: Erdélyi dosszié

Erdély földrajzilag Kelet-közép Európában fekszik, a mai Románia észak-nyugati részén (bár a mai Romániában Erdély néven ismert terület több, mint a történelmi Erdély, hisz magába foglalja a Partiumot és Bánságot is) - egy évezreden át a történelmi Magyarország keleti részét alkotta. Ezen a területen, még ma is él kb. 1.800.000 magyar, abban az államban amelyet 1920-ban a Versai(Trianoni) békediktátum "nagyobb Romániává" alkotott. A 90-es évek elején megtörtént rendszerváltozásnak ellenére és a múlt tíz esztendő elteltéje után sem javult a magyar közösség helyzete Romániában. Mindennek ellenére, ez a közösség továbbra is megmaradt ősi földjén, továbbra is követelve, saját közösségének a kulturális, személyi és területi autonómiát. A magyarok közösségként szeretnének és akarnak fennmaradni Erdélyben, nyílt és megoldatlan helyzetüknek rendezésén tevékenykednek. A következő oldalak különböző magyar jellegű információkkal szolgálnak Erdélyről.

•[Erdély a Magyar Honfoglalás és Államalapítás Korában]
•[Erdély története 1867-ig - írta Jancsó Benedek]
•[Erdély a Középkori Magyar Királyságban (896-1526)]
•[Székelyföld Autonómiája - írta Dr.Csapó József]
•[A Székely Nemzet története és alkotmánya ]
•[Transylvania, A Short History - by István Lázár]


Az önrendelkezés erdélyi hagyománya
Tények, érvek az önálló Bolyai Egyetem ügyében
Egynyelvű a kétnyelvűség Marosvásárhelyen
A rendszerváltás utáni erdélyi magyar politika története - írta Borbély Zsolt Attila
Tismaneanu-jelentés: A Román rezsim 89 előtt kisebbség- és magyarellenes politikát folytatott
Románia hivatalosan elismeri, hogy erőszakosan beolvasztotta a csángókat
MPE allasfoglalas Hantz Peter, Kovacs Lehel kizárásáról
Tiltakozás a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem oktatóinak kizárása ellen
Sólyom László Székelyföld autonómiáját javasolta
Dr. Csapó I. József levele Olli Rehnnek (.pdf)
A ditrói Székely Nemzetgyűlés határozata
A ditrói Székely Nemzetgyűlés 12 pontja
Székely Nemzetgyűlés: Miénk Székelyföld, miénk az Autonómia!
A gyergyóditrói Nemzetgyűlés június 18-án: Nemzetgyűlés az autonómiáért
Autonómiát a Székelyföldnek, szabadságot a székely népnek!
Csapó I. Jozsef: Jogunk van a történelmi Székelyföld autonómiájára!
A Bolyai Egyetem nem szűnt meg, jogilag ma is létezik
Gál Kinga: Románia meg kell hogy oldja a kisebbségi kérdést
Székelyudvarhely, 2006. március 15.: frontváros vagy út az autonómiához?
A fogyatékos gyermekek embertelen körülmények közt élnek Romániában
Az erdélyi kulturális viszonyok és a marosvásárhelyi kollégium
Magyar falvak viselik román történelmi személyiségek nevét
Mozgáskorlátozottak társadalmi diszkriminációja Romániában - írta T. Rozália
A moldvai csángók a román történetírás tükrében
A Román Kissebbségi Politika Csődje - írta Orbán Ferenc
Média-háború Romániában a gyimesi kórház kifosztásáról
A gyimesi kórház kifosztása - írta Stuber György
"Imperialista magyarok" - azok vagytok ti - írta Papp Sándor Zsigmond
Európa mostohagyermekei - írta Schiff Júlia
György Attila: Az én státusom
Cseresznyés Pál a marosvásárhelyi pogrom áldozata
Moyses Márton, az erdélyi Jan Palach
Kocsis István: Elmenni vagy maradni?
Az Európa Tanács ajánlása a csángókról
ET-állásfoglalás a csángó kisebbségi kultúra védelméről
T.I.-Asunmaa: A csángó kisebbségi kultúra Romániában
Csángómagyar Cselekvési Terv és a Csángók szervezése
Csángó-magyaroknál: A valóság sokszor más
A csángók eredete
Csángóföld, a román nemzetállami asszimilációs politika kísérleti terepe
Csíkország és a moldvai magyarok - írta G.István plébános
A moldvai csángók identitásáról
A moldvai csángók lélekszámáról
Romániában elfogadták a kisebbségi nyelvtörvényt
Emlékmű Gyalázás Erdélyben
Markó Béla: Nő a magyarellenesség Romániában
Problems of Property Restitution in Transylvania - by Katherine Verdery
Gyôzött a Balkán Romániában - írta Csapó Endre
Pro Transilvania - Önálló Erdély - írta Csapó Endre
Veszélyes lakoma Bukarestben - írta Csapó Endre
És mi moldovaiak merre tartsunk? - írta Bogdan P. Nistor
Román Nacionalizmus 1965-ota - írta Olga Magdalena Lazin(angol)
Dr. B.Sándor: Autonómia és az Új világrend(angolul) zip file 175 kB
Csapó József: Székelyföld autonómia-statútuma (tervezet)
Egy eltűnt vásárhelyi szobor története - írta A. Máthé Sándor
Volt egyszer egy egyetem - írta Flasch János
Erdély: Remény és végzet -írta Csapó Endre
Dr. Szádeczky Kardoss Lajos: A Székely Nemzet története és alkotmánya
A rendszerváltás utáni erdélyi magyar politika története
Nemzetállamiság és autonómia Romániában
Románia, az önkormányzatok és a régiók Európája
Marosvásárhely 1940. szeptemberén
Az erdélyi magyarok politikai helyzete 1918 után

» Hirfigyelő Központ

 

____ Monitoring, Research, Analysis ____
- by HUNSOR, Webmaster & Creative Development -
- 1997 - -HUNSOR- All Rights Reserved. ISSN 2000-6136 -