A Magyar Svéd Online Források honlapja  


  December 5-e: Egy csokor fájdalom ...
  HUNSOR medencefigyelő


  "Végzem, mit az idő rám mér,
  Végzem, ha kell százszorozva!
  Hinni kell csak, s feljutunk mi,
  Fel a fényes csillagokba!"
  (Kányádi Sándor)


  "Egy csokor fájdalom... Ugye, a virág “magától” nő a réten, az ember leszakítja és csokrot készít belőle, majd szerelmének, anyjának, testvérének, lányának adja, akár valamilyen jeles alkalomból, vagy csak úgy ...

  2004, december 5-én éjjel hurrikán söpört végig a Kárpátmedencében, földrengés volt, majd rövid ideig csend, dermesztő csend... Aztán, szinte “magától” kinottek a fájdalom virágjai, ezekből szakítottam néhányat, csokrot kötöttem belőlük, és átadom nektek, magyaroknak, határon belül is és azon túl is...
  Keserű igen
  Forrás: erdély ma
  [ 2004-12-05 - 22:20:09 ]


  Akinek került már kedvese, közeli hozzátartozója műtőszobába, az ismeri ezt az érzést. A reményteli vágy elegyét a félelemmel, a segíteni akarás harcát a tehetetlenség béklyóival. Ülni, enni nem lehet a torokba szorult gombóc miatt, az idő alig telik, minden zajra riadtan mozdul a test. Kora délutánig még az volt a kérdés, van-e elméleti esély az érvényességre. Fél hatkor aztán kiderült, hogy jobb a időarányos részvétel, mint az idei, uniós parlamenti képviselők megválasztására kiírt voksoláson. Ekkor már azt számolgattuk, az éppen aktuális részvételi arány mellett hány százalékban kell győznie az igennek ahhoz, hogy érvényes legyen a népszavazás.

  A határon túl még jobban, többen szurkoltak, mint itthon. Égtek a telefonvonalak - ottani barátok, ismerősök érdeklődtek és biztattak a részvételre. Ők megtettek mindent, amit megtehettek: zsúfolásig teltek a templomok, az emberek az igazi hazában kiírt referendum sikeréért imádkoztak.
  „Nézz uram az anyaországra, ahol döntenek sorsunk felől, adj bölcsességet és tisztánlátást testvéreinknek, kapcsold össze imádságunkat mindazokéval, akik ma sok-sok templomban hittel keresnek téged, és várják útmutatásodat” – szólt a fohász.

  Az anyaországi testvérek többségének nem volt fontos ez a kérdés. Talán hallgattak a miniszterelnökre, aki felelős kormányfőhöz méltatlan módon, harminchat órával a voksolás megkezdése előtt a távolmaradásra biztatta a választópolgárokat. A szavazásra jogosultak több mint hatvan százaléka otthon maradt – nem ért meg nekik egy tízperces sétát az a kérdés, hogy magyar-e a (határon túli) magyar.

  Az igazi hidegzuhany a hétórás urnazárás után jött. A szavazatok felének a feldolgozásáig győzelemre állt a nem – az anyaországi szavazók a család melege helyett a kályhán rotyogó fazék tartalmára szavaztak. Bevált a riogatás, a nyugdíjcsökkentéssel és adóemeléssel fenyegető taktika. Este negyed kilenckor fordult meg valamicskét a helyzet, amikor leheletnyivel vezetni kezdett az igen.

  Az erdélyi író-építész és polihisztor, Kós Károly azt írta 1911-ben: „Mai helyzetünk az, hogy a zárt sorokban, egységes vezetés mellett és öntudatosan előrenyomuló románsággal szemben az erdélyi elszegényedett, fáradt és reményvesztett magyar társadalom lépésről lépésre, lassan, de folyamatosan kénytelen visszavonulni minden téren. Sorsunkat előre látjuk és csodára nem számíthatunk. Mi magunk gyöngék vagyunk, és segítségre nem jön sem a magyarországi társadalom, sem az állam”.

  A csoda most is elmaradt. Az anyaországról jövő mostoha bánásmódot eddig lehetett magyarázni azzal, hogy csak a politikusok mondtak le a határon túli magyarokról, de most a nép döntött így. Nem csak ők, mi is veszítettünk, hiszen hogyan lehet ezek után szembenézni egy tiszta tekintetű székellyel, egy magyarságában megalázott délvidéki fiatallal? Végképp beszorultunk a trianoni határok közé, mert nem akadt kétmillió igen egy olyan kérdésben, hogy kék-e az ég, magyar-e a magyar.

  Most egy ideig megint szégyen lett magyarnak lenni itthon, és még nagyobb szégyen a határon túl. A szabadkai piacon, ahol holnaptól bátrabban vernek pofán, Kárpátalján, ahol elszállt talán a legeslegutolsó, Európához fűződő remény. És Erdélyben, ahol a tolakodó idegenség joggal hivatkozik arra, hogy hazátlanok vagytok, magyarok. Nagy kár érte, mert most volt egy esély - de mi időközben megtanultunk kicsik lenni.

  írta Lukács Csaba, Magyar Nemzet


  - oo -  Dr. Csiha Kálmán: A legfájóbb ütés, mert mindég attól fáj legjobban az ütés, akit szeretünk
  Forrás: erdély ma
  [ 2004-12-01 - 01:19:09 ]


