[ index ]  [ hunsor ] [ bildspel ] 
[1.Myt eller verklighet] [2.Historia] [3.Litteratur] [4.Music & film] [5.På hästrygg] [6.Kartor] [7.Székely-landet] [8.Källförteckning] [9.Stefans krona]

Kartor över Ungern och Transylvanien

Transylvanien har under sin 1000 åriga historia tillhört Ungerska Riket ändå till slutet av första världskriget 1920, när den utan möjlighet över att bestämma eller påverka sitt öde, d.v.s. utan möjlighet till en folkomröstning, tildelades till Rumänien. På den här sidan, man kan beskåda Ungern och Transylvanien under historiens olika perioder, från Ungrarnas landsintagande av Karpaterna/Pannonien ändå till efter Versailles freden.

C.a. 500 år e. Kr. började ungrarna vandra söderut. Efter 400 års vandringar kom de till Karpat bäckenet, år 896. Det var under ledningen av fursten Árpád som ungerska stammar genom kniptången i Etelköz kom till det lovade landet.

  Kartor  


CLICK TO VIEW DETAILED AREA MAP  TRIANON  


4. juni 1920 Ungern uppdelas och döms till att leva
som en delad nation

Ungern tvingas att underteckna Trianon fredsfördraget i Versailles, Frankrike som resulterar i att landet tvingas avstå enorma landsområde till successoniststaterna. Med det mellan 3 och 4 miljoner ungrare(1/3 del av den ungerska befolkningen) hamnar under nyskapta ländernas styre.
Största förlusten var Transylvanien 102.000 km2, som själv var större till sin yta än överhuvudtaget blev kvar av Ungern 93.000 km2.

... the dismemberment of Hungary


 
Area:
Befolkning:
Förlorade area:
Förlorade population:
Före 1920
325,411 kvadrat km
[ 100 % ]
20,886,487
[ 100 % ]
 
 
Efter 1920
92,833 kvadrat km
[ 28.5 % ]
7,606,871
[ 36 % ]
232,578 kvadrat km
[ 71.5 % ]
13,279,516
[ 63.6 % ]


 
Odlingsbara jorden:
Skogar:
Järnvägar:
Landsvägar:
Före 1920
[ 100 % ]
[ 100 % ]
[ 100 % ]
[ 100 % ]
Efter 1920 kvar
[ 38.6 % ]
[ 12 % ]
[ 37.9 % ]
[ 35.5 % ]


 
Järnproduktion:
Industriföretagen:
Guld, silver & koppar:
Före 1920
[ 100 % ]
[ 100 % ]
[ 100 % ]
Efter 1920 kvar
[ 16.9 % ]
[ 44.3 % ]
[ 33 % ]


comparison


Resultaten: mer än 3,4 miljoner ungrare bor utanför dagens Ungern i närliggande stater.
Största delen i..

- Transylvanien: upp emot 2 miljoner(Rumänien),
- Ungerska Upplandet: mot 600.000 (Slovakien),
- Vojvodina: omkring 400.000 tillhör dagens Serbien
- Transkarpaterna: 250.000 (Ukraina)
- Burgerland: mot 10.000 (och 90.000 till i hela Österrike),
- Baranya och Slavonien: upp till 40.000 (Kroatien),
- Transmura: runt 20.000 (Slovenien).


Hungarians in the Carpathian Basin

I den för Ungern olyckliga freden i Trianon som man tvingades underteckna den 4 juni 1920, gick två tredjedelar av landet till Tjeckoslovakien, Rumänien, Jugoslavien och Österrike.
Regeringen Teleki som från 1920 med framgång arbetat med Ungerns ekonomiska sanering avlöstes 1921 av Bethlen; ministerpresident fram till 1931.

Den fråga som emellertid dominerade i ungersk politik och i vilka alla partier var ense, var kravet på revision av Trianon fredens orättvisa villkor och att det ungersk befolkade områdena skulle återföreningen med Ungern.

Så väl regeringar som enskilda sammanslutningar bedrev en intensiv propaganda för att fredsvilkorens skulle skrivas om. Detta gav redan 1920 upphov till tillkomsten av den mot Ungern riktade Lilla ententen (bestående av Jugoslavien, Tjeckoslovakien och Rumänien), som i den mån den ungerska revisionspropagandan vann gehör i världsopinionen och stöd från vissa brittiska presskretsar med Lord Rothetmere i spetsen, aktiverade sin verksamhet.

Till följd av detta förblev Ungern utrikespolitiskt isolerat fram till 1927, då Bethlen lyckades åstadkomma vänskapliga förbindelser med Italien. Under Gömbös ministär fördjupades dessa ytterligare och utmynnade genom Romprotokollen 1934 i en ekonomisk-politisk överenskommelse mellan Italien, Österrike och Ungern. Vänskapliga förbindelser inleddes även med Polen och efter Rysslands inträde i Nationernas Förbund 1934 upprättades diplomatiska relationer även med denna makt.

