: HUNSOR Kisebbségi dosszié

Ezen az oldalon tanulmányok, dokumentumok és írások találhatók. Az írásokban található adatok és információk szándéka, hogy bemutatják, érintsék és egyben elősegitsék a magyar kérdések érdemi rendezését. Nekünk, a nyugaton élő magyaroknak fontos feladatunk, hogy az európai és észak-amerikai politikai fórumokat, médiát és újságokat, állandóan tájékoztatjuk a határon túli magyar nemzetrész mai helyzetéről, a közösségek jogos követeléseiről és törekvéseiről. Minden magyar kisebbségi csoport az önrendelkezési jogot követeli, mert csak ebben látja fennmaradásának biztonságát. Ezt a törekvést kell támogatnunk, a világgal közölnünk. (Az oldalon csak pdf.tipusu fájlokat tárolunk. Olvasásukhoz Acrobate Reader szükséges (letőlthető ingyenesen a www.adobe.com oldaláról).)


Kisebbségkutatás és az Autonómia kérdése:

Autonomy Aspirations of Hungarian national communities abroad
Thomas Benedikter: The working autonomies in Europe
Autonómiák és Autonómiatörekvések - írta Dr. Csapó I. József
Mire jó az autonómia - írta Hévizi Józsa
A régiók és autonómiák Európája felé: Skócia és Wales a belső önrendelkezés útján
Az autonómia alapvető kérdései - írta Ruth Lapidoth
Autonomia és az új világrend - írta Dr. Balogh Sándor
A kisebbségi autonómia (működő modellek, magyar elképzelések)
A könyv teljes anyaga letölthető pdf formátumban (1.3 MB).
A dél-tiroli autonómia egyes elemeinek adaptációs lehetôségei a határon túli magyarok vonatkozásában (EÖKIK)
Katalónia modernizációja és a katalán modell
Nemzeti önrendelkezés: egy fogalom dilemmái - írta Benyamin Neuberger
Nemzeti kisebbségek jogi helyzete Európában - írta Dr. Kreczinger István
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak védelme - írta Christoph Pan
A nemzetiségi probléma megoldása - írta Samu Mihály
Törésvonalak keresése és összehasonlítása a határon túli magyar politikában 1989-1998
A népek önrendelkezési jogáról és a kisebbségek önkormányzatáról - írta Balogh Sándor
Kisebbségek és az integrációs csatlakozás - írta A. Gergely András
Európa nemzeti kisebbségei a nagyhatalmi politikai mérlegen - írta B. György
Regionális és helyi dimenziók Európában
Civil társadalom - globalizáció - regionalizmus
Kisebbségi dosszié: Hágai Ajánlások - írta Bozóki Antal
Kisebbségi dosszié: Osloi Ajánlások - írta Bozóki Antal
Értelmező megjegyzések a Lundi Ajánlásokról - írta Bozóki Antal
Nemzetközi jóg: út és mód a nemzetállam kísértései és csapdái kiküszöbölésére?
Kisebbségi Jogok a Nemzetközi Jogban - írta Ferdinand de Varennes
Nyelv, identitás és nyelvpolitika európában - írta Puskás Tünde
Európának szüksége van kisebbségeire - írta Dr. Erhard Busek
Tudatos asszimilációs politika a közoktatásban Trianontól napjainkig
A nyelvhasználat finn és svéd módra - az északi kétnyelvűségről..
A kisebbségi jogok biztosítása Finnországban
A belgiumi német népesség alkotmányjogi helyzete - írta Bangó Jenő
A ruszin autonómia válaszútjain - 1939. március-szeptember - írta Vasas Géza
A határontúli magyarok kulturális helyzete - írta Kurdi Krisztina
A Két világháború közötti nemzetközi kisebbségvédelem rendszere ..
A nemzeti megmaradás, a nyelvpolitika és a belsô összetartozás katalán modellje - írta Pau Puig i Scotoni
Nyugati Jogok Posztkommunista Alkalmazása - írta Pétervári Kinga
Szomszédaink - Our Neigbours in the balance - by L. von Südland (Dr. Ivo Pilar)
Kiút Trianonból - írta Szucsán Károly
Az Európai Unió keleti bovítése és a kisebbségek védelme - írta Vizi Balázs
Státustörvény: magyarázkodjanak inkább azok, akik létrehozták Trianont..
Határmódosítás nélküli nemzeti integráció - írta Dr. Csapó I. József
Kisebbségekre vonatkozó médiapolitika a Kárpát-medence országaiban a Magyar Forradalom allat és után (1956-1958) - írta Szesztay Ádám
Az Európai Kisebbségi Chartáról Délvidéki szemmel - írta Dr. Szalma József
A közép-európai kisebbségek tipológiai besorolhatósága - írta Szarka László
Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon - írta T. Ágnes és V. János
A Kárpát-medencei nemzetrészek anyanyelvű jogérvényesítése az eljárásokban - írta dr. Gerencsér Balázs Szabolcs
Magyarország érdekei és ezek érvényesítésének lehetőségei a nemzetközi szervezetekben - írta Dr. Gazdag Ferenc


