[ start ]  [ hunsor ] 
[index]   [2.Historia]   [3.Dagens Vajdaság]  [4. Folkmordet 1944-1945]   [6.Källförteckning]  

5. Egna slutsatser och åsikter

Brutala fysiska attacker mot allt som är inte serbiskt

På sistone har antalet ungerskfientliga utfall och atrociteter i Vojvodina (Délvidék-Vajdaság), Serbien och Montenegro påtagligt ökat och misshandel av ungrarna och andra minoriteter blivit allt grövre.

HUNSOR – redaktionen, som konstant bevakar och har bevakat, de människliga rättigheternas ställning i Central Europa, starkt fördömer dessa ungerskfientliga aktioner och den systematiska misshandeln av ungrare som utförs och har utförts av serber i Vojvodina/Serbien.

Under den senaste tiden har HUNSOR – redaktionen, via massmedia samt genom olika monitoring organisationer fått in rapporter och informerats om många händelser, som berör grov misshandel av etniska ungrare. Ungrarna slås ner på öppen gata i Vojvodina-Serbien, bara på grund av de är just ungrare. De här händelserna kan inte tolereras i någon form. Dessa händelser berör den ungerska minoritetens vardagsliv i Vojvodina-Serbien.

Ibland hittas de som är skyldiga till misshandel, men oftast så sker det inte några rättsliga åtgärder, eftersom offren saknar förtroende för myndigheterna, p.g.a. att både polisen och åklagarmyndigheterna är släpphänta och låter de skyldiga som är av serbiskt ursprung, - gå fria. Det som vi hört och sett via massmedia är bara toppen av ett isberg, därför uppmanar vi den serbiska regeringen att i framtiden ta situationen mer allvarligt.

HUNSOR, – som är en oberoende nyhetskälla och portal som bevakar människliga rättigheters ställning i central Europa, höjer starkt sin röst emot det misshandel och diskriminering av ungerska minoriteten som pågår även idag i Vojvodina-Serbien.

HUNSOR vill uppmana Ungerska men också den Svenska regeringen, att vidta bestämda och mer konkreta åtgärder, både i Europeiska och internationella forum och myndigheter för att stoppa dessa oacceptabla företeelser som pågår i Vojvodina-Serbien!

Samtidigt uppmanar vi den Serbiska regeringen och deras minoritets minister, - som arbetar och är ansvarig för landets minoritets-och människorättsfrågor, att vidta beslutsamma och klara åtgärder i ärendet så att den grova misshandel mot den ungerska och andra minoriteter upphör så snabbt som möjlig.

Vi får inte sitta med armarna i kors, när sådana grymheter sker gentemot minoriteter i ett land i Europa när med facit i hand vi alla vet, att i den delen av Europa världssamfundet måste agera snabbt, innan illdåd och grymheter stärks och dess spridning vidgas.

Oavsätt om den är riktad mot ungrare, rusiner, kroater eller någon annan minoritet från Vojvodina-Serbien, den Serbiska regeringen och deras myndigheter bör tillämpa och bruka alla möjliga demokratiska medel för att lösa problemet, och sätta stopp för misshandel och hets mot folkgrupp i alla dessa former.

De ungerskfientliga illdåden som nu har pågått under 5 år i Vojvodina, är väldigt bekymrande och ytterst allvarliga om vi tänker på de händelser de övriga minoriteter på Balkan har drabbats, under dem senaste kriget på Balkan.

Nyligen kunde man läsa i de serbiska tidningar (från Belgrad) att högtidsfirandet av Ungerska Revolutionen 1956, - som hölls av en grupp ungrare i provinsen Backa-Banat, staden Topolya (Backa-Topola) - var en samling av fascistiska slödder.

Flera gånger har vi uppmärksammat att vissa massmedier och dagstidningar från Belgrad, sprider, – helt medvetet -, kraftigt negativbetonad missledande egensinnigt tolkad information om Vojvodinaungrare och om ungrare i allmänt.