  A legfájóbb ütés mindég az, amit a szeretteinktől kapunk. Rosszakaratú idegenek kárt okozhatnak az anyagiakban, megvádolhatnak a becsületünkben, meggátolhatnak az előrehaladásunkban, felzaklathatják a lelkünket, de a szívünk legrejtettebb, védtelen titkai felett nincs hatalmuk. azt csak a szeretteink tudják megtaposni, mert az oda vezető ajtóhoz csak nekik van kulcsuk. Ezért mindég a legfájóbb a tőlük jövő ütés. Amikor az 56-os magyar forradalommal egy időben megindult az erdélyi magyarok tömeges letartóztatása is, általában nehéz börtönre ítéltek bennünket, ami többek között azt is jelentette, hogy nem tarthattunk semmi kapcsolatot a családunkkal. Nem volt jogunk sem látogatásra, sem levélváltásra, sem hazai csomagra. Évekig éltünk így, nem tudva, hogy egyáltalán élnek-e otthon a szeretteink, vagy meghaltak már többen közülük. Mégis ők voltak az egyetlen biztos földi pont az életünkben. Közben az otthon maradt feleségeket kitették az állásukból, vagy, ha eddig férjük mellett közös fizetésből éltek, nem adtak állást nekik, csak akkor, ha hivatalosan elváltak férjüktől. El lehet képzelni annak a férfinak a lelkiállapotát, aki verések, éhezések, megalázások közepette azért akart csak életben maradni, hogy egyszer még haza mehessen. Aztán egyszer csak kiáltotta nevét az őr, és benyújtotta a bírósági végzést, hogy írja alá, elvált tőle a felesége. Ez volt a foglyoknak szánt utolsó lélektani ütés. Volt, aki bele is pusztult, mert hát fogalma sem volt arról, hogy különben talán éhen haltak volna a gyermekei. Mert mindég ott volt a gondolat: nem is szükségből tette.
  Szertefoszlott egy távoli otthon megtartó ereje, és nem volt már érdemes élni.

  1989 után azt hittük, hogy vége lesz a külső és belső fájó ütéseknek is.
  Nem így történt. A legfájóbb ütések mindég azoktól jönnek, akiket szeretünk. Mert nekünk is van egy lelki otthonunk, amiben a kisebbségi sors, az elnyomás és a diktatúra éveiben, amikor titkon rejtegettük a magyar zászlókat, (mert tíz-húsz év börtön járt értük, akár a magyar himnusz elénekléséért) mindég olyan bizalommal gondoltunk, mint a régi foglyok a feleségükre. Tudjuk, hogy ez a közös lelki otthon, Magyarország is sok nyomorúságon ment keresztül, de azért mindég fájtak a tőle jövő ütések, mint a foglyoknak a váló-levél. Mert mindég attól fáj legjobban az ütés, akit szeretünk.

  Hol is kezdődtek és hol is folytatódnak az ütések?

  Sok anyaországi nem is tudja, mi az a kisebbségi sors, amikor egy-egy Erdélyből oda költözőről, azt mondja: az a román (vagy az az oláh), vagy egy Bácskából menekültre: az a szerb és így tovább. Igen tudjuk mi, könnyebb így megjelölni egy jövevényt, könnyebb így kifejezni magát, annak a nemzedéknek, amelyet nem tanítottak meg az iskolában, sem otthon arra, hogy Erdélyben mindenek ellenére, még mindég több, mint másfél millióan élünk, hogy Szabadka mellett negyvenezer magyar tömegsírja van, hogy mit szenvedtek a kárpátaljaiak a magyarságukért, hogy mivel küzdenek a felvidékiek. Könnyebb egyszerűen kimondani, hogy az a tót, vagy az az oláh. Tudják ezt az oda-költözöttek is jól, hogy sokaknak könnyebb így kimondani, csak hát fáj. Tagadhatatlanul fáj nekik, mert azoktól kapják az ütést, akiket messziről is szerettek, és akikről azt hitték, hogy otthont találhatnak náluk. Mert ott a határokon kívül igazán nem volt érdemes magyarnak maradni. Fel lehetett volna cserélni mással, mint a börtön életet a fizető besúgó státuszával, de mégsem tették meg sokan, mert nem engedte a lelkük. Éppen csak nevet kellett volna cserélniük, meg eladni ott belül valamit, ami drága és szent volt nekik, és szép karrierjük lett volna, de nem tudták megtenni. Sokukat még mindég bántja a lelkiismeret, hogy valami miatt nem bírták már tovább a küzdelmet és repatriáltak, hogy itthon oláhok, tótok, szerbek legyenek.

  -Ez volt az első ütés.

  Nem régen jártam Kárpátalján. Azon a Kárpátalján, amely a legtöbbet szenvedett magyarságáért. Nekik is megvan a maguk harmincezres tömegsírja Szojván, és jaj még hányan pusztultak el közülük Szibériában, amikor egy napi élelemmel elvitték őket. Itthon a templomaik egy részéből bútorraktárt, vagy gabonatárolót csinált a hatalom. Elvették a parókiákat, nem volt teológiájuk sem, ellenségnek számított, aki pap volt, de az öreg lelkipásztorok, fiatalokat tanítottak ki új lelkipásztoroknak, és megmaradtak. Aztán felbomlott a Szovjetunió. A kárpátaljaiak az otthoni újságokból tudják, hogy az akkori ukrán miniszterelnök felajánlotta Magyarországnak, hogy tárgyaljanak a határokról, mert nem volt ukrán-magyar határszerződés, hiszen sem Trianonban, sem a második világháború után nem volt ukrán-magyar határ. Ott volt a pillanat, amikor egyezkedni lehetett volna, és megpróbált magyarokat magához ölelhetett volna az anyaország. De az új, első független akkori magyar kormány e-helyett kijelentette, hogy nincs területi igénye. Lehet, hogy félt? Vagy talán más magyarázat állt a háttérben?

  Mert magyarázatot mindég tudnak adni az illetékesek. Vagy Nemeskürty Istvánnak van igaza, hogy a történelmi időkben a magyar nép mindég lebénult, mert Mohács óta megszokta, hogy mindég mások intézzék a sorsát? Megvettem az általam nagyon tisztelt, és abban az időben személyesen is megismert Antall József miniszterelnök parlamenti beszédeit. Az utolsóban éppen Kárpátaljára céloz. Hogy meg kellett kötni a szerződést, mert Ukrajnával ez nem volt rendezve.

  -Kárpátalja magyarsága ekkor kapta a legfájóbb ütést: Nem kellett az anyaországnak. Mindég attól fáj legjobban az ütés, akit szeretünk.

  Az Orbán kormány megalkotta a Státustörvényt. Sok vitával, bel- és külföldi ellenállással ment végbe. De végre éreztük, hogy szeretnek bennünket, törődnek velünk is. És úgy éreztük: ez egy kicsi nemzet-egyesítés. És "otthon", Magyarországon is elismernek magyarnak.