Nemzetközi határozatok, záróokmányok, rezolúciók, kézikönyvek:

Az Európai vagy Kisebbségi Nyelvek Kártája
Az 1997-es, az állampolgárságról szóló Európai Egyezmény
Az ENSZ kisebbségi kézikönyve - EÖKIK kiadás
Az Európai Unió Közösségi Programok Kézikönyve
The Gross Report - Az autonóm régiók pozitív tapasztalata
Nemzetközi jog a kisebbségvédelem szolgálatában 1919 és 1950 között
Európai Bizottság: Új keretstratégia a többnyelvűség ösztönzésére
Nemzetközi kisebbségjogi dokumentumok


A magyarok ellen elkövetett atrocitások:

Anti-Hungarian Atrocities - írta Margaret M. Botos, M.A.
Teleki Júlia: Visszatekintés a múltba
Teleki Júlia: A csurogi magyarok meghurcoltatása
Csurog, Zsablya, Mozsor: Vajdaság 1944/45
Az 1944/45 ártatlanul kivégzettek emlékére
A. Sajti Enikő: Legrosszabb álmaink (Délvidék 1945/45)
Fifty Thousand Hungarian Martyrs - Vojvodina 1944-1992
1,2,3,4,5 számu dokumentum - Magyar-írtás folyt a Délvidéken
A drávaszögi magyarok kiüzése 1991-ben - írta Fridrik C.Zsuzsa
Gyerekfejek az oltáron - írta Kecskés János
A BENESI DEKRÉTUMOK - A HRMCE tanulmánya (HUN)
ETHNIC CLEANSING IN POST WORLD WAR II CZECHOSLOVAKIA: THE PRESIDENTIAL DECREES OF EDWARD BENES, 1945-1948 - A HRMCE tanulmánya (ENG)
Romanian Mistreatment of the Hungarian Minority in Transylvania
Black Spring - Romania, December 1989 March 1990
Genocide - The Tragedy of the Hungarians of Transcarpathia
Serbian Vendetta in Bacska: TITOIST ATROCITIES in VOJVODINA 1944-1945


A csángómagyarokról:

Mi az hogy Csángóföld - írta Boross Balázs
A moldvai csángók identitásáról - írta Pozsony Ferenc
A moldvai csángók lélekszámáról - írta Tánczos Vilmos
A csángók eredete - írta Agyagási Levente
Csíkország és a moldvai magyarok - írta G.István plébános
Csángó-magyaroknál: A valóság sokszor más
A moldvai csángók a román történetírás tükrében - írta Gazda László
Csángóföld, a román nemzetállami asszimilációs politika kísérleti terepe - írta Harrách Gábor
ET-állásfoglalás a csángó kisebbségi kultúra védelméről
Az Európa Tanács ajánlása a csángókról - az Európa Tanács dokumentuma
A csángó kisebbségi kultúra Romániában - Tytti Isohookana-Asunmaa
Csángómagyar Cselekvési Terv és a Csángók szervezése


Felvidék magyarsága:

