Az ezer éves Magyarország
Az ezeréves Magyarország feldarabolásának évfordulóján

Magyarok!
     Ne feledjétek, bárhol is éltek a világon! 1920. június 4-én, 10. órakór a trianoni békediktátum elszakította az 1000-éves Magyar Királyság területének több mint 72%-át, lakosságának több mint 64%-át. Rabigába kényszeríttet több mint 4 millió magyar testvérünket! Ők még ma is szenvednek az elnyomó államok fennhatósága alatt.
Minden június 4-én, emlékezzünk meg a hazáért elesett, harcoló honvédeinkrôl, és ne felejtsük el az elcsatolt területeken, idegen elnyomás alatt szenvedő honfitársainkat. Hiszen minden magára valamit adó nép megemlékezik áldozatairól. Ezt tették annak idején Magyarországon is amikor a magyar küldöttekkel aláíratták a békediktátumot. Akkor az egész országban szóltak a harangok, és tíz percre megállt az élet.
Minden Június 4-én szólaltassátok meg a harangokat, ott ahol magyar él és temploma van, és álljatok meg néhány percre némán megemlékezve e tragikus évfordulóra amely a magyar nemzet gyásznapja.
Nekünk Nyugaton élő magyaroknak az a feladatunk, hogy az európai és észak-amerikai politikai fórumokat és kulcs személyiségeket állandóan tájékoztassuk a súlyos trianoni örökségről: a 4.5 milliónyi magyar kisebbség sorsáról, követeléseiről és törekvéseiről. Minden magyar kisebbségi csoport az önrendelkezési jogot követeli, mert csak ebben látja fennmaradásának biztonságát. Ezt a törekvést kell támogatnunk, a világgal közölnünk.


A határon túlra szakadt magyarság másképpen éli meg a mindennapokban a trianoni tragédiát, és annak hatását, de óriási támasz számukra, hogy érzékelik: az anyaország ma már velük van.

Itt az ideje, hogy a szomszédjaink, Európa vezetői kimondják, elismerjék és politikájuk igazodási pontjává tegyék, hogy a magyarság, a magyar nemzet Trianonnak áldozata, nem pedig előidézője, és nem az elkövetője. A magyar sebek akkor fognak behegedni, ha nem nyitják fel azokat újra meg újra. Újabb száz évig nem fogjuk elturni a provokációkat, nemzetünk állampolgárait újabb és újabb megsértését, megverését, meggyalázását nem türjük el. Igenis, ma is mondhatjuk: Igazságot Magyarországnak! és a jogállam eszközeit minden állam köteles felhasználni hogy a magyar embereket ért sérelmeket, törvénytelenségeket leállítsa és orvosolja.

Tovább kell küzdeni a magyar kisebbségek jogaiért. Mindannyiunk közös felelőssége tanulni a múlt hibáiból, és olyan nemzetpolitikai stratégiát megvalósítani, ami a mai helyzetben a lehető legnagyobb támogatást jelenti külhoni magyar közösségeknek.Sajnos még ma is elfogadhatatlanul sérülnek a külhoni magyarok jogai: éppen ezért álláspontunk szerint a kormány egyik legfontosabb feladata egy olyan stratégia kidolgozása, amely hatékonyan képes orvosolni ezen jogsértéseket.

Ahol tudjuk támogatjuk a Minority SafePack kisebbségvédelmi európai kezdeményezést, ami tervezi védeni a nyelv- és szimbólumhasználat jogát, egyenlő bánásmódot tervez biztosítani a kisebbségnek többségi társadalomban, és lehetővé akarja tenni az Európai Uniónak, hogy beavatkozzon, ha a magyar kisebbségeket bárhol az Unió területén jogtiprás éri.


