[ index ]  [ hunsor ] [ bildspel ]  
[1.Myt eller verklighet] [2.Historia] [3.Litteratur] [4.Music & film] [5.Pĺ hästrygg] [6.Kartor] [7.Székely-landet] [8.Källförteckning] [9.Stefans krona]

Gemensam Svensk Ungersk Historia

Stefan I ungersk konung hade ett skandinaviskt svärd och vikingar i sin livvakt.

Blodsband uppkom mellan det svenska kungahuset och det ungerska kungahuset av Árpád (mellan Olof Skötkonung [994-1022] och Andreas I [1046-1060]). Olof Skötkonungs dotter Ingegärd blev bortgift med Novgorods och Kievs härskare, Jaroslav. De fick tre döttrar som alla blev bortgifta. Den tredje dottern, Anastasia ingick giftermĺl med den ungerska prinsen Andreas, som senare blev Andreas I konung i Ungern. Deras son, Salamon blev ocksĺ ungersk konung (1063-1074). Salamon blev sĺlunda Olof Skötkonungs barnbarn.

Den svenskpolske konungen Sigismund kom till Stockholm den 30:e september 1593.I det pampiga intĺget till Stockholm, deltog ocksĺ mĺnga ungrare som Sigismunds livvakter. De följde det unga kungliga paret till Stockholm. 400 ungerska ryttare med sina stĺtliga rustningar förbryllade de väntande ĺskĺdarna. Den ungerska livvakterna stod högvakten inte bara vid kröningen i Uppsala (1594-02-19), utan före, redan den första februari vid Johan III:es begravningsceremoni.

General Lennart Torstensson den svenska arméns befälhavare utarbetade pĺ vĺren 1643 en gemensam krigsplan med György Rákóczi I, Erdélys (Transylvanien som tillhörde Ungern) riksförestĺndare. Vid slottet i Brun (i nuvarande Tjeckien) möttes dessa tvĺ arméer. Festmiddagen varade över en och en halv timma. Menyn var mycket varierande.

Soldaterna trivdes med varandra. De byttes saker och hästar. György Rákóczi I läm- nade efterĺt 12 kanoner, 3 mörsarer (gammal artilleripjäs som kastade projektiler i starkt krökta banor) samt flera tusen ryttare och nĺgra tusen legoknektar för att hjälpa general Lennart Torstensson.

Den svenska drottningen Kristina abdikerade 1654. Detta meddelade hon György Rákóczi II (son till Gy. Rákóczi I). Gustaf II Adolfs fru Maria Eleonoras syster Katarina var gift med Gábor Bethlen, Erdélys riksförestĺndare.Sĺ blev den svenske konungen och riksförestĺndaren Bethlen släktingar.

Svensk-ungerskt fälttĺg i Polen

Den svenske Karl X Gustavs ena allierade var Villiam Frigyes. Den andra var György Rákóczi II som slutit förbund med kungen. Det tvĺ arméerna möttes den 1 april 1657 vid byn Modliborzyce (i Polen).

Ĺr1714 när den svenske konungen Karl XII reste hem frĺn Turkiet stannade han för att vila i Debrecen och Pest. Minnesmärken visar de platser där kungen stannade. General Axel Sparre ledde en trupp som bestod av 1168 man som hann till Pest julen 1714 där mat och dryck väntade den hemĺtvändande svenskarna.

Källa: Imre Fodor: Svensk Historia med nĺgra ungerska knytpunkter: "Svéd történelem néhány magyar kapcsolattal"
Översättning: Gábor Szaller.[1.Myt eller verklighet] [2.Historia] [3.Litteratur] [4.Music & film] [5.Pĺ hästrygg] [6.Kartor] [7.Székely-landet] [8.Källförteckning] [9.Stefans krona]
Läs mera
om Transylvanien...

Här kan du hitta
ännu mer
information och fakta om den gemensamma Svensk-Ungerska historien.

Här finns även
en bildspel som visar landskap, människor och deras kultur.
bildspel

 
[ start ] [ HUNSOR ]
Copyright © 1997- HUNSOR. All Rights Reserved. Web Editor & Creative Development by HUNSOR