A Magyar Svéd Online Források honlapja  


  Kiss Antal: "Tiszta beszéd illik és egyértelmű állásfoglalás."
  HUNSOR medencefigyelő


  Nyílt Levél Sólyom Lászlóhoz

  Exelenciás Elnök Úr! A megszólítás elé általában a Tisztelt vagy a Kedves szó járna. Az egyik a köztisztelet a másik a szeretet hangja... Tudja, számomra, négy gyermekes magyar ember számára a legszörnyűbb, hogy most egyiket sem írhatom jó szívvel a megszólítás elé. Azért nem tehetem, mert ezekben a szó szerint vérzivataros időkben Ön (volt) az utolsó reménye tisztességes magyar családoknak, tisztán, őszintén gondolkodóknak, nem elfajzott és felcímkézett díszértelmiségieknek, gazdáknak, tanítóknak, nyugdíjasoknak, fiataloknak, hogy megoldódjon az utóbbi másfél évtized legcsúfabb politikai kutyakomédiája. Ön azonban Elnök Úr? Hallgat. Ha éppen nem azt teszi, akkor úgy cselekszik, mint a mesebeli bölcs királylány: beszédével ad is meg nem is. Ön egy büszke technokrata, aki a Sándor Palotában vívja harcát az Önmaga által foltozgatott alkotmánnyal és a lelkiismeretével.

  Exelenciás Elnök Úr, számunkra az a szomorú, hogy figyelemmel kísérve az elmúlt hetek eseményeit mindig az előbbi nyer. Ön elmondja titokzatos beszédét az igazságról, a miniszterelnök hazudozása után, majd ahogy honlapján olvasom, az országot morális és gazdasági válságba taszító emberrel együtt kitüntet és vacsorázgat a külföldi nagyságokat fogadva. Én boldogabb fiatal koromban, huszonévesen gimnazistáknak tanítottam filozófiát. A politikai filozófiai szó magyarázata helyett megnéztük a Gandhi című filmet. Nos, India máig azért siratja Baput, mert a betű helyett a lelkiismeretére hallgatott. A Koronabirodalom képviselőinek annyit mondott: "Önöknek ebből az országból el kell menniük!" Majd felállt és kiment a teremből. És minden tettével a szavait követte, a betű és a protokoll helyett. Mert akkor, az az idő, azt követelte. És az angolok elmentek... Ha Önnek fontosabbak a külföldi nagyságok, mint a 15 millió magyar nemzettársa, az számomra szomorú, a gyermekeim jövőjét nézve elkeserítő. Mit is jelent az, hogy politikai filozófia? Lefordítva a polisz, a közösség ügyeiért végzett bölcsesség szeretetét (polisz, politikosz, filosz, szofia). Azt pedig az ókori bölcselők óta tudjuk, hogy a bölcsesség nem más, mint az igazság keresése és képviselete. Azt pedig Jézustól tudjuk, hogy az igazság szabaddá tesz. Hát Elnök Úr, ezért vagyunk mi rabságban 1848 óta: akiknek megadatik, azok sem mondják el az igazságot.