[Hősök tere, 2000. június 4.]    [Versailles, 2006. június 4.]    [Versailles, 2010. június 4.]
gróf Bethlen István az Óláh földvásárlásról 1912 Magyarország keresztrefeszítésének napja 1920. júnis 4. Apponyi beszéde - tükrözve a nemzet érzéseit 1920-2000 A békediktátum évfordulóján Írók, tudósok, politikusok korábbi véleménye Részletek Tormay Cécile "Bujdosó könyv" című feljegyzéseiből 1919. június 21 Trianon Kiskátéja
Kérdések és válaszok..
Adosunk Europa

A Trianoni kényszerbéke cikkelyei Vádirat a Trianoni békediktátum ellen - szerzője a Pesti Hírlap A revíziós mozgalom története A legszomorúbb, legkegyetlenebb esemény: alapszerződések Trianon ragálya - Háború dúl kertjeink alatt Pordány László beszéde Szarvason a Békediktátum 75 - évfordulóján Üzenet Erdélyből Trianon Versekben

Teleki Pál miniszterelnök beszéde a Nemzetgyulés 1920. november 13-i ülésén Trianon árnyékában - írta Dr. Újvári Ferenc Zemplén Trianon északkeleti áldozata Legendák helyett tények a szerződésről Trianon és a magyar demokrácia Trianonról jövő idoben - írta Németh Zsolt Nemzetölô Trianon A trianoni békeszerzodés napján

Trianon 2000 június 4, éjfél előtt Trianoni megemlékezések ország szerte 2000. június 4-én A The Washington Times Trianonról: Rossz szerzodés amely nem fog eltűnni A trianoni szindróma - írta Boros Béla (Ausztrália) Tragedy in trianon - megjelent a "The Advocate"-ban Trianonra emlékeztek Párizsban

Lehetünk-e "fontolva haladók" a nemzetpolitikában? Trianoni segitség Magyarország bolsevizálásához Közép-Európa megoldatlan kérdései a trianoni békeszerződés után Új rablók, régi szándékokkal... Miért nincs annyi magyar mint angol vagy francia? Egy nemzetek feletti struktúra szétverése Magyarország helye a Nap alatt Tárgyalóasztalon született ország

Lelki Trianon Készül - írta Dobai István Délvidékünk: Trianon után A békeszerződés aláirásának hírére Létezik-e igazságos megoldás? Trianon öröksége Locarnoi Egyezmény A második világháború után A területi revízió és a területi autonómia esélye

A vég fele.../1919. Az első világháború végkifejletei Trianon nem megbüntette, hanem csaknem kivégezte Magyarországot! Trianon 90 - A francia felelősség A Trianon-trauma legmélyebb a magyaroknál Sebestyén István: Mi vezetett Trianonhoz? Néma leventék - Trianon, történelmünk legnagyobb kommunikációs veresége Trianon hatása a magyar társadalomra, gazdaságra

Útban Trianon felé - írta Kecskés D. Gusztáv Trianon: "egész magyar közösségeket úgy adtak át Csehszlovákiának mint egy-egy marhacsordát..." Ablonczy: "Még nem vagyunk túl a gyászmunkán" Prof. Dr. Pungur József: Trianon 90 év után Trianon-konferencia: meddig tartott az első világháború? Trianon égő sebe Trianon és a béke államai - mi lett velük? ifj. Bertényi Iván: Nem zsákmányként kell tekinteni az elszakított magyarságra

A magyar megosztottság és egymásra találás 90 esztendeje Pesti Napló, 1920. június 4. Gróf Apponyi Albert "védőbeszéde" 1920. január 16-án Erdély-szerte megkondulnak a harangok a gyászbéke 90-ik évfordulóján A magyaroknak bánat, szlovákoknak örömünnep Trianon Sólyom Trianonról: új korszakot kell nyitni a nemzetpolitikában Leleplezték a komáromi Trianon-emlékművet 2010., június 4-én Az egyházak és Trianon

[ start ] [ dosszie ] [ hunsor ]


Copyright © 1997- HUNSOR. All Rights Reserved. Web Editor & Creative Development by HUNSOR