[ start ]  [ hunsor ] 
[index] [2.Historia] [3.Dagens Vajdaság] [5.Slutsatser] [6.Källförteckning]

4. Folkmordet 1944-1945

Serbiens ovilja att erkänna folkmordet 1944-1945 pĺ ungrare frĺn Vojvodina, tyskar och judar

Människans värdighet och därmed mänskligheten är grundläggande värden i Europeiska unionen (se Nice- och Lissabonfördragen). Dessa värden kränks ständigt av Serbien i och med att de inte erkänner det folkmord som ägde rum 1944–1945, där omkring 40 000 ungrare frĺn Vojvodina och 260 000 tyskar och judar föll offer för Titos partisaner med den ”kollektiva skulden” som förevändning. Genom denna ovilja att erkänna folkmordet förvägras även alla offer möjligheten till ĺterupprättelse. Varför tar kommissionen, mot bakgrund av detta, inte upp denna frĺga som ett centralt villkor inför stabiliserings- och associeringsavtal och inför en utvidgning av unionen enligt Köpenhamnskriterierna inom ramen för förhandlingar och kontakter med regeringar i Belgrad? Utan erkännande av historisk skuld och utan en begäran om nĺd kan inga europeiska nationer förenas med övriga Europeiska unionen. Hur skulle dĺ serber kunna förenas med ungrare, tyskar och judar?

Mer om folkmordet:

- Freezing weeks of 1944/45 in Vojvodina läs här
- Fifty Thousand Hungarian Martyrs - av István Nyárádi läs här
- Titoist Atrocities in Vojvodina 1944-1945: Serbian Vendetta in Bacska
   av Tibor Cseres läs här


[index] [2.Historia] [3.Dagens Vajdaság] [5.Slutsatser] [6.Källförteckning]
Mer om
Vajdaság...

Här kan du läsa
ännu mer
Information,

och fakta
om Vajdaság(Vojvodina)pĺ engelska.
 
[ start ] [ HUNSOR ]
Copyright © 1997- All Rights Reserved. Web Editor & Creative Development by Kormos László