  –Aztán jött az ellen-propaganda:

  Húsz millió román fog beözönleni Magyarországra és elveszik a szerencsétlen magyaroktól a kenyeret! Igaz, hogy az új alkotmányban benne van, hogy a Magyar Köztársaság kötelességének érzi a határain kívül élő magyarokkal törődni, de ez csak maradjon olyan elméleti megfogalmazás. Ide a lábát be ne tegye senki közülük, mert akkor mi tönkremegyünk! Belebukott a polgári kormány, hogy szeretni mert bennünket. Az új kormány újra tárgyalt, ami eddig fénylett, az megüresedett, s talán még a koronát is le fogják venni majd a magyar igazolványról, amely maholnap úgysem jelent semmit.

  -Ez volt a harmadik ütés.

  Magyarország belépett az EU-ba. Természetesen szigorítani kell a határokat. Megszülettek az ígéretek is, hogy valahogyan segítenek a külföldi magyarok beutazásán. Segítettek is: Aki Romániából Magyarországra utazik, annak 500,- EUR készpénzt kell felmutatnia, személyenként. Ha férj, feleség megy, netán még egy gyermek is útra kel, az 1.500,-EUR. Nálunk, Erdélyben az körülbelül nyolc hónapi fizetés.

  És még útiköltség is kell és lehet, közben szállás és étel is valahol. Ki tud már könnyen rokon-látogatóba menni? - Szerbia-Montenegróból vízumot kell váltsanak a magyarok, hogy meglátogathassanak valakit odaát. (Kárpátalján is.) Olcsón, vagy ingyen kapják? - De ki kell váltani. Oda kell utazni, sorba kell állni, vissza kell menni, ha nem sikerül rögtön. Esetleg több utat tesz meg Szerbiában, mint amit Magyarországon fog majd megtenni. És persze ma már meg is verhetik érte. Nem nagyon könnyítették meg nekünk a hazautazást. Fáj ez az ütés is! -Ez volt a negyedik.

  De lenne mindenre megoldás. A kettős állampolgárság. Szerbia már félhivatalosan felajánlotta Magyarországnak. Meg lehetett volna ragadni az alkalmat. Nem kellett. E helyett okfejtéseket hallottunk a jogi nehézségekről. Hogy fájhatott ez a délvidéki testvéreinknek! Jobban, mint az, hogy elvakult szerbek megvertek sokakat. Mert az ütés mindég attól fáj legjobban, akit szeretünk.

  Ki lehetne egyezni már valahogyan ez ügyben Romániával és Ukrajnával is. Hiszen mindegyik gyakorolja a maga módján. A Magyarok Világszövetsége népszavazási kérést indított el ezért Magyarországon. Az aláírások száma jóval túlhaladta az aláírási küszöböt. Ha nem jelennek meg elegen a szavazáson, vagy ha nem szavaznak a kérdésre, akkor azt tovább már a parlamentben sem lehet felvetni. Akkor Magyarország véglegesen kitagadott bennünket. És ez lesz az utolsó, legfájóbb, halálos ütés.

  Nekünk nem azért kell a kettős állampolgárság, hogy kiköltözzünk Magyarországra. Aki el akar menni, az anélkül is elmegy. És Románia három év múlva EU tag lesz. Akkor meg éppen oda mehet mindenki, ahova akar. De ott van még Kárpátalja és Szerbia, és a többi testvéreink. És ott van mindnyájunknak a lelke, amely magyar akar maradni még így is, akkor is, amikor nem érdemes. Amikor még hazulrólvis a legfájóbb ütéseket kapjuk.

  Amikor sokszor keserűen elmondjuk Reményikkel:

  "Szomorú szívvel mondom nektek, mai magyarok Magyarország szíve a határokon kívül dobog." És tudjuk, hogy mégis vannak testvéreink. Igazlelkű és áldozatos testvéreink, akikkel egy a lelkünk, tesznek is értünk, akik aláírták az íveket, akik bejárják Erdélyt, és gyűjtenek a gyermekeinknek, hogy tanulhassanak, akik nem reszketnek azért, hogy megszegényednek, hogy kevesebb lesz a kenyerük vagy a kényelmük, mert szeretnek bennünket.

  Jó dolog tudni, hogy Magyarországon vannak még magyarok. Ez az írás nem csak a fájdalomról, hanem az örömről is szól, hogy velük találkozhattunk. Hogy bennük Istentől küldött társakat találhattunk.

  Talán sikerül nekik lefogni az utolsó ütést mérő kezeket.

  írta Dr. Csiha Kálmán, erdélyi református püspök


  - oo -  Fáj, nagyon fáj...
  Forrás: erdély ma
  [ 2004-12-06 - 08:17:00 ]  Nehéz szavakba önteni mindazt, amit most érzünk mi, Magyarország határain túl élő magyarok. Hát mégsem került az Anyaországban elég magyar nemzetben gondolkodó magyar?! Hát tényleg beteg Magyarország? Hát tényleg a vakok, eltévelyedettek, tudatlanok és félrevezetettek országa lenne? Ez nem lehet igaz! Ez nem így igaz!

  Hiábavaló lett volna hát minden fáradozásunk, hiába próbáltuk fellobbantani a kölcsönös szeretet lángját? Hiába festette vörösre a Rákóczi-vár romjait az ezeréves határnál fellobbanó hatalmas máglya? Hiába égtek szerte a nagyvilágban, mindenhol, ahol magyarok élnek, a mécsesek? Hiába kondultak meg vasárnap délben a magyar összetartozásért Erdély-szerte a harangok? Hiába imádkoztak Erdélyben és a Partiumban a kettős állampolgárság megszerzéséért a zsúfolásig megtelt templomokban? Hiába volt "egy szív az akarat"?

  Nem, egy percig sem hiszem, hogy hiába volt mindez! Nem hiszem, mert tudom, hogy Magyarországnak van egy másik arca is... És most azokhoz szólok, akik velünk együtt izgultak, akik azon fáradoztak, hogy meggyőzzék a hajthatatlanokat, akik mindent megtettek azért, hogy több legyen az "IGEN", akik levélben vagy telefonon kerestek meg és elmondták, hogy itt, az ezeréves határ tövében értettek és tapasztaltak meg valamit, amit oly sokáig rejtettek előlük....