DET STARKA BEROENDET av Italien, som Ungern hamnat i, medförde att man ej följde Nationernas Förbunds sanktioner mot Italien som följde efter landets inmarsch i Etiopien.
Efter att ha brutit sin utrikespolitiska isolering ökade Ungern sin revisionistiska politik, och efter att Tyskland hade återfått sin militära styrka och slagkraft igen, ställdes krav på att upphäva Trianon-fredens restriktioner i rustningsfrågan.

Närmandet mellan Italien och Tyskland 1935-38 och Österrikes "Anschluss" i mars 1938 medförde emellertid att även Ungern efter hand orienterades mot Tyskland.

I detta läge ändrades Lilla ententen sin politik gentemot Ungern, sökte samförstånd med detta och erkände på västmakternas inrådan en överenskommelse med Ungern i augusti 1938 om dess likaberättigande i rustningsfrågan, varpå allmän värnplikt infördes i januari 1939. Det blev dock Münchenkonferensen och den tyska inmarschen i Tjeckoslovakien på hösten 1938 som öppnade vägen till förverkligande av Ungerns krav på införlivande av de gamla ungerska områderna tillbaka till riket.

Genom den s.k. Wienskiljedomen 1938 fick Ungern de områden i Slovakien och Karpatoukraina(Transkarpaterna) som hade en ungersk befolkning tillbaka till Ungerska Riket. Genom detta kom Ungern allt mer in i den tyska politikens kölvatten och den 25:e februari 1939 tillkännagav Ungern sin anslutning till den tyska alliansen. Vid den tyska stöten mot Tjeckoslovakien i mars samma år Lät Tekeki regeringen, ungerska trupper marchera in och med det förena Transkarpaterna åter igen med Ungerska Riket.

VID ANDRA VÄRLDSKRIGETS utbrott i september 1939 förklarade sig Ungens som neutralt. Men då axelmakterna efter Bessarabiens annexion av ryssarna i juni 1940, ingrep i Rumäniens angelägenheter, framställde Ungern krav på Transylvanien och erhöll genom den s.k. 2:a Wienskiljedomen samma år större delen av detta område. Man var dock tvungen att ansluta sig till de stridande axelmakterna i gengäld, samt att utlysa allmän amnesti för alla nationalsocialister.

För att i någon mån hävda sitt oberoende mot axelmakterns slöt Ungern en vänskapspakt med Jugoslavien.
När Tyskland 1940 bröt med detta land och krävde att få använda Ungern som uppmarschområde för sina trupper mot Jugoslavien, begick statsministern Teleki självmord, i och med att markera ungerns position mot krig på tysklands villkor.

Hans efterträdare Bárdossy de Bárdos gav vika för Tyskland och lät även ungerska trupper marchera in i de forna ungerska områderna i Vojvodina, Jugoslavien och med det återförena de med Ungerska Riket. Detta medförde att Ungern fick ytterligare några områden med ungersk befolkning tillbaka under ungersk styre.Under intryck av den ungerska arméns svåra nederlag i januari 1943 och Italiens kapitulation i september samma år blev oppositionen allt mera högljudd i Ungern, och Kállay som varit statsminister sedan 1942, företog via Stockholm och Ankara fredstrevare samt sökte genom en del åtgärder avveckla det intima samarbetet med tyskarna och tillkännagav öppet, att Ungern strävade efter fred och urtäde ur kriget.

ENLIGT STILLESTÅNDET och det senare fredsfördraget återställdes de gränser som hade varit Ungerns gränser den 1/1 1938. Man skulle även betala ett skadestånd på $300 miljoner, var av 2/3 skulle tillfalla Ryssland och 1/3 skulle tillfalla Tjeckoslovakien och Jugoslavien.

Transylvanien åter igen blev en del av Rumänien.Mer fakta om Ungern och Transylvanien:

 • The TREATY OF TRIANON (by ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA)
 • The Dismemberment of Hungary
 • Trianon Society (in English, French, German, and Hungarian)
 • another page about TRIANON [1]
 • another page about TRIANON [2]
 • another page about TRIANON [3]
 • another page about TRIANON [4]
 • another page about TRIANON [5] (in Hungarian)


 • [1.Myt eller verklighet] [2.Historia] [3.Litteratur] [4.Music & film] [5.På hästrygg] [6.Kartor] [7.Székely-landet] [8.Källförteckning] [9.Stefans krona]
  Läs mera
  om Transylvanien...

  Här kan du hitta
  ännu mer
  information och fakta om den gemensamma Svensk-Ungerska historien.

  Här finns även
  en bildspel som visar landskap, människor och deras kultur.
  bildspel

   
  [ start ] [ HUNSOR ]
  Copyright © 1997- HUNSOR. All Rights Reserved. Web Editor & Creative Development by HUNSOR