[ index ]  [ hunsor ] [ bildspel ]  
[1.Myt eller verklighet] [2.Historia] [3.Litteratur] [4.Music & film] [5.Pĺ hästrygg] [6.Kartor] [7.Székely-landet] [8.Källförteckning] [9.Stefans krona]

Källförteckning

Böcker:

 • Ungarn, das reich der Stephanskrone, im zeitalter der reformation und konfessionalisierung
  av Marta Fata
  Munster: Aschendorff Verlag. 2000. Pp. ix
  http://www.britannica.com/magazine/article?content_id=294588&query=transylvania


 • Ungerns Historia
  av Dominicus Kosáry
  professor i Historia vid Eötvös-Collegium i Budapest
  med förord av professor Sven Tunberg,
  trycktes och utgavs i Stockholm 1944
  i samarbete av Johannes Lotz och Dominicus Kosáry

 • The Ottomans in Europe
  av Geoffrey Woodward
  http://www.britannica.com/magazine/article?content_id=278614&query=transylvania


  Referenser värt att blädra i:

 • Hungarian History
 • Lajos Kossuth
 • Trianon 1920 jun 4
 • Hungarian and Transylvanian Maps, Images & Resources
 • Nobel Prize Winners and Famous Hungarians


  Internet adresser/Online böcker/rapport om männskliga rättigheter

 • Human Rights Developments in Romania: The Romanian Helsinki Committee (APADOR-CH)
  ROMANIA APADOR REPORT: 1993 - 2003

 • Gabriel Andreescu, STRASBOURG OMBUDSPERSONS FOR NATIONAL MINORITIES:
  ROMANIA SHADOW REPORT: OCTOBER 1999

 • IHF - International Helsinki Federation for Human Rights:
     » 2005 REPORT on situation of Human Rights in Romania

 • Balogh, Sándor:
  Separating Myths and Facts in the History of Transylvania
  Available as a PDF file.

 • Bandholtz, Harry Hill:
  An Undiplomatic Diary
  by the American Member of the Inter-Allied Millitary Mission to Hungary 1919-20
  Available as a PDF file.

 • Biro, Sandor:
  The Nationalities Problem in Transylvania

 • Nándor Bárdi, László Diószegi, András Gyertyánfy:
  Hungarians in Transylvania between 1870 and 1995

 • Illyés, Elemér:
  National Minorities in Romania

 • Carp, Matatias:
  Holocaust in Rumania
  Available as a PDF file

 • Council of Europe preliminary draft report:
  The Csángó Minority Culture in Moldavia
  Available as a PDF file.

 • Du Nay, Alain and Du Nay, André
  The Transylvania - Fiction and Reality

 • Du Nay, Alain
  Hungarians and Rumanians in the Torrents of History

 • Du Nay, André
  The Origins of the Rumanians

 • Genocide in Transylvania - Nation on the Death Row

 • Kazar, Lajos:
  Facts Against Fiction: Transylvania

 • Kazar, Lajos - Makai, János:
  Transylvania in Search of Facts
  Available as a PDF file.

 • Kincses, Elöd:
  Black Spring

 • Kosztin, A.:
  The Daco-Roman Legend

 • Kosztin, A.:
  Daco-Roman Legend. Christian Cultic Places in Transylvania
  Available as a PDF file.

 • Kosztin, A.:
  Cronicle of Cruelties - Romanian Mistreatment of the Hungarian Minority in Transylvania
  Available as a PDF file.

 • Lázár, István:
  Transylvania - A Short History
  Available as a PDF file.

 • Lote, Louis L. (Ed.):
  Transylvania and the Theory of Daco-Roman Continuity

 • Magyarody, S. J. (ed.):
  The Tsangos of Romania: The Hungarian minorities in Romanian Moldavia
  Available as a PDF.

 • Vékony, Gábor:
  Dacians-Romans-Romanians

 • Witnesses to Cultural Genocide
  - First-Hand Reports on Rumania's Minority Policies Today


  [1.Myt eller verklighet] [2.Historia] [3.Litteratur] [4.Music & film] [5.Pĺ hästrygg] [6.Kartor] [7.Székely-landet] [8.Källförteckning] [9.Stefans krona]
 • Läs mera
  om Transylvanien...

  Här kan du hitta
  ännu mer
  information och fakta om den gemensamma Svensk-Ungerska historien.

  Här finns även
  en bildspel som visar landskap, människor och deras kultur.
  bildspel

   
  [ start ] [ HUNSOR ]
  Copyright © 1997- HUNSOR. All Rights Reserved. Web Editor & Creative Development by HUNSOR