start 1000 ĺr | Fakta om Ungern| Värt att veta | Mĺngfalden | Literaturen | Köket | Historia


 HUNSOR::.
 Ungersk- Svenska  Online Källor


Ungerska staten firade sitt 1000 ĺriga jubileum ĺret 2000.

Ĺret var just 1000 e.k. när István (Stefan den helige) döptes till kungen av Ungern
och med det grundades Ungerska staten.

The Landtaking
The Parlament
The Millennial Memorial
National Museum
Budapest Images
The Folklor
More on Hungary

Budapest Week

Virtuell infoGuide till de som vill veta mer om vad som händer just nu i Budapest!


hem

   


Ungern i hjärtat av Europa i över 1000 ĺr

Vad vet vi egentligen om Ungern och dess folk? Kanske att landet är ganska litet, det ligger i Centraleuropa, tillhörde det forna östblocket och att sprĺket är besläktat med finskan.

Landets första kung, Stefan den 1:e, kröntes ĺr 1000 av pĺven och allt sedan dess var Ungern ett enat kungarike, fram till 1920. Dess strategiska läge har medfört att landet fick känna krigets vindar härja fritt i ĺrhundraden. En av de mĺnga striderna stod bl a mellan det Ottomanska riket och den kristna Västeuropa i över 200 ĺr.

Det var just Stefan den 1:e som fick erkännandet av Ungerska Rikets gränser, av alla närliggande stater. Han organiserade statens forsvarsborgar, stiftade de första lagar ("Helige Stefans lagbok" frĺn 1001 e. kr.), beordrade att folket skulle pĺ söndagar gĺ i kyrkan.

Nästan samtidigt, under samma period svenskar, danskar och normän tar upp kristendomen. Pĺ den tiden, upptaganden av den kristna tron av alla länder runt om i Európa, ansĺgs som en stor händelse, och en stor steg framĺt i ländernas utveckling. Den tiden är tiden när stater i dagens mening skapas.

Under Stefans beordran byggs kyrkor runt om i Ungerska Riket, den första abbotsstiftet i Pannonhalma. Samma ĺr grundas första biskopsstiftet i staden Esztergom; Veszprém och Eger blir nästa. Under hans liv som senare forskningar har bevisat, hade Stefan även ett skandinaviskt svärd och vikingar i sin livvakt. De anses vara första tecken & bevis pĺ ungersk skandinaviska samarbetet. Han dog runt 20. augusti 1038.

[The Origin and Early History]
- The Begining

[A Short History]
- Facts and Data

[Images & Historical background]
- multimedia presentation

[Maps and Coats of Arms]
- chronologically presented

[Corvinus Libray on History]
- detailed presentation

St Stefans Krona

Ungerns första kung Stefan den I. fick sin krona frĺn pĺven Silvester II. ĺret 1000 A.D. och döptes till Ungerns första kristna kung. St Stefan var medlem av Árpád Dynastin och var den kungen som grundade staten Ungern. Ungrarna i Karpat-bäckenet hade redan lagt grunden till Ungern redan ĺret 896 e.k., men accepterades som kristen europeisk stat endast frĺn just tiden 1000 e.k. när Stefan blev krönt till kung av Ungern.


Efter att ungrarna tog kristendomen, de blev kristna Európas försvarsborg mot mĺnga attacker och angrepp frĺn olika krigshärar och krigsmakter som kom frĺn Asien, slogs mot turkarna i över 200 ĺr, gav mĺnga helgon till katolska kyrkan, och grundade mĺnga institutioner, som just Europas äldsta kyrkliga utbildnings abbotsstift i Pannonhalma.

Efter att Stefan dog, kyrkan och pĺven i rom, deklarerar honom för helgon. Ĺr 2000 även den ortodoxa kristna kyrkan tog upp honom i sin lista av helgon. Med det blev han en av de fĺ och unika personligheter som firas som helgon av de bĺda kyrkor, som katolska som ortodoxa. Det hände i för ungrarna i mĺnga avseende Jubileums ĺret 2000 när just tusenĺriga jubileet firades sedan ungerska staten grundades av det heliga Stefan och Ungern firade sin tusenĺriga ĺr i den kristna tron.

I Budapest i St: Stefans Bazilika finns hans balsamerade "helig högerhand" som betraktas som Ungerns heligaste relik, som trots 1000 ĺr är väl bevarad och är uppställd till beskĺdning för allmänheten. Det samma gäller för Stefans krona, som är ocksĺ bevarad och förvaras i den Ungerska Riksdagen.

[Encyclopaedia Britannica]
- on Hungary & Austria

[How it all started]
- the National Memorial Park
Copyright © 1997- HUNSOR.  All Rights Reserved.
Webb Editor & Creative Development by   Kormos László
E-mail: HUNSOR

St. Stephen´s Crown The coronation cloak The Sceptre The Orb The Sword The Hand Relic of King St. Stephen I.