(vikingek) is voltak a testôrségében.

  A svéd, késôi Ynglinga királyi ház és a magyar Árpád-ház között vérkapcsolat I.András ma- gyar király(1046-1060) lévén jött létre. A története azzal kezdôdött, hogy Skötkonung Olof svéd király (994-1022) leányát Ingegerd-et feleságül vette Novgorod és Kiev uralkodňja Ja- rosláv. Három lányuk született, akiket sorban férjhez adtak. Harmadik leányukat Anasztáziát, András magyar herceghez, a késöbbi I.András királyhoz adták feleségül. Fiúk Salamon is ma- gyar király lett, (1063-1074) aki anyai ágon Skötkonung Olof svéd király dédunokája volt.

  Zsigmond lengyel (és svéd) király 1593 szeptember 30-án Stockholmba érkezett. A stock- holmi díszpompás bevonuláson nagy számban magyarok is részt vettek, mint Zsigmond ki- rály testôrei. Ôk kísérték a fiatal királyi házaspárt Stockholmba. A bevonulásnál 400 magyar lovas katona díszes öltözetben, csillogó-villogó szerelésben, ámulatba ejtette a királynézésre várakozó stockholmiakat. Nemcsak az 1594 február 19-i uppsalai koronázáson álltak dísz- ôrséget, hanem elötte február 1-én a szintén Uppsalában tartott, III. János király temetési gyászszertartásán is.

  Torstensson Lennart tábornagy a svéd hadsereg parancsnoka 1643 tavaszán közös haditervet dolgozott ki, I. Rákňczi György erdélyi fejedelemmel. A brünni kastélynál találkozott a két sereg. A díszebéd másfél óra hosszáig tartott, amely igen sok és változatos ételbôl állt. A katonák is jól érezték magukat, egymással vendégeskedtek, holmikat, sôt lovakat is csere- beréltek. Azután I. Rákóczi György 12 rendes és 3 mozsárágyút, valamint több ezer lovas katonát, és néhány ezer gyalogos zsoldost hagyott Brünnél, Torstensson tábornagy segitségé- re.

  Krisztína svéd királynô 1654-ben a tronról való lemondásáról eképpen értesítette II.Rákóczi Györgyöt: " Felséges fejedelem, drága barátom! Mi lemondunk a mi örökölt országunkról és a legmagasabb hatalmat átadjuk a mi vérrokonunknak, a maga származású hercegnek, Károly Gusztáv úrnak, aki Svédország trónörököse. Mivel Ön mindíg ragaszkodó szeretetet tanusított felénk, ezért értesítjük elhatározásunkról. Az Ön szeretete és ragaszkodása folytatódni fog a mi vérrokonunk és utódunk felé." Krisztína királynô apja, II. Gusztáv Adolf svéd királynak felesége: Mária, Eleonňra testvérét Katalint, Bethlen Gábor Erdély fejedelme vette feleségül, így a király és a fejedelem sógorok lettek.

  Svéd-magyar hadjárat Lengyelországban:

  A svéd X.Károly egyik szövetségese, Frigyes Vilmos volt. A másik szövetségesének II. Rákóczi Györgyöt kérte fel a király. A svéd király követei sűrün Jártak II. Rákóczi György udvarába. X. Károly svéd király 1657 áprílis 1-én Modliborzyce Falunál találkozott II.Rákóczi Györggyel.

  1714-ben XII. Károly svéd király, amikor Törökországból hazaindult, Debrecenben és Pesten szállt meg. Pihenésük helyeit emléktáblák jelzik. A Sparre tábornok által vezetett 1168 embert számoló csoport karácsonykor volt Pesten, ahol enni és innivaló várta a haza vonuló svédeket.


  forrás: nol.hu, hunsor.se  [HUNSOR medencefigyelő - ® HUNSOR -]

  » vissza a HUNSOR honlapjára

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Korábbi cikkek:

  A HUNSOR felszólítsa Szolovákiát a jogállam eszközeinek használatára Malina Hedvig esetében
  Külügyi bizottság: politikai befolyástól mentes igazságszolgáltatást Szlovakiaban!
  Malina Hedvig esete a szlovák "hazájával"
  Tiltakozzunk a jogsértések és jogmegtagadások ellen!
  Rendőrök védték meg a magyarok tiltakozásától Szabadkán
  Elfojtott tiltakozás Szabadkán
  Az egyéves EU-tagság: Szlovákiai melósok, dán sajtok, ír magyarok
  Naponta verik a temerini magyar elítélteket a szerbek
  Szegényebbek lettünk egy síremlékkel
  A Benes-dekrétumok hatvan éve
  Felszabadultunk...
  Az élőhalott délvidék hörgő visszhangja
  Marosvásárhely, 1990. március 19–20.
  Amit tudni kell Bocskai Istvánról
  Petőfi a tüntetők között
  Petőfi Sándor naplójából
  Külpolitikai határaink


  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Vissza a HUNSOR honlapjára

  HUNSOR - All Rights Reserved - ., A.D.