A Magyar Svéd Online Források honlapja  


  "Teljes egyetértés" - avagy Miben is értettek egyet Kostunica és Kasza?
  írta Bozoki Antal
  az Árgus intézobizottságának az elnöke
  HUNSOR medencefigyelő


  A november 2-i Kostunica – Kasza találkozó margójára

     Több irányból is jelzések érkeztek, hogy Szerbiában – a politikusok kijelentései ellenére – a nemzeti kisebbségi jogokkal azért még sincs minden rendben.

  Szeptember 29-én az Európai Parlament Vajdaságra vonatkozó állásfoglalásában – mivel évek óta a szerb központi és helyi szerveknek nem sikerült javítaniuk az emberi és kisebbségi jogok tiszteletben tartásának helyzetén és bíróság elé állítani az eroszakos cselekmények és zaklatások elkövetoit – "mély aggodalmát fejezte ki az emberi jogok ismétlodo megsértései, valamint a jog és a rend Vajdaságban tapasztalható hiánya miatt".

  Október 24-én a Vajdasági Horvátok Demokratikus Szövetségének elnöksége határozatot fogadott el a horvát nép helyzetérol Vajdaságban, amelyben kimondja, hogy "a horvát nemzeti közösség helyzete Vajdaság területén igen összetett, a horvátok egyenlotlen helyzetben vannak a többségi és egyes kisebbségi népekkel szemben, a Szerb Köztársaság pedig nem biztosítja a nemzetközi szabványok szerinti védelmet a kisebbségek részére".

  Julijan Tamas, a Vajdasági Tudományos és Muvészeti Akadémia elnöke ugyanezen a napon úgy értékelte: "a vajdasági nemzeti kisebbségek rosszabb helyzetben vannak, mint ahogyan azt az állami tisztségviselok feltüntetik". Az újvidéki sajtótájékoztatón elmondta, vannak ugyan az európai jogszabályokkal egybehangolt, a kisebbségi jogokat biztosító jogszabályok, de hangsúlyozta, a helyzet más, a nemzeti kisebbségek tagjainak "minden okuk megvan arra, hogy rosszul érezzék magukat". A köztársasági hatalom tisztában van azzal, hogy igenis van probléma, de szonyeg alá söpri, jóllehet sok lehetoség van a megoldására – mondta Tamas.

  Lázadozó szervezetek A Vajdasági Magyar Szövetség dél-bácskai és szerémségi körzeti szervezete október 27-én – reagálva a legújabb falfirkákra – lemondásra szólította fel Rasim Ljajic kisebbségi minisztert. "Vajdaságban a nemzetek közötti viszonyok mérgezése tovább folyik, a nyomásgyakorlás, megfélemlítés, az elköltözködésre való felszólítás nem szunik – olvasható a közleményben. (A krónikások felfigyeltek, hogy a VMSZ említett körzeti szervezete az itteni magyarságot illeto kérdésekben – nem eloször – a párt központjától eltéro álláspontokat fogalmaz meg. Hogy az ilyen "partizán" akciókat a szabadkai pártvezetoség meddig turi meg az majd elválik, de az is lehetséges, hogy valamiféle "munkamegosztásról" van szó.)

  Az Árgus Szerbiai Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület és a szerbiai román közösség október 28-án közleményében támogatta Rasim Ljajicnak, az Államközösség emberi jogi és kisebbségügyi miniszterének a lemondására irányuló követeléseket. Ljajic szerint azonban "a vajdasági nemzetiségi viszonyokért inkább Korhecz Tamás, a VMSZ tartományi kisebbségi minisztere felelos, mert nagyobb a hatásköre".

  – A nacionalista és soviniszta megnyilvánulások sokasodása, amelyek legdurvább megnyilvánulása a kisebbségek zaklatása azt igazolja, hogy a jelenlegi hatalom nem hajlandó beismerni: az utóbbi öt évben folytatott kisebbségi politika, amelytol a kisebbségek a helyzetük javítását várták, nem járult hozzá a nyílt és megoldatlan problémák rendezéséhez – olvasható az Árgus közleményében. Ugyanazon a napon a Tanjug belgrádi hírügynökség idézte a Szerbiai Román Közösségek Tanácsa nevu, kevéssé ismert szervezet közleményét, amely szerint Ljajicnak részint ama kijelentése miatt kell lemondani, miszerint Románia és Magyarország ki fogja használni a Brüsszelhez való közelségét, hogy napirendre tuzze a Szerbiában élo kisebbségeik helyzetét. A másik ok az, hogy Ljajic nem foganatosított intézkedéseket a román közösség helyzetének javítása végett.