Identitás - szélzúgásban - írta Sz. Dévai Judit
A BENESI DEKRÉTUMOK - A HRMCE tanulmánya
ETHNIC CLEANSING IN POST WORLD WAR II CZECHOSLOVAKIA: THE PRESIDENTIAL DECREES OF EDWARD BENES, 1945-1948 - A HRMCE tanulmánya (ENG)
A (cseh-)szlovákiai magyarok 1944-1949 közötti jogfosztottsága
A benesi dekrétumok előjátéka Szlovákiában - írta Popély Gyula
Értesítem, hogy Önt és családját áttelepítik - írta Magyari Péter
Öt perc tehát elegendő volt.. - írta Sinkovits Péter
Jog és politika a benesi dekrétumok maáig tartó vitájában - írta Varga Sándor
A csehszlovák–magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai..
Globalizáció és kisebbségi jövőkép felvidékről - írta Jarabik Balázs
A Magyar Nemzetrész Szlóvákiában - írta Duray Miklós
A szlovákiai magyarok hátrányos megkülönböztetése - írta Gál Soóky László
A dél-szlovákiai régiók szociálgazdasági helyzete - írta Gaál László
A szlovákiai magyar katolikus közösség helyzetéről - Jópásztor Társulat
A szlovákiai magyarság autonómiatörekvései - írta Csáky Pál
A belső telepítések 1945 után Felvidéken - írta Vadkerty Katalin
A Felvidék fekete ősze 1918-ban - írta Popély Gyula
Dél-Szlovákia és a magyarok által lakott régiók gazdasági helyzete (EÖKIK)


Délvidék magyarsága:

A jugoszláviai háborús bűnösök perei - írta Takács Péter
Annyi magyar, ahány betelepült menekült a Vajdaságban - írta Friedrich Anna
A vajdasági magyar kisebbségi kultúra tükrében - írta Papp Richárd
A gazdasági integráció esélyei Szerbia és Szlovákia határ menti régióiban
A. Sajti Enikő: Legrosszabb álmaink (Délvidék 1945/45)
A délvidéki magyarok még ma is magyar állampolgárok! - írta Dr. Gaudi-Nagy Tamás
A Délvidéki magyarság múltja és jelene - írta Dr. Ribár Béla
Fifty Thousand Hungarian Martyrs - Vojvodina 1944-1992
1,2,3,4,5 számu dokumentum - Magyar-írtás folyt a Délvidéken
Emlékeink: Megbélyegzettek! avagy a Vörös Terror áldozatai - Raffai Zoltán
Menekülő önazonosság-tudat a Vajdaságban - írta Mirnics Károly
A Magyar Magánegyetem kérdése Vajdaságban - írta Ribár Béla ..
A pánszerb törekvések történelmi ”titka” - a délvidéki Napló írása
A drávaszögi magyarok kiüzése 1991-ben - írta Fridrik C.Zsuzsa
A Vajdasági magyarság egyik áttelepítési kisérletéről - írta Mészáros Sándor
A horvátországi magyarság néprajzi kutatása - írta Lábadi Károly
Gyerekfejek az oltáron - írta Kecskés János


Erdély magyarsága:

Dr.Csapó József: The Székelyland Autonomy
Transylvania, A Short History - by István Lázár
Problems of Property Restitution in Transylvania - by Katherine Verdery
Transylvania and the Theory of Daco-Roman-Rumanian Continuity
Székelyföld területi autonómiája - írta Márton János
Székelyföld autonómia-statutúma - írta Dr.Csapó I. József
Székelyföld Autonómiája - írta Dr.Csapó I. József
Székelyföld területi autonómiája - írta Márton János
A székely autonómia kérdése 1945-46-ban - írta Vincze Gábor
Az erdélyi magyarság és szállásterülete - írta Rétvári László
Mozgáskorlátozottak társadalmi diszkriminációja Romániában - írta T.Rozália
Európa mostohagyermekei - írta Schiff Júlia
Marosvásárhely 1940. szeptemberén - írta Mikó István
Az 1956-os magyar forradalom visszhangja Erdélyben - írta Tófalvi Zoltán
Román kisebbségpolitika: a fordulat éve, 1959 - írta Makfalvi Gábor
Puskás Lajos és a Kolozsvári Tízes Szervezet - írta Vincze Gábor
Márton Áron gyulafehérvári római katolikus püspök - írta Vincze Gábor
A kisebbségpolitikus MÁRTON ÁRON - írta Vincze Gábor
A romániai magyar kisebbség oktatásügye 1944-1989 között - írta V.Gábor
Nemzeti kisebbségtől a "magyar nemzetiségű románok"-ig - írta V.Gábor
Álmodozások Kora - Tervek, javaslatok az "erdélyi kérdés" megoldására 1945-46-ban - írta V.Gábor
A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1953 - írta V.Gábor
Románia, az önkormányzatok és a régiók Európája - írta Kolumbán Gábor
Adventi időben Erdélyben - írta Stanyó Tóth Gizella
Az erdélyi magyarok politikai helyzete 1918 után - a HUNSOR összeállítása
Erdély és a románság kialakulása - írta Horváth Jenő
Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe (EÖKIK)
Csíkszereda történelmi, társadalmi és vallási mikroszociográfiája (EÖKIK)
Átalakuló régiók: Székelyföld és Erdély gazdasága (EÖKIK)


