[ index ]  [ hunsor ] [ bildspel ]  
[1.Myt eller verklighet] [2.Historia] [3.Litteratur] [4.Music & film] [5.Pĺ hästrygg] [6.Kartor] [7.Székely-landet] [8.Källförteckning] [9.Stefans krona]

Ungersk litteratur

Även om man kan visa pĺ betydande diktning särskilt under barocken pĺ 1600-talet sĺ var det först under romantiken en bit in pĺ 1800-talet som det uppstod en ungersk nationallitteratur i egentlig mening.

De stora portalgestalterna var poeterna Mihály Vörösmarty (1800-55), János Arany (1817-82) och Sándor Petöfi. Jämngammal med den sistnämnde och alltjämt med en klart romantisk framtoning var prosadiktaren Mór Jókai (1825-1904), medan Kálmán Mikszáth (1849-1910) i sin sociala satir representerade realismen. Mer isolerad stod Imre Madách (1823-64) med (det mĺnga gĺnger iscensatta) läsdramat Människans tragedi.

Kring sekelskiftet framträdde Endre Ady som vägröjare för den moderna ungerska poesin. Ady grundade ocksĺ 1908 tidskriften Nyugat (Väst), som ända till 1941 var en central företeelse i Ungerns litterära liv. Inom poesin framträdde under det fortsatta 1900-talet Lajos Kassák (1887-1967), Attila József (1905-37), Gyula Illyés, Sándor Weöres m fl som företrädare för olika avantgardistiska och modernistiska schatteringar.

Inom dramat märks Ferenc Molnár och László Németh (1901-75), inom prosan Zsigmond Móricz (1879-1942). Uppmärksammade företrädare för dagens ungerska poesi är jämte Illyés och Weöres János Pilinszky (f 1921), László Nagy (1925-78), Ferenc Juhász (f 1928), Sándor Csóri (f 1930) m fl, inom prosan Tibor Déry, Magda Szabó (f 1917), György Konrád m fl.[1.Myt eller verklighet] [2.Historia] [3.Litteratur] [4.Music & film] [5.Pĺ hästrygg] [6.Kartor] [7.Székely-landet] [8.Källförteckning] [9.Stefans krona]
Läs mera
om Transylvanien...

Här kan du hitta
ännu mer
information och fakta om den gemensamma Svensk-Ungerska historien.

Här finns även
en bildspel som visar landskap, människor och deras kultur.
bildspel

 
[ start ] [ HUNSOR ]
Copyright © 1997- HUNSOR. All Rights Reserved. Web Editor & Creative Development by HUNSOR