  Fáj, nagyon fáj, ami történt, de nem haragszunk Rátok. Mi ezután is magyarok maradunk, továbbra is a magyar nemzet részének tekintjük magunkat, még akkor is, ha nincs erről hivatalos papírunk. Gyertek ezután is jó lelkiismerettel Erdélybe és hozzátok magatokkal a hitetleneket is a Hargita köszöntésére és a Gyimesek hódolatára, hogy személyesen tapasztalják meg az erdélyi emberek világát, vendégszeretetét. Szeretettel várunk Mindnyájatokat, mert továbbra is szilárdan hisszük, hogy éljünk mi, magyarok bárhol a világon, együvé tartozunk!

  Gyertek hát, de hagyjátok otthon azokat, akik tudatosan tették nevetségessé és megvetés tárgyává - nem a magyar nemzetet - , hanem önmagukat!

  írta Deáky András
  Gyimesbükk, 2004. december 5.  - oo -  Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál. "
  Forrás: erdély ma
  [ 2004-12-06 - 19:47:39 ]


  Szombat este nagy lelkesedéssel és bizakodó reménnyel tettünk gyertyát az ablakba. Aztán egész éjjel égett és vasárnap is egész nap. Olyan büszke voltam kicsiny fényére! Ahogy táncot járt a csöppnyi láng, mintha örömtánc lett volna. Büszkén feszítette magát, nyújtogatta lángját egyre magasabbra.

  Ám néha összegörnyedt, mintha terhet róttak volna vállára. Vagy csak szégyenkezett, mert körülötte a szomszédos tömbházakban sehol nem égett más láng? Egyedül volt, ez néha büszkévé tette, néha elbizonytalanította. De nem törte meg! Csak vasárnap este jöttem rá, hogy tánca haláltánc volt.

  Vasárnap este 8 óra tájban kialudt. Pedig még volt benne ero . viasz - éghetett volna. de kialudt. Mintha tudta volna, már nincs értelme az életének, a munkájának. Eddig figyelmeztetett, emlékeztetett, reményt éltetett, de már mindennek vége. Hiába égtek a kis ortüzek az ablakokban, hiába zúgtak Erdély-szerte a harangok...

  A gyertyacsonkot elteszem, hadd emlékeztessen! Lehet, egyszer még elokerül, beolvasztjuk és új gyertya születik belole, ami szintén buzdítani fog egy másik nemes ügy végrehajtására. De lehet, hogy a gyújtózsinórt fogja lángra lobbantani...

  A magyarságunkat nem adjuk fel, még akkor sem, ha másfélmillió csonkaországinak nem kellünk, ötnek meg mindegy, hogy vagyunk-e, egyáltalán. Mi elsosorban erdélyiek vagyunk, itt kell összefognunk nemzetünkért, itt kell megtartanunk magyarságunkat. Itt kell harcolni a jövoért! Egyszer majd a csonka-magyar is ráébred, hozzánk akar tartozni, és akkor o fog jönni, és mi befogadjuk!

  De jövore nem csak június 4-én viselünk majd gyászt, hanem december 5-én is.

  írta Soós Kata, egyetemi hallgató
  Kolozsvár  - oo -  Üzenet haza, Erdélybe
  Forrás: Erdély Ma
  [ 2004-12-07 - 15:49:41 ]


  Dsida-sírbolt a
  Házsongárdi Temetőben
  .Száraz nyelvem kisebzett,
  égő fejem zavart.
  Elindulok, mint egykor Csoma Sándor,
  hogy felkutassak minden magyart.
  Székelyek, ott a bércek szikla-mellén,
  üljetek mellém!
  Magyarok ott a Tisza partján,
  magyarok ott a Duna partján,
  magyarok ott a tót hegyek közt
  s a bácskai szőlőhegyek közt,
  üljetek mellém.
  Magyarok Afrikában, Ázsiában,
  Párisban, vagy Amerikában,
  üljetek mellém!
  Ti eztán születők s ti porlócsontu ősök,
  ti réghalott regősök, ti vértanuk, ti hősök,
  üljetek mellém!
  Ülj ide, gyűlj ide, népem
  s hallgasd, amint énekelek,
  amint a hárfa húrjait,
  feszült idegem húrjait
  jajgatva tépem,
  ó, népem, árva népem!"
  Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus (részlet)  Édestestvéreim, Erdélyi Magyarok!

  Erdélyi Magyar vagyok és három éve élek Budapesten. Kérlek, hallgassatok meg engem!
  Magyarnak lenni és megmaradni egyaránt nehéz a határokon innen és a határokon túl.
  Kérlek benneteket, ne hagyjátok befolyásoltatni magatokat kormánypolitikák által, ne hagyjátok magatokat befolyásoltatni a sikertelen népszavazás által. Ne hagyjátok, hogy a gyűlölet győzedelmeskedjen. Egy tegnapi cikkben olvastam, hogy Székelyudvarhelyen egy bizonyos kávéházban nem szolgálnak ki magyar állampolgárokat. Ne tegyétek ezt!!!

  Erdélybe többségben csak azok mennek, akik igennel szavaztak. Három éve már, hogy köztük élek és nekem kellett vigasztalnom őket a sikertelen népszavazás kihirdetésénél.

  ŐK mindent megtettek! Együtt imádkoztak velünk, fogták a kezünk és bíztattak végig, hogy ne csüggedjünk. És mi is fogtuk azokat az áldott kezeket, melyeknek megadatott, hogy az Igennel változtassanak sorsunkon. Most rajtunk a sor. Meg kell mutassuk Magyarország nemzettelen kormányának, a gyurcsányoknak, hogy csakazértis együvé tartozunk.

  Itt töltött éveim során megtapasztaltam hova vezet a gyűlöletkeltés. A mostani kormány mindent megtesz azért, hogy lelkünket összetörje, nem csak a miénket, hanem a magyarországi magyarokét is, de ugye mi nem hagyjuk??? A mostani kormány mindent megtesz azért, hogy végleg elszakítson bennünket magyarországi testvéreinktől, hogy elültesse a gyűlölet magvát közöttünk. De ugye, mi nem hagyjuk!

  Tudjátok, hogy sokan, akik nem mentek el szavazni, de igennel szavaztak volna, dolgoztak? Tudjátok, hogy miért? Tudjátok, hogy nem biztosítottak számukra szabadnapot? Tudjátok, hogy elveszíthették volna munkahelyüket, ha nem mennek be dolgozni? Tudjátok, hogy akkor még kevesebben lettünk volna?

  És tudjátok, mi folyik ma Magyarországon?

  Tudjátok, mit mondanak azokra, akik március 15-én kitűzik a szívűk fölé a kokárdát? Nácik vagytok!

  Tudjátok, mit mondanak azokra, akik büszkén lobogtatják a zászlót? Sovének vagytok!

  Tudjátok, mit mondanak azokra, akik büszkén és nyíltan vállalják magyarságukat, és nemzeti összetartozásban gondolkoznak? Antiszemiták vagytok.

  Tudjátok, mivel riogatták a magyar szavazókat? Tudjátok, hogy azt mondták, megeszik a kenyerüket, beköltöznek a házaikba, elveszik a munkájukat!

  És mégis maradt 1.500.000 magyar, aki azt is mondta a szavazáskor: Gyertek!
  Egyétek meg kenyerünket, mert szívesen megosszuk veletek. Költözzetek be a házainkba, mert családtagok vagytok, és vegyétek el a munkánkat, mert szenvedtetek már eleget.
  Ha egyetlen magyar állampolgárt is bántani mertek (merjük) úgy szóban, mint tettben, a mai nemzettelen kormány elérte célját.

  Ha egyetlen magyar testvéreteket megtagadjátok (megtagadjuk), a mai nemzettelen kormány gyűlöletkeltő politikája elérte célját és a Nemzet végleg elbukott! Tudjátok, mit mondtak azok, akik Igennel szavaztak? .Szégyenországban élünk!. .Istenem! Hogyan fogok majd egy tisztalelkű határon túli magyar szemébe nézni ezután?. .Hát ennyien maradtunk, mi magyarok?. És ezt azok mondják, akik igennel szavaztak. Az ők lelkük legalább annyira sajog, mint a miénk. Talán még jobban. Bíztak a csodában, akárcsak mi. Bíztak a csodában, de nagyobbat csalódtak, mint mi. Ők még nem tudták azt, amit mi. Nem tudták, hogy ilyen kevesen maradtak .a határokon innen..

  Nekünk, erdélyi magyaroknak kellett vigasztalnunk őket, mert úgy érezték még a remény is meghalt. De a remény nem halt meg! Mi, akik megmaradtunk nem adjuk fel soha!

  írta Horváth Kinga


  - oo -  Wass Albert üzenete
  Forrás: Erdély Ma
  [ 2004-12-07 - 12:48:54 ]


  "Urak, akik a világ dolgait intézitek: adjátok vissza a hegyeimet! Bevallom őszintén, nem érdekel sem a politikátok, se a világnézeti kérdéseitek, sem a nagyszabású elgondolásaitok, melyekkel az embermilliók sorsát rendezni kívánjátok. Egy érdekel csupán: adjátok vissza a hegyeimet! Mert bármit mondanak is a tudósok, a fiskálisok és a katonák: azok a hegyek az enyimek. Mint ahogy én is hozzájuk tartozom attól a perctől fogva, hogy megszülettem a lábuk alatt, abban a kis házban, s ők benéztek hozzám az ablakon. Nem a telekkönyv szerint voltak az enyimek, az igaz. De enyimek voltak Isten rendelése szerint, azáltal, hogy ott születtem, s ott lettem emberré.

  Adjátok vissza a hegyeimet!

  Nézzétek, Urak: idestova ötven esztendeje már, hogy belerángattatok ebbe a játékba. Játszottatok a bőrömön háborút és országosztást, ide-oda ajándékozgattatok engem s a hegyeimet, mint ahogy a gyermekek a játékszereket ajándékozzák egymásnak. S én ötven esztendeig engedelmesen játszottam nektek mindent, amit csak parancsoltatok: kisebbségi sorsot, megaláztatást és elnyomást, üldöztetést nyelvem és fajtám miatt, fölszabadulást és katonásdit. Játszottam háborút. Lelkesedést és halálfélelmet, rámenős bátorságot és fejveszett menekülést, játszottam kétségbeesést, fájdalmat, dühöt, elveszett háborút. Játszottam elveszett otthont és elveszett családot, csikorgó fogú bosszúvágyat és hadifogságot, játszottam hontalan bujdosást, magányos, kóborló farkassorsot az emberi rengetegben...Urak, nekem elég volt!

  Én nem játszom tovább. Adjátok vissza a hegyeimet!

  Ne mondjátok, hogy keressek magamnak máshol helyet a világban, mert nincsen ennek a világnak helye, ami az enyém volna azon az egyen kívül. Ne mondjátok, hogy befogadtok ebbe vagy abba az országba, mert nincsen nekem azokban az országokban semmi keresnivalóm. Ne mondjátok, hogy lelek magamnak hegyek a Kordillerákban vagy a Sierra Nevadan: mert a más hegyei azok, nem az enyimek. Az én számomra nincs szépségük és nincs békességük azoknak a hegyeknek. Adjátok vissza az én hegyeimet!

  És azt se mondjátok, hogy nem én vagyok az egyetlen, akinek ez a sorsa, mert milliók váltak földönfutókká játékaitok során, és én csak egy vagyok a milliók közül. Számomra nem vigasztalás, hogy millióknak fáj ugyanaz, ami nekem. Magamnak fáj, ami bennem fáj. Adjátok vissza a hegyeimet. Ne mondjátok nekem, hogy van, aki többet vesztett, senki sem vesztett annyit, mint én. Nekem nem volt palotám, amit fölépíthetnétek valahol a föld másik oldalán. Nekem nem volt vagyonom, amit bankjaitok visszafizethetnének, ha megszállná őket a jótékonyság láza. Állásom sem volt, hivatalom sem, ami helyett újat adhatnátok. Nekem semmim sem volt, csak a hegyeim és egy asszony, akit szerettem. S ez a kettő többet ért, mint a világ valamennyi palotája, vagyona és hivatala. Senki sem vesztett a játékban annyit, mint én. Adjátok vissza a hegyeimet. Urak, én alázatosan elhiszem, hogy nagyok vagytok, és hatalmasok. Hogy kisujjatok egyetlen mozdulatára milliók halnak meg, országok cserélnek gazdát, és földrészek süllyednek el a tengerek mélységeibe. De mindezeken túl hinni szeretném, hogy tisztelitek az igazságot és a törvényt, amit Isten a világnak adott, és hogy a szívetekben jó szándék szűri át még a kisujjatok mozdulatát is. De ezt csak akkor hihetem el, ha eltörlitek a rontást, ami játékaitok nyomán erre a világra rászabadult, és visszaadjátok a hegyeimet. Mind, együtt vagytok felelősek ezért a rettenetes játékért. Valamennyien, kik a világ dolgait intézitek, határokon és drótsövényeken és világrészeken innen és túl. Elvettétek a hegyeimet. S az életemet elrontottátok, mint ahogy a vásott gyermek elrontja a játékszert, amit már megunt, és aztán a szemétre löki.

  El kell mennem oda, ahol a világ nagyurai esztendők óta gyűléseznek már, és szónoklatokat tartanak a békéről, az igazságról és az emberi jogokról. És ha nem eresztenek be az ajtón, be kell mennem az ablakon. De oda kell állnom elébük, és meg kell mondanom nekik, hogy hagyják abba a szónoklatokat. Mert nem tisztességes dolog szabadságról beszélni, és a mások szabadságát odaajándékozni az ördögnek. Igazságról és emberi jogokról beszélni, és odaajándékozni egy országot a halálnak. Meg fogom kérdezni tőlük: mit vétettem ellenetek, urak? És mit vétett az én népem ott, a hegyek között?

  MAJD ELŐVESZIK A PÉNZTÁRCÁIKAT, MINT AHOGY AZT A GAZDAGOK SZOKTÁK, HA NEM TUDNAK MEGFELELNI A SZEGÉNYEK KÉRDÉSEIRE, DE ÉN AZT MÓDOM NEKIK: NEM, URAK!
  NE ALAMIZSNÁT ADJATOK! ADJÁTOK VISSZA A HEGYEIMET!"

  Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet c. könyvéből


  - oo -  Kós Károly: Kiáltó szó Erdély magyarságához!
  Forrás: erdély ma
  [ Kolozsvár, 1921. ]


  Két keserű esztendeje már, hogy szemünk nyugat felé néz. Láttuk, hogyan hanyatlott le ott a nap. Reménykedő, bízó, sóvárgó és fájó szemünk nézte, hogy a könnyünk csordult ki attól. Mert a nap csak haladt lefelé, hanyatlott egyre; eleinte lassan, aztán gyorsabban, végül lebukott és az égen csak a vérveres fellegek maradtak. Most már megdörzsölhetjük szemünket: Egyelőre nincsen tovább. Ez a nap lebukott, ennek vége. És arcunkról letörölhetjük a könnyeket. Még a nyomukat is.

  *

  Valahol aláírtak valamit, valahol megalkottak valamit, valahol elosztottak valamit; valahol egy nyitott ajtót becsaptak, hogy legyen az zárva örökre. Ahová a magunk erejével, ezer esztendő munkájával kapaszkodtunk, és minden lépcsőfokot a magunk izmaival és eszével láttunk, a magunk vérével öntözött irdatlan sziklába: onnan dobtak le minket. Tudjuk: miért.

  *

  Régi zászlónk összetépve, fegyverünk csorba, lelkünkön bilincs. De tudom: talpra kell állnunk mégis. De tudom: újra kell kezdenünk az izzadságos, nehéz munkát. Tudom: vágni fogjuk kemény, vad sziklába az utat, melyen egy kemény régi nép lép majd velünk és utánunk újra csak felfelé.

  *

  Halljuk, látjuk és tudjuk immár, mert valóság: a régi Magyarország nincsen többé. Nem akkor halt meg, amikor Párisban temetését rendezték, de akkor, amikor ő maga is bejelentette, hogy igenis: nem vagyok már a régi. Ez az igazság! Hetven esztendeje, hogy apáink kimondották azt a szót egy akarattal, és félszázada, hogy megtestesült az ezeresztendős álom: az a Magyarország, melynek fejére Párisban mondották ki az ítéletet. Félszáz esztendeig élt az egy Magyar föld, a nagy, ifjú, erős magyar műhely. Nem hagyatott úgy tovább dolgoznia. Erdély, Bánság, Kőrösvidék és Máramaros magyar népe: minket kiszakítottak, kidobtak abból a műhelyből, amely a mi izzadságos munkánk segedelmével épült fel egykoron. Nem kérdezték akarjuk-e? Mi pedig mai napig nem akartuk elhinni, hogy ez megtörtént, hogy ez megtörténhetett. És két esztendeje, hogy nem dolgoztunk. De vártunk. Vártuk reménykedve, hívő hittel, hogy felkeljen számunkra a nap:

  napnyugaton! Két esztendeig álmodtunk és nem akartunk tudni az Életről, aki körülöttünk tusakodva robogott. Nem akartunk látni és hallani, nem akartunk érezni és élni, csak hinni akartunk és bízni és álmodni és csodákra várni, amik majd felébresztenek. Mert megszoktuk a régit, szerettük, amit egykor megalkottunk. Hittük, hogy az örök időkre a mienk úgy, ahogy azt mi magunknak alkottunk meg.

  Most aztán kisült minden. Két esztendő keserű várakozása, dermedt álma után megtudtunk, hogy minden, amiben hittünk, bíztunk, reménykedtünk: délibáb az. Megtudtuk, hogy a nap nem ott kel fel, ahol lenyugodott. Valljuk be: a mi hitünk nagyot csalódott. Valljuk be: fájt a csalódás; fájt, hogy el kell hajítanunk lelkünk hitét, merthogy nem igaz hit volt az. Erdély, Bánság, Kőrösvidék és Máramaros kétmillió magyarja, nem én mondom neked, de a megcsonkított Magyarország mondta ki a szentenciát rólunk: nem tehetek mást, elfogadom az ítéletet, mely akaratom és hitem ellenére fejemre olvastatott, kihirdettetett és végrehajtatott: Én rólatok, akiket erőszakkal leszakítottak rólam, lemondok.

  Ez az igazság!
  Aki mást mond: hazudik az; aki mást hiszen: álmodik az; aki másban reménykedik: délibábot kerget az. Le kell vonnunk a tanulságot; szembe kell néznünk a kérlelhetetlenül rideg valósággal, és nem szabad ámítanunk magunkat. Dolgoznunk kell, ha élni akarunk, és akarunk élni, tehát dolgozni fogunk.

  De csak magunkban - ezen túl - magunkért. Napnyugat felé pedig ne nézzünk többé. Attól csak nehéz a szívünk és fáj a szemünk. Ott lebukott a nap, és csak az ég vereslik még, és az égen gomolygó nehéz sorsfellegek. Attól csak a könnyünk csordul ki már. Vigyázzunk! A könny drága és - ne lássa azt senki idegen, ami nekünk fáj. De ezeresztendős gőggel tartjuk tekintetünket a mi hegyeink taréja felett, mert itt kell derengenie majd a mi hajnalunknak.

  A régi Magyarország nincs többé számunkra; de Erdély, Ardeal, Siebenbürgen, Transsilvánia, vagy bármi nyelven nevezte és nevezi a világ: feltámadt és van, aminthogy volt akkor is, amikor azt hittük mi magunk, mert akartuk hinni, hogy nincs és csak Magyarország van. Akkor is volt, de most is van és akárhogyan is akarja akármilyen akarat, lesz örökön örökké. Egy félszázados, szépséges útra eresztették le a sorompót, hogy tilos. Ezeresztendős, erdélyi szerszámainkkal, próbált, ősi erőnkkel új utakat kell vágnunk, de magunknak csupán. Régi szerszámokkal új fegyvereket kell kovácsolnunk, a lerakottaknál, az összetörteknél, a kezünkből kicsavartaknál jobbakat. Senki sem fog segíteni minket; de akkor senki se is sajnáljon minket. Egy csokor fájdalom …

  - 16 -

  Építenünk kell! Fogunk hát építeni új, erős várakat a régi Istennek. Az Egynek, az Igazságosnak, az Erős Istennek. Aki ideküldött titkos Ázsiából egykoron minket, és akit mi idehoztunk magunkkal. Aki oltalmazott mind ez ideig és akit mi is megvédelmeztünk magunknak.

  *

  ...Hát eltemették a régi Magyarországot. Szép temetés volt. Sírját beültették virágokkal és fejtül hímes fejfát szúrtak. Hogy, akik élünk még, sírhassunk és sírjunk, és ne merjen eszünkbe jutni az élet, de örökké lássuk a dombot és a virágos dombon a hímes, csillagos, buzogányos fejfát. Minket még a temetésre se hívtak meg... Belenyugszunk, mert bele kell nyugodnunk ebbe is és - hiszünk örök életünkben. Elindulunk új utunkon, de magunkkal visszük a nagy temetés emlékét és egy szilánkot egy keresztre feszített ország keresztjéből.

  * *

  *

  Két esztendeje, hogy sokan közülünk imádkozni tanultak, és sokan átkozódni is. És sokan álmodozni, és sokan megtanultak sírni is, de a legtöbben a vizeket néztük, a mi vizeinket, akik harsogva sietnek hegyeinkből lefelé, ki az Alföldre. Sokan néztük a vizeket, és közülünk sokan el is indultak a vizek mentén le a hegyekből, ki arra napnyugat felé. Hogy onnan soha vissza ne jöjjenek. De az imádkozás ideje eltelt. És el az átkozódás ideje is. Az álmodozásnak is vége és a sírásnak is. Aki pedig elindult a vizek mentén, az többé ide nem jöhet vissza, aki közülünk elmegy, az ne is kívánkozzék közénk vissza valaha; annak itt helye nem lesz soha, és jussa sem lesz annak.

  *

  Fölébredtünk. Látni akarunk tisztán. Szembe akarunk nézni az Élettel, tisztában akarunk lenni helyzetünkkel. Ösmerni akarjuk magunkat. Számba kell vennünk erőinket, szerveznünk kell a munkát, tudnunk kell a célt, amit el akarunk érni. Aki fél, aki gyáva, aki nem bízik, aki gyenge, az lépjen ki a sorból. Az menjen. Az nekünk bajt csinál, az a mi munkánkat akadályozza, az a mi lábunk elé gáncsot vet, a mi árulónk az! Senkit se sirassunk, aki elmegy innen. Senkit se tartsunk vissza. De biztassuk azt is aki habozik; az ingadozóknak sincsen helye itt most. Kiáltó szó vagyok: ezt kiáltom!

  * *

  *

  Az ítélet végrehajtatott: Erdély, Bánság, Kőrösvidék és Máramaros két millió magyarsága bekebeleztetett Romániába... Nem rekriminálunk. Nem keresünk árulókat, nem keressük a megalkuvókat, a gyávákat, a bűnösöket, avagy a bűnbakokat. Nem vigasztaljuk magunkat gyáván azzal, hogy most hibáztatunk. De viseljük sorsunkat, ahogyan az reánk méretett. Nem keresünk jogot vagy jogtalanságot, nem igazságot vagy igazságtalanságot, nem várunk méltányosságot, sem kegyelmet. Nem kutatjuk, hogy az a nélkülünk rólunk készült és kötött trianoni szerződés miféle koldusalamizsnát rendelt számunkra. Nincsen sok értelme ennek. A mi igazságunk: a mi erőnk. Az lesz a mienk, amit ki tudunk küzdeni magunknak. A bátraknak kiáltok hát, a harcolni akaróknak, a kötelességtudóknak; a látni akaróknak, az előrenézőknek. Álljanak elő, ne szégyenkezzenek, ne aludjanak, ne duzzogjanak. Az Élet nem vár; az Élet rohan. Kiáltó szómmal ezt kiáltom !

  * *

  *

  A fundamentum, amire nyugodt lelkiismerettel és bízó lélekkel építhetünk: kétmillió magyar. Kétmillió magyar, ezeresztendős históriája tudatában és tanulságaival, geográfiailag egységes területen egy 13-14 milliós, nem homogén lakosságú, fiatal, alig félszázada önálló életet élő, szegény ország keretében nagy súlydifferenciákat okozhat, amennyiben vele együtt működik, vagy pedig ellene dolgozik. Velünk, Erdély magyarságával, minden időben számolnia kell annak, aki szuverenitását reánk kiterjesztette. Számolnia kell Romániának is, ha azt akarja, hogy területi és népességben való gyarapodása erőgyarapodást is jelentsen, nem pedig fölös terhet, súlyos kölöncöt. Nem szabad elfelejtenie, hogy mi nem az egységes magyarságból elszakasztott egyszerű lélekszám vagyunk, de külön históriai egység ezer esztendő óta, saját, külön erdélyi öntudattal, önálló kultúrával, önérzettel. Tudtunk számolni minden helyzettel, tudtunk kormányozni és tudtunk nehéz vereségek után talpra állani. Erőnket ösmerjük, nem becsüljük azt túl, de nem is kicsinyeljük: sokszor próbáltuk, mennyit bírunk. Mi, kétmillió dolgozó, adózó, anyagi és kultúrértékeket produkáló polgár: felséges erőgyarapodása vagyunk Romániának. De mi, kétmillió nem dolgozó, improduktív, gyűlölködő, alattomos belső ellenség: borzalmas rákfenéje vagyunk Romániának. Nyíltan és őszintén valljuk azonban: inkább vagyunk lojálisak, mint rebellisek; inkább építők, mint rombolók; inkább nyílt barátok, mint titkos ellenségek. De azzal a feltétellel, ha megadatik számunkra az új keretek között az a minimum, melyet mi nemzeti kultúránk, ősi szokásaink, faji öntudatunk, szociális érzésünk, gazdasági fejlődésünk szempontjából ezeresztendős múltunk tanulságaképpen nélkülözhetetlennek tudunk.

  * *

  Egy csokor fájdalom …

  - 17 -
  *

  Kétmillió magyarra, mint fundamentumra akarjuk felépíteni az új keretek közt nemzeti autonómiánkat, melynek egy részét saját szabad elhatározásából ígéri nekünk Románia szentesített törvénye: a gyulafehérvári határozat, más részét megszerzi egyfelől akaratunk és erőnk, másfelől Románia józan belátása. Amit ma a magunk számára kérünk, amiért holnap harcba szállunk és holnapután talán már szenvedünk is, de amit hitünk szerint végre is kivívunk, azt fogják kérni, azért fognak harcolni, szenvedni és azt fogják végül kivívni magunknak szász és román erdélyi nemzettestvéreink is. Nyíltan és bátran kiáltom ki ezt a végső célunkat. Minden hátsó gondolat nélkül, őszintén. És hiszem, hogy ott lappang ez az akarás mindnyájunk lelkében, akik tisztán igyekszünk látni új helyzetünkben az új célt. Mert mi, magyarok megsemmisülhetünk - bár ez nem valószínű -, és eltűnhetik Erdély földjéről a szász is, de élni fog akkor is Erdély, mert geográfiai egyéniség, gazdasági egyéniség, históriai szükségesség. Nyíltan és bátran kiáltom a velünk megnagyobbodott Romániának: mi, magyar fajú magyar hitű és magyar nyelvű polgárai Romániának nemzeti autonómiát akarunk, aminek birtokába bennünk Nagy Románia megbízható polgárságot fog nyerni. Alkudni nem fogunk. Elég erőseknek érezzük magunkat, hogy nyíltan és őszintén beszéljünk, és a kijelentett alapon szilárdan megálljunk. Kétmillió állampolgár biztos támogatása, avagy ellenséges indulata nem lehet közömbös egy sokkal erősebb, konszolidáltabb, gazdagabb államra nézve sem, mint Románia.

  * *
  *

  Valóságokat akartam láttatni; igazságokat akartam kiáltani. Valóságokat és igazságokat, amik fájnak a gyávának, elnémítják az árulót, megrontják az ellenséget, megállítják az elnyomni akarót. Amik bátorságot adnak a csüggedőnek, világot gyújtanak a sötétben tévelygőknek, fegyvert adnak a védteleneknek. Ezt akartam kiáltani és lehet, hogy kiáltó szó leszek a pusztában... Mégis kiáltok ! Neked: Erdély, Bánság, Kőrösvidék és Máramaros ezer esztendős magyarsága: Ébredj két esztendős álmodból, szemedet nyisd ki; nézz széjjel és állj az új életben tusakodni akarók közé. A rohanó idő füledbe harsogja: elég a passzivitásból. Ami eddig orvosság volt és védelem is talán, de minden esetre becsület volt, méreg az ezentúl és gyávaság. Kiáltom a jelszót: építenünk kell, szervezkedjünk át a munkára. Kiáltom a célt: a magyarság nemzeti autonómiája. De kiáltom még egyszer azt is: aki gyáva, aki rest, aki alkudni akar, az nem közénk való, mert az a mi igazi ellenségünk: a mi árulónk. Ezt kiáltom, és hinni akarom, hogy nem leszek mégsem pusztában kiáltó szó csupán...

  írta Kós Károly
  Kolozsvár, 1921.
  [HUNSOR medencefigyelő - ® HUNSOR -]

  » vissza a HUNSOR honlapjára

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Korábbi cikkek:

  Magyarszági romák kértek menedékjogot Svédországban
  A Benes-dekrétumok hatvan éve
  Példátlan rendőri brutalitás október 23-án: Eddig 51 feljelentés
  Megrázó tudósítás az október 23-i eseményekről, Budapestről
  Szolidaritási tüntetés a finnországi magyar nagykövetség előtt is
  Szolidaritási tüntetést tartottak a stockholmi magyarok a magyar követség előtt
  New York-ban Gyurcsány lemondását követelve tüntetett a tömeg
  Válság Magyarországon: Könnygáz, utcai csaták, a kezdettől napról napra
  Éva Mária Barki: "Egy népnek ki kell mondania, ha akar valamit"
  Éva Mária Barki: semmisnek tekinthető a trianoni békeszerződés
  Letter till OSCE on Hungarian minority beyond the borders
  Magyar jelképek delvideki templomainkban
  A román kisebbségi törvény buktatói
  Tiltakozzunk a jogsértések és jogmegtagadások ellen!
  Rendőrök védték meg a magyarok tiltakozásától Szabadkán
  Elfojtott tiltakozás Szabadkán
  Az egyéves EU-tagság: Szlovákiai melósok, dán sajtok, ír magyarok
  Naponta verik a temerini magyar elítélteket a szerbek
  Szegényebbek lettünk egy síremlékkel
  Felszabadultunk...
  Az élőhalott délvidék hörgő visszhangja
  Marosvásárhely, 1990. március 19–20.
  Amit tudni kell Bocskai Istvánról
  Petőfi a tüntetők között
  Petőfi Sándor naplójából
  Külpolitikai határaink


  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Vissza a HUNSOR honlapjára

  HUNSOR - All Rights Reserved - ., A.D.