  Exelenciás Elnök Úr! Ön nálunk jobban és mélyebben ismeri az igazságot, azt az igazságot, amit 16 éve takargatnak politikusok, a tenyérből etetett média és takargat Ön is. Ennek az országnak, ennek a nemzetnek 16 éve nincs lelkiismerete. Most, amikor nyilvánvalóvá vált a hazudozás, amikor lelepleződött a kormányzó politikai elit, egyes gazdasági körök és a tömeget befolyásoló média összejátszása, akkor Ön sem nevezi nevén a dolgokat, a felelősöket, hanem sejtelmességbe burkolózik. Nem látom honlapján, hogy látogatást tett volna a börtönökben, hogy személyesen tájékozódjon a forradalom 50. évfordulóján kialakult események után oda került emberek helyzetéről, netán fogadta volna Ékes Ilona országgyűlési képviselőt, aki ezt megtette. Azt is hiába kutatom a keh.hu-n, hogy áttanulmányozva a rendőri brutalitásról készült felvételeket, a magyar állampolgárok panaszos leveleit, Ön magához rendelte volna Gergényi Pétert vagy Bene Lászlót. Megteheti, akár nyíltan akár zárt ajtók mögött. Ma ugyanis Ön az egyetlen, aki megkérdezheti ezeket az "embereket", hogy mit miért tettek. Ma már nyilvánvaló, hogy ők is hazudtak és hazudnak "minden hullámhosszon". Gandhi talán annyit mondott volna: "Gyurcsány Úr, Gergényi Úr, Bene Úr Önök hazudnak." Azért jutottunk el idáig Elnök Úr, mert 16 éve sem mondta el Ön, a lelkiismeretes jogtudós (vagy ha elmondta, nem elég hangosan...), hogy az 1949-es alkotmány hazugság, a hazugságot pedig foltozgatni nem lehet, ahogy a régi tömlőbe sem töltünk új bort. A toldozott foltozott igazság nem szabaddá, hanem megkötözötté tesz. A rendszerváltoztatás igazságának új bora így folyik el Elnök Úr régi tömlőnkből a szemünk láttára. Nem mondta el 1989 értelmisége, hogy kik a felelősök az elmúlt negyven évért, 1990-ben nem volt szégyenfal. A dísznyilasok után a véres kezű kommunistákat nem nevezték meg, nem írták nevüket nagy betűkkel a címlapokra, nem fosztották meg őket a közügyek gyakorlásától, a Biszku Bélákat, Fok Jenőket, Nyers Rezsőket, Gáspár Sándorokat nem küldték el minimálnyugdíjjal 30 négyzetmétees szükséglakásokba. Nem lett a fejekben és a lelkekben rend. Itt 16 éve mindenki fél és mindenki mindent ezzel a félelemmel magyaráz. Ön azt mondja Mosomagyaróváron: "'56-hoz csak a tiszta beszéd illik, csak az egyértelmű állásfoglalás. Nem tűri a hazugságot. Vagy a forradalom oldalán állt valaki, vagy pedig azokkal tartott, akik leverték a forradalmat. Nem lehet egyszerre Kádár örökösének és '56 örökösének lenni. Aki ezt megpróbálja, nem ünnepelhet tiszta lelkiismerettel, válogatni kényszerül. De a múlt ezt nem tűri el. '56 vagy forradalom, vagy ellenforradalom, ez volt a kérdés Kádár alatt 33 évig, és most is ez a kérdés. És egyértelmű a válasz."

  Az Ön weblapján a következőt találom: A Kereső 0 helyen találta meg a beírt "Szögi Lajos" szövegrészt! Ezt a magyar tanárembert két másik magyar állampolgár a gyermekei szeme láttára a XXI. Század hajnalán, nappal a nyílt utcán bestiálisan legyilkolta. Ez a tanárember tisztességgel nevelte a gyerekeit volt egy olcsó autója és hat millió Forint hitele... Olyan ember volt, mint mi, 9 és fél millióan máshonnan nézve 14 és fél millióan. Csak remélni merem, hogy akkurátus weblapszerkesztői figyelmét kerülte el az Ön által írt részvétlevél és elfelejtették feltenni azt, hogy mindannyian láthassuk, azt is csak remélem, hogy Szögi Lajos családjának, aki szegény ennek az egész nyomorúságos ezredvégi történelmünknek a jelképe lett, elnöki keretéből segélyt nyújtott és csak szerénységből nem hozták ezt nyilvánosságra. Ugyanakkor látom igyekezetét a forradalom hetében itthon és külföldön is, látom vezető hírként november 1-jén a nigériai repülőbaleset áldozatainak küldött részvéttáviratát. Lassan aztán megint mindenki el is hiszi, hogy nem volt itt semmi, hogy Szögi Lajos kihívta maga ellen a sorsot, hogy a békés családok csak álmodták a 23-i lovasattakot és ólmosbotot, hogy minden a legnagyobb rendben van, a gazdaság pedig a dübörgő üzemmódból száguldásra vált.