Kárpátalja magyarsága:

Jogok és jogtalanságok Kárpátalján - írta Csernicskó István
Nemzetiségi iskolahálózat és magyaroktatás Kárpátalján - írta Fedinec Csilla
A Kárpátaljai Magyarság a statisztikai adatok tükrében - a KMKSZ írása
Kárpátalja történeti áttekintése - a KMKSZ írása
Magyar vonatkozású műemlékek Kárpátalján - a KMKSZ írása
A kárpátaljai magyarság „babiloni” fogsága - írta Bognár Zalán
A kárpátaljai magyarság jogi helyzete és autonóm törekvései


Muravidék magyarsága:

A Muravidéki Magyarság 1918-1941
Lendvai utcák, tájak és sírok - a HUNSOR összeállítása
Magyarok a Muravidéken - az Erdélyi Napló írása


Őrvidék (Burgenland), Lajta-Bánság :

Lajta-Bánság története - írta Boros Béla
A nemzeti kisebbségek oktatási rendszerei Ausztriában - írta Gy. Sz. Róbert
Őrvidék magyarsága - írta Asztalos Lajos


A Kárpát-medence és a szomszédok:

Réti Tamás: Közeledő régiók a Kárpát-medencében
Határmódosítás nélküli nemzeti integráció - írta Dr. Csapó I. József
Megoldatlan probléma a Kárpát-medencében - írta Magyaródy Szabolcs
Magyarország kisebbségi politikája - írta gróf Bethlen István
A magyar kisebbségek Magyarországon 1919-1920. évi békepolitikájában - írta Szarka László
Az Ausztriai magyarok és a központi szövetség - írta Deák Ernő
Védtelenség és kilátástalanság 80 éve - írta Lovas István
Nemzetállamiság és autonómia Romániában - írta Orbán Ferenc
A visszacsatolt országrészek sorsa - írta Illényi Balázs
The Cancer of Central Europe: Trianon - írta Lipták Béla
1947. évi XVIII. TÖRVÉNY - Párizsi béke


Magyarságtudat, nemzeti identitás, honismeret, a nyelv fontossága :

Magyarody Szabolcs: Magyar Kézikönyv
Korzenszky Richárd: Kultúránk és otthonunk
A Székely-Magyar Rovásírás
Dr. Marácz László: Lesz-e magyar nyelv a Kárpát-medencében?
Vizi Balázs: Az Európai Unió és a kisebbségi nyelvek
A kisebbségi nyelvek szempontjából jelentőséggel bíró EU intézmények
Pompéry Judit: Gondolatok a magyarság fogalma körül
Eötvös Péter: Mitől magyar a magyar?
Kiss Jenő: A magyar nyelv és az Európai Unió
Ring Éva: Többnyelvű oktatás és EU-integráció
Pomogáts Béla: A magyar nyelv és az Anyanyelvi Konferencia
Komlóssy József: Az anyanyelvű oktatás az alapvető emberi jogok egyike
Magyar Adorján: A magyar nyelv» Létkérdéseink

 

____ Monitoring, Research, Analysis ____
- by Kormos László, Webmaster & Creative Development -
- 1997 - -HUNSOR- All Rights Reserved. - ISSN 2000-6136