  Kostunica – Kasza egyetértés

  A kisebbségi politikával elégedetlenkedo külföldiek és belföldiek számának növekedése, valamint a Szerbia és Montenegró és Magyarország közötti megállapodással összhangban megalakított kisebbségügyi vegyes bizottság és a bizottság november 10-én esedékes szabadkai második ülésének vészes közeledése valamiféle kisebbségpolitikai eredmény felmutatásra sürgette Vojislav Kostunica szerbiai kormányfot. Így került / kerülhetett sor a Kasza Józseffel, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökével való (a nyilvánosság kizárásával, de "többszemközti") találkozóra, amely – mint a Magyar Szó tudtul adta – "teljes egyetértéssel" fejezodött be (november 3., 1. o.) és amelynek "máris van eredménye" (november 5–6., 1. és 5. o.)

  Miben is értettek egyet Kostunica és Kasza?

  A találkozóról kiadott kormányközlemény szerint a két tisztségviselo "teljes egyetértésre jutott a kölcsönös tiszteletnek a jelentoségérol a nemzetek közötti viszonyokban". Vagyis, abban ami már régen nem képezi / képezheti vita tárgyát, ami teljesen természetes: az egymás tiszteletben tartása.

  A közlemény szerint "a megbeszélésen kiemelték annak szükségességét, hogy közösen vegyenek részt a nemzeti kisebbségek helyzetének javításában és megállapodtak, hogy megbeszéléseket szerveznek a köztársasági igazságügyi, belügyi és oktatásügyi miniszterekkel, amelyeken az üggyel kapcsolatos konkrét megoldásokról tárgyalnak. Hangsúlyozták, lehetové kell tenni a kisebbségek részarányos jelenlétét az igazságügyi szervekben, nyelvtanfolyamokat kell szervezni a rendorök számára a többnemzetiségu környezetekben, az oktatásügy terén pedig az oktatásügyi programokban és tervekben külön figyelmet kell szentelni a nemzetek közötti tolerancia fejlesztésének".

  Ezek a megfogalmazások csupa olyan ígéreteket tartalmaznak, amelyeket már régen meg kellet volna a gyakorlatban valósítani, s amelyeket a szerb kormány mindeddig halogatott. Ezek közé tartozik a nemzetek közötti incidenseket vizsgáló bizottság megalakítása is, amire Kostunica még 2004 nyarán ígéretet tett. Mindez valójában annak a beismerését is tartalmazza, hogy a szerb kormány(ok) az utóbbi öt évben úgyszólván semmit sem tettek a belföldi jogszabályok és a nemzetközi kötelezettségek teljesítése terén!

  Ezt a megállapítást igazolja a közleménynek az a része is, mely szerint Kostunica és Kasza "megállapodtak arról, hogy programot dolgoznak ki a kisebbségi jogok ismertetésérol és védelmérol a köztársasági kisebbségi tanács, az államközösségi kisebbségi és emberi jogi minisztérium és a vajdasági kormány koordinált részvételével". Más szóval: Még csak most akarják ismertetni a kisebbségi jogokat és azok védelmét ...

  A konkrét megoldatlan kérdések közül – a közlemény szerint – egyedül a szabadkai magyar nyelvu tanítóképzo megnyitása került szóba, amellyel kapcsolatban megvitatták az "eddigi tevékenységeket". Ismét semmi konkrétum. Ezért túlságosan optimistának tunik a Magyar Szó címoldalán a találkozóról szóló írás címe, hogy "Még az idén beindulhat a szabadkai tanítóképzo kar". A tordai és a magyarittabéi magyar nyelvu elemi iskolák önállósulásáról pedig – a sajtó szerint – még csak említés sem történt.

  A találkozón elhangzott az is, hogy "minél rövidebb idon belül" a szerb kormány elé kell terjeszteni a nemzeti tanácsok hatáskörérol és megválasztásának módjáról szóló törvénytervezetet". Hogy ez a "minél rövidebb idon belül" mit jelent és milyen lesz a törvénytervezetet az majd csak késobb derül ki. Már csak azért is, mert mindkét félnek megfelel a jelenlegi egypárti (VMSZ-es) Magyar Nemzeti Tanács.

  Van-e készség?

  Kostunica kormányfonek és Kasza Józsefnek is, aki – miután kibukott a szerb kormány alelnöki tisztségébol s nem tud látványosabb eredményt felmutatni – szüksége volt erre a találkozóra. A találkozó jelentosége ebben ki is merül. Konkrét eredmények – de nem ennek a találkozónak köszöntetoen – csak akkor lesznek, ha a szerb hatalomnak ezek felmutatására (elsosorban az ország nemzetközi megítélése miatt) szüksége lesz. A szerb fél továbbra sem mutat kello készséget a vajdasági magyarság általános helyzetének rendezésére és a nyílt kérdések megoldására.

  A VMSZ elnöke ismét a vajdasági magyarság egészének képviseletében tetszelgett, holott erre nincsen semmilyen jogosítványa. Nem vonható kétségbe, hogy a VMSZ a vajdasági magyarság legtömegesebb pártja, de ez még nem jogosítja fel az elnökét, hogy az egész kisebbségi magyar közösséget képviselje.

  Nem eloször történik meg, hogy valamelyik vajdasági magyar párt képviseloje a szerbiai hatalommal a nyilvánosság kizárásával az egész kisebbségi közösségünket érinto kérdésekrol tárgyal. Ezt megtiltani ugyan nem lehet, de alapveto követelmény – ha valaki az egész közösséget kívánja képviselni –, hogy a tárgyalások elott illik közösen megfogalmazni a nyílt kérdéseket és a szerbiai hatalom iránti elvárásokat.

  Ugyancsak elengedhetetlen követelmény a tárgyalások eredményérol és azokról a kérdésekrol szóló ködösítés nélküli beszámoló, amelyekben nem született egyetértés. De hát, hol vagyunk mi még a demokráciától ...

  írta Bozóki Antal
  az Árgus intézobizottságának az elnöke


  forrás: argus.org.yu
  [HUNSOR medencefigyelő - ® HUNSOR -]  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Korábbi cikkek:

  » Anti-Minority Incidents Continue in Vojvodina (HHRF)
  » Matuska Márton: Tisztelgés az ártatlan áldozatok emléke előtt
  » Makovecz: "A szétszabdalt szálakat össze kell kötni"
  » Továbbra is tart a szerb elnyomás a Délvidéken
  » Halottak napi éltető imáink
  » Túszhelyzetben a vajdasági magyarság
  » Magyarellenes lépések Csángóföldön
  » HRW: "Veszélyes közömbösség: erőszak a kisebbségek ellen Szerbiában"
  » Makovecz: "A szétszabdalt szálakat össze kell kötni"
  » Katalonia, ahol sikeresebbek az autonomista törekvések
  » Benes-dekrétumok: Újabb bírálat Szlovákiának
  » Remegős világ után feketeleves - írta Stányó Tóth Gizella
  » A délvidéki magyarok helyzetérol az EBESZ konferenciáján
  » Az EP a vajdasági kisebbségek jogainak védelmére intette Szerbiát
  » Délvidék: jogsértések a magyarok ellen
  » A merénylők és terroristák országában - Magyarverések Vajdaságban
  » Szabadka: Meggyalázták az ártatlan áldozatok emlékművét
  » Gyilkosság Magyarkanizsán
  » Tom Lantos: Éles amerikai bírálat Szerbiának
  » Csíkszentgyörgyi magyarverés: Rendőrök vertek meg egy betegnyugdíjast (2005.09.05)
  » Magyar gimnazistát vertek meg szerb fiatalok Szabadkán 2005.09.20
  » Magyar kiskatonát bántalmaztak a zentai laktanyában 2005.09.18
  » Magyart bántalmaztak szerb diákok Szabadkán 2005.09.16
  » Két magyar fiatalt vertek meg Újvidéken
  » Temerini magyarverés: Szabadlábra helyezték a magyarverőket
  » Egy magyar fiút sulyossan bántalmaztak a szerbek Palicson
  » Két magyar fiút sulyossan bántalmaztak a szerbek Újvidéken
  » Becsey: Drákói szigor a magyarok ellen
  » Vasrudas leszámolás bácskossuthfalvi diszkóban
  » Tomboló magyarellenesség Szerbiában
  » Naponta verik a temerini magyar elítélteket a szerbek
  » Véresre vertek egy horgosi fiút Szabadkán
  » Magyart vertek az újvidéki színhazban
  » Becsey: A Vajdaság ügyérol nem szabad megfeledkezniük az európai intézményeknek
  » Becsey: A Vajdasági magyarok helyzete nem javult, az EU intézményei is felelősek
  » Becsey: Drákói szigor a magyarok ellen
  » Becsey: Enyhíteni kell a kis- és középvállalkozások adminisztratív terheit
  » Becsey: Uniós tagságunk adó- és vámkövetkezményei
  » Kosztolányira emlékeztek Szabadkán
  » Véresre vertek egy horgosi fiút Szabadkán
  » Magyart vertek az újvidéki színhazban
  » Tanulmányok a nemzeti kisebbség kérdéseiről
  » Anti-Minority Incidents Continue in Vojvodina (HHRF)


  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Vissza a HUNSOR honlapjára

  HUNSOR - All Rights Reserved - ., A.D.