  Exelenciás Elnök Úr! További munkájához sok sikert kívánok. Ha netán az igazság valódi kimondásában szeretne lépéseket tenni, nagy örömmel látjuk és segítjük ebben. Nekem, nekünk a féligazságokból elegünk van és talán abból is, hogy díszhuszárok kinyitják Ön előtt a fehér ajtót, mond is valamit meg nem is, majd bemegy és a díszhuszárok bezárják a fehér ajtót.

  Tisztelt Elnök Úr! Az ország nagy bajban van. A megoldás az Ön kezében és nem a politikusok kezében van. Mert Ön ismeri az igazságot. Haladéktalanul kérem, hogy elnöki tekintélyét latba vetve Magyarország minden polgárának mondja el ezt az igazságot reggel, este, mondja el ezt minden hullámhosszon! Az igazságot nem pártoktól és nem politikusoktól várjuk, hanem Öntől.

  Kedves László , Kedves Magyar Barátunk! Legyen többet közöttünk, járja az országot, szeresse az embereket, ismerjen meg bennünket. Önre történelmi szerep vár, vagy a semmitmondó öt éves elnöki periódusok egyike. Meggyőződésem, hogy létre kell hozni az Ön vezetésével azt a társadalmi összefogást, mely megkezdi a jelenlegi politikai pártoktól függetlenül a tíz milliós Magyarország, az Európai Unió hetedik legnagyobb 15 milliós nemzetének sorsát érintő kérdések tisztázását, kijelöli a cselekvés irányát, szükség szerint megteszi az előkészületeket a jogi alapok újra gondolására is. Azt várjuk Öntől Elnök Úr szép hangú beszéde után, hogy a politika helyett a magyarok, a kilencésfélmilliók a tizennégyésfélmilliók oldalára álljon, mert az Elnökhöz "tiszta beszéd illik és egyértelmű állásfoglalás." Isten áldja Önt és adjon igazi bátorságot, bölcsességet, tisztánlátást és cselekvőkészséget.

  Kiss Antal
  bölcsész-teológus
  2006. november 2-án halottak napján, annak reményében, hogy eleink nem haltak hiába...

  forrás: Nemzeti Hírháló  [HUNSOR medencefigyelő - ® HUNSOR -]

  » vissza a HUNSOR honlapjára

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Korábbi cikkek:

  Példátlan rendőri brutalitás október 23-án: Eddig 51 feljelentés
  Megrázó tudósítás az október 23-i eseményekről, Budapestről
  Szolidaritási tüntetés a finnországi magyar nagykövetség előtt is
  Szolidaritási tüntetést tartottak a stockholmi magyarok a magyar követség előtt
  New York-ban Gyurcsány lemondását követelve tüntetett a tömeg
  Válság Magyarországon: Könnygáz, utcai csaták, a kezdettől napról napra
  Éva Mária Barki: "Egy népnek ki kell mondania, ha akar valamit"
  Éva Mária Barki: semmisnek tekinthető a trianoni békeszerződés
  Letter till OSCE on Hungarian minority beyond the borders
  Magyar jelképek delvideki templomainkban
  A román kisebbségi törvény buktatói
  Tiltakozzunk a jogsértések és jogmegtagadások ellen!
  Rendőrök védték meg a magyarok tiltakozásától Szabadkán
  Elfojtott tiltakozás Szabadkán
  Az egyéves EU-tagság: Szlovákiai melósok, dán sajtok, ír magyarok
  Naponta verik a temerini magyar elítélteket a szerbek
  Szegényebbek lettünk egy síremlékkel
  A Benes-dekrétumok hatvan éve
  Felszabadultunk...
  Az élőhalott délvidék hörgő visszhangja
  Marosvásárhely, 1990. március 19–20.
  Amit tudni kell Bocskai Istvánról
  Petőfi a tüntetők között
  Petőfi Sándor naplójából
  Külpolitikai határaink


  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Vissza a HUNSOR honlapjára

  HUNSOR - All Rights Reserved - ., A.D.