Rapporterna om de otäcka händelserna i Vojvodina skrivs på ett sådant sätt och i sådana dimensioner så att en bildad människa finner uppgifterna i den serbiska median som ”ej tillförlitliga” och inte objektiva.

Det 10-åriga blodiga kriget i det serbiska samhället fick som följd att oliktänkande och olikartade nu förkastas och inte accepteras. Utfrysning av icke-serber har blivit en tradition i landet och en vardag för minoriteterna i Serbien.

VI PROTESTERAR! : Mot systematisk misshandel av ungerska ungdomar. Mot den kraftigt ökande ungerskfientliga klottringen som dykt upp i Subotica (Szabadka, Coka (Csóka), Novi Sad (Ùjvidék), Srbobran (Szenttamás), Temerin (Temerin), Padej (Padé), Senta (Zenta) och i andra städer i Vojvodina. Mot skadegörelsen av teaterbyggnaden i Novi Sad (Újvidék) och den ungerska skolans byggnader i Subotica (Szabadka). Mot skadegörelsen av ungerska kyrkogårdar och gravstenar. Mot grov misshandel av två ungerska småflickor och mot den trafikolyckan i vilken en rattfull serbisk polis körde ihjäl en ungersk flicka!

Vi protesterar även för att de serbiska myndigheterna hittills inte har gjort några konkreta åtgärder i frågan.

Från den serbiska regeringen och från Polismyndigheten i staden Subotica (Szabadka) kräver vi att alla de gärningsmän som fortfarande är på fri fot skall ställas inför rätta och straffas i enighet med det gällande lagstiftningen för begångna brott.

Vi får inte tillåta att Vojvodinaungrarnas grundläggande mänskliga rättigheter kränks. Vi uppmanar Serbiens minoritets - och människorätts minister att göra allt som är i hans befogenhet, för att all misshandel och alla brott gentemot ungrarna i Vojvodina upphör så snabbt som möjligt!

Vi uppmanar det serbiska rättsväsendet, för omedelbara och effektiva åtgärder, för att de som utför och ligger bakom dessa omänskliga dåd, hamnar i domstol och döms enligt rättstatsprincipen.

En gång för alltid måste den fientliga attityden och den negativa inställningen mot minoriteterna upphöra i Serbien.

Rapporter om brutala fysiska attacker:

- EJK: Anti-Hungarian intemperance in Vojvodina 2008 läs här

- Report of The Human Rights Center In Vojvodina 2008 läs här

- IHF: 2006 REPORT on situation of Human Rights in Serbia & Montenegro läs här

- Swedish Helsinki Commitee & YIHR REPORT on minorities in Serbia läs här

- Swedish Helsinki Committee: The Transitional Laws in Serbia are not implementated läs här

- HRW Report 2005: Violence against ethnic minorities continued in Serbia läs här

- HRW Report 2005: Serbia Fails to Curb Violence Against Minorities läs här

- Continuing Escalation of Anti-Minority Incidents in Vojvodina (HHRF) in 2004 läs här

- Serious Anti-Minority Incidents in Vojvodina (HHRF) - III. läs här

- Serious Anti-Minority Incidents in Vojvodina (HHRF) - II. läs här

- Serious Anti-Minority Incidents in Vojvodina (HHRF) - I. läs här


EU's rapporter om situationen av de mänskliga rättigheter i Vojvodina:

- Without the confession of slaughters in Vojvodina Serbia cannot become member of the EU läs här

- EP Resolution: The harrasment of Vojvodina Hungarians läs här

- Fact-Finding Mission by the European Parliament to Voivodina 2. läs här

- Fact-Finding Mission by the European Parliament to Voivodina 1. läs här[index] [2.Historia] [3.Dagens Vajdaság] [4. Folkmordet 1944-1945] [6.Källförteckning]
Mer om
Vajdaság...

Här kan du läsa
ännu mer
Information,

och fakta
om Vajdaság(Vojvodina)på engelska.
 
[ start ] [ HUNSOR ]
Copyright © 1997- HUNSOR. All Rights Reserved. Web Editor & Creative Development